Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności

Main Article Content

Piotr Jałowiecki
Ewa Jałowiecka


Słowa kluczowe : produkcja żywności, zaawansowanie logistyki, zarządzanie informacją logistyczną, technologie informacyjne
Abstrakt
W pracy przedstawiono propozycję wskaźnika syntetycznego służącego do oceny poziomu zaawansowania rozwiązań w zakresie logistyki. Wskaźnik zbudowano w oparciu o dane uzyskane w wyniku przeprowadzenia ankiety wśród 511 polskich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego w latach 2010-2011. Wyznaczono podstawowe charakterystyki opisowe wskaźnika we wszystkich grupach wielkości zatrudnienia oraz branżach funkcjonowania badanych przedsiębiorstw. Zbadano również istnienie i siłę zależności pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa oraz przynależnością do określonej branży, a poziomem zaawansowania stosowanych rozwiązań logistycznych. Stwierdzono systematyczny i znaczący wzrost zaawansowania logistyki w miarę wzrostu wielkości przedsiębiorstw. Wśród branż zdecydowanie najbardziej zaawansowana pod względem logistyki była branża mleczarska, najmniej natomiast branża piekarska.

Article Details

Jak cytować
Jałowiecki, P., & Jałowiecka, E. (2014). Ocena zaawansowania systemów logistycznych w polskich przedsiębiorstwach produkcji żywności. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 90–97. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.24
Bibliografia

Blackburn J., Scudder G. [2009]: Supply Chain Strategies for Perishable Products: the Case of Fresh Produce. Production and Operations Management, 18 (2): 129-137. (Crossref)

Bourlakis M., Bourlakis C. [2006]: Integrating logistics and information technology strategies for sustainable competitive advantage, Journal of Enterprise Information Management, 19 (4): 389-402. (Crossref)

Hamprecht J., Corsten D., Noll M., Meier E. [2005]: Controlling the sustainability of food supply chains. Supply Chain Management: An International Journal, 10 (1): 7-10. (Crossref)

Jałowiecki P., Jałowiecka E. [2013]: Struktura i koszty logistyki w wybranych branżach sektora rolno-spożywczego. W: A.Lichota, K.Majewska (red.): Wybrane zagadnienia logistyki stosowanej. Wydawnictwo AGH, Kraków, 155-166.

Jałowiecki P., Jałowiecka E., Olejniczak M. [2014]: Ocena złożoności struktury logistyki w polskich przedsiębiorstwach przetwórstwa rolno-spożywczego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16 (4): ?-? (przyjęty do druku).

Khalifa M., Davison R.N. [2006]: SME adoption of IT: the case of electronic trading systems. Engineering Management. IEEE Transactions on. 53 (2): 275-284. (Crossref)

Klepacki B. [2008]: Rozwój logistyki jako czynnik wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw agrobiznesu. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10 (3): 307-311.

Opracowanie zbiorowe GUS [2003-2013]: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskej. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Pfohl H.C. [2001]: Systemy logistyczne. Podstawy organizacji i zarządzania. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Rong A., Akkerman R., Grunow M. [2011]: An optimization approach for managing fresh food quality throughout the supply chain. International Journal of Production Economics, 131 (1): 421-429. (Crossref)

Sanders N.R., Premus R. [2002]: IT Applications in Supply Chain Organizations: A Link Between Competitive Priorities and Organizational Benefits. Journal of Business Logistics, 23 (1): 65-82. (Crossref)

Sanders N.R., Premus R. [2005]: Modeling the Relationship Between Firm IT Capability, Collaboration, and Performance. Journal of Business Logistics, 26 (1): 1-23. (Crossref)

Sledgianowski D., Tafti. M.H.A., Kierstead J. [2008]: SME ERP system sourcing strategies: a case study. Industrial Management & Data Systems, 108 (4): 421-436. (Crossref)

Twaróg J. [2005]: Mierniki i wskaźniki logistyczne. Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.

Vaaland T.I., Heide M. [2007]: Can the SME survive the supply chain challenges?, Supply Chain Management: An International Journal, 12 (1):.20-31. (Crossref)

Wajszczuk K., Wielicki W. [2004]: The Level and Structure of Logistics Costs in Great Area Agricultural Enterprises. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, Ekonomia, 359 (3): 195-203.

Wicki L., Jałowiecki P. [2010]: Zróżnicowanie poziomu organizacji logistyki w wybranych branżach agrobiznesu. Logistyka, 3, 1-21.

Zheng J., Caldwell N., Harland C., Powell P., Woerndl M., Xu S. [2004]: Small firms and e-business: cautiousness, contingency and cost-benefit. Journal of Purchasing and Supply Management, 10 (1): 27-39. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.