Agribusiness output and income results in the EU countries

Main Article Content

Aldona Mrówczyńska-Kamińska
Ewa Kiryluk-Dryjska

Abstrakt
The objective of the research is to compare the importance of agribusiness in the economies of the EU countries. The results suggest that the agribusiness share in national economy and its internal structure depends on the country’s level of economic development. In the better developed countries the share index value is low, while in the less developed countries it is relatively high. The main condition for changing the situation in Poland is to generate an economic growth

Article Details

Jak cytować
Mrówczyńska-Kamińska, A., & Kiryluk-Dryjska, E. (2011). Agribusiness output and income results in the EU countries. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(3), 64–72. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.3.44
Bibliografia

Czyżewski A. [2001]: Współczesne problemy agrobiznesu w Polsce. Wyd. AE, Poznań .

Davis J.H, Goldberg R.A. [1957]: A Concept of Agribusiness, Boston. [Polish translation: Koncepcja agrobiznesu, IER, Warsaw 1967].

Economic Accounts for Agriculture. [2011]. {Available at:] www.epp.eurostat.ec.europa.eu. [Accessed: August 2011].

Input-output matrix for EU countries. [2011]. [Available at:] www.epp.eurostat.ec.europa.eu. [Accessed: August 2011]. [Not published data and Access workbooks by country].

Kolarska-Bobińska L., Rosner A., Wilkin J. [2001]: Przyszłość wsi polskiej – wizje, strategie, koncepcje. Instytut Spraw Publicznych, Warsaw.

Manual of Supply, Use and Input-Output Tables; Methodologies and Working Papers. [2008]. Eurostat.

Mrówczyńska-Kamińska A. [2010]: Tworzenie i rozdysponowanie produkcji rolnej na tle związków z gospodarką narodową (sektorowa analiza porównawcza rolnictwa w Polsce i Niemczech). Zagadnienia Ekonomiki Rolnej no. 1, pp. 9-25.

Tomczak F. [1985]: Doświadczenia światowe a problemy przekształceń struktury agrarnej w Polsce. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej no. 5, p. 55.

Tomczak F. [2000]: Doświadczenia światowe rozwoju rolnictwa: konkluzje dla Polski. Roczniki Naukowe SERiA, vol. II, issue 1.

Tracy M. [1997]: Polityka rolno-żywnościowa w gospodarce rynkowej. Wprowadzenie do teorii i praktyki. OLYPMUS Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warsaw.

Wilkin J. [2001]: Polskie rolnictwo wobec procesu globalizacji. Roczniki Naukowe SERiA, vol. III, issue 1, p. 110.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora