Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno- -ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013

Main Article Content

Ewa Jałowiecka
Piotr Jałowiecki
Tomasz Śmiałowski


Słowa kluczowe : konsumpcja papierosów, grupy społeczno-ekonomiczne, typy biologiczne rodzin
Abstrakt
W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących zróżnicowania poziomu konsumpcji papierosów w zależności od grupy społeczno-ekonomicznej i typu biologicznego rodziny. Jako dane źródłowe wykorzystano wyniki badań panelowych „Diagnoza Społeczna” prowadzonych cyklicznie od 2000 roku. Uzyskane rezultaty porównano z wynikami wcześniejszych badań prowadzonych przez autorów w oparciu o wyniki badań Budżetów Gospodarstw Domowych (BGD).

Article Details

Jak cytować
Jałowiecka, E., Jałowiecki, P., & Śmiałowski, T. (2014). Konsumpcja papierosów w różnych grupach społeczno- -ekonomicznych w Polsce w latach 2000-2013. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 71–84. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.48
Bibliografia

Carton S., Jouvent R., Widlocher D. [1994]: Sensation seeking, nicotine dependence, and smoking motivation in female and male smokers. Addictive Behaviors, 19 (3), ss. 219-227.

Chełchowski W. [2014]: Tytoniowa szara strefa. Wiadomości Handlowe, 135 (5). [Tryb dostępu:] http://wiadomoscihandlowe.pl/ [Data odczytu: maj 2014].

Czapiński J., Panek T. [2013]: Diagnoza społeczna 2013. [Tryb dostępu:] http://www.diagnozaspoleczna.com [Data odczytu: kwiecień 2014].

Czerwińska E. [1995]: Przemysł tytoniowy w Polsce – start do prywatyzacji. Materiały i Dokumenty nr 155, Biuro Sejmu RP, Warszawa.

Czerwińska E., Koronowski A., Stankiewicz D. [1994]: Przemysł tytoniowy, a zagadnienie monopolu państwowego. Raport nr 61, Kancelaria Sejmu RP, Warszawa.

Eriksen M., Mackay J., Ross H. [2012]: The Tobacco Atlas. American Cancer Society, Atlanta, GA, USA.

Fiddler J. A., West R. [2009]: Self-perceived smoking motives and their correlates in a general population sample. Nicotine Tobacco Research, 11 (10), ss. 1182-1188.

Gwiazdowski R., Barna A., Wepa M., Marchewka R. [2013]: Skutki wdrożenia dyrektywy tytoniowej. Centrum im. Adama Smitha, Warszawa.

Houston C. S. [1986]: The sociology of cigarettes smoking. Canadian Association Medical Journal, 134 (8), ss. 878-879.

Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski A. [2010a]: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w grupach społeczno-ekonomicznych. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12 (4), ss. 112-117.

Jałowiecka E., Jałowiecki P., Orłowski, A. [2010b]: Konsumpcja papierosów w gospodarstwach domowych w Polsce w latach 1999 - 2006 w zależności od typu biologicznego gospodarstwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 12 (4), ss. 118-124.

Mazur J., Małkowska-Szkutnik A. [2011]: Wyniki badań HBSC. Raport techniczny. Instytut Matki i Dziecka, Warszawa.

Opracowanie zbiorowe Ernst & Young [2012]: Analiza krajowej struktury opodatkowania papierosów akcyzą. [Tryb dostępu:] www.bcc.org.pl. [Data odczytu: wrzesień 2012].

Opracowanie zbiorowe GUS [2013a]: Rocznik statystyczny Rzeczpospolitej Polskiej. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Opracowanie zbiorowe GUS [2013b]: Budżety gospodarstw domowych w 2012 roku. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.

Opracowanie zbiorowe PAIIZ [2013]: Sektor spożywczy w Polsce. Profil sektorowy. Polska Agencja Informacji i Inwestycji Gospodarczych, Warszawa.

Opracowanie zbiorowe WHO [2009] : Stan zagrożenia epidemią palenia tytoniu w Polsce World Health Orgnization, Denmark, Kobehavn.

Otto P., Rząsa D. [2013]: Rynek przemytu papierosów w Polsce w pigułce 2013. [Tryb dostępu:] http://forsal.pl [Data odczytu: kwiecień 2014].

Otto P. [2013]: Jak ratować budżet akcyzą? [Tryb dostępu:] http://forsal.pl [Data odczytu: marzec 2013].

Otto P. [2014]: Coraz więcej papierosów z przemytu w Polsce. Zobacz, które marki są najczęściej podrabiane. [Tryb dostępu:] http://forsal.pl [Data odczytu: czerwiec 2014].

Otto P., Klinger K. [2014]: Czarny rynek tytoniowy wciąż kwitnie. Rządzą liście i białoruskie Marlboro. [Tryb dostępu:] http://biznes.gazetaprawna.pl [Data odczytu: lipiec 2014].

Schiffman S., Kassel J.D., Paty J., Gnys M., Zettler-Segal M. [1994]: Smoking typology profiles of chippers and regular smokers. Journal of Substance Abuse, 6 (1), ss. 21-36.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.