Evaluation of Human Capital in Selected EU Countries Using Cluster Analysis

Main Article Content

Maria Parlińska
Piotr Pomichowski

Abstrakt
The study evaluates the quality of human capital on the basis of the Eurostat data. There was also prepared a short bibliography review of the previous research which indicates various definitions of the term human capital. To evaluate its quality in selected EU countries. There was used cluster analysis – the k-medoid method. The analysis was performed for three periods: 2008, 2011 and 2014. The selected states were divided into 4 clusters, and Norway constitute a single-element group. In the other cases, it may be stated that the quality of capital may be determined through the joint economic past or historical traditions.

Article Details

Jak cytować
Parlińska, M., & Pomichowski, P. (2016). Evaluation of Human Capital in Selected EU Countries Using Cluster Analysis. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 253–259. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.118
Bibliografia

Becker, G.S. (1975). Human Capital: A Theoretical and Empirical Analysis, with Special Reference to Education. 2d ed., New York: Columbia University Press for NBER.

Caliński, T., Harabasz, J. (1974). A dendrite method for cluster analysis, Communications in Statistics, vol. 3, 1-27. (Crossref)

Nowak-Brzezińska, A. (2012). Konspekt do zajęć: Statystyczne metody analizy danych. [Available at:] http://zsi.tech.us.edu.pl/~nowak/odzw/smad_lab11.pdf. [Access: September 2016].

Parlińska, M., Wasilewska, E. (2016). Analiza skupień jako przykład zastosowania w ocenie rozwoju regionów. Zeszyty Naukowe WSE-S w Ostrołęce.

Schulz, T.W. (1981). Investing in People. The Economics of Population Quality. (Crossref)

Stec, M., Janas, A., Kuliński, A. (2005). Grupowanie państw Unii Europejskiej ze względu na zasoby kapitału ludzkiego i intelektualnego, [in:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, Uniwersytet Rzeszowski, no 6, 135-146.

Wronowska, G. (2009). Kapitał ludzki w krajach Unii Europejskiej – analiza porównawcza, [in:] Kopycińska D. (red.) Kapitał ludzki jako czynnik przewagi konkurencyjnej, Katedra Mikroekonomii Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>