Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012

Main Article Content

Paweł Kraciński


Słowa kluczowe : produkty ogrodnicze, eksport, handel zagraniczny
Abstrakt
Celem artykułu było określenie zmian i tendencji w polskim eksporcie produktów ogrodniczych do Rosji. W artykule zaprezentowano wyniki handlu produktami ogrodniczymi świeżymi oraz przetworzonymi z Federacją Rosyjską w latach 2001-2010. Przeanalizowano wielkość oraz strukturę rosyjskiego importu produktów ogrodniczych i ich przetworów. Zbadano udział Polski w rosyjskim przywozie. Eksport do Rosji wykazywał dynamiczną tendencję wzrostową. W badanym okresie zmianie uległa struktura polskiego eksportu ogrodniczego do Rosji. Dominującą role straciły przetwory warzywne, które w latach 2001-2003 stanowiły 56% wartości eksportu na rzecz owoców świeżych, głównie jabłek. Wartość eksportu jabłek w latach 2010-2012 wyniosła 40% wartości całego eksportu ogrodniczego do Rosji.

Article Details

Jak cytować
Kraciński, P. (2014). Eksport produktów ogrodniczych oraz ich przetworów do Rosji i jego udział w rosyjskim imporcie w latach 2001-2012. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 107–117. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.26
Bibliografia

Bugała A. [2009]: Eksport produktów ogrodnictwa do Rosji. Przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny 2009, nr 2 s. 56.

Miklaszewski S. [2004]: Stosunki handlowe między Polską a Rosją w świetle zagranicznej polityki handlowej UE

Nosecka B. [2012]: Sytuacja na światowym rynku wybranych produktów ogrodniczych i jej wpływ na polski rynek ogrodniczy s. 15-75.

Nowak-Far A. [2005]: Regulacyjne uwarunkowania rosyjsko- polskich stosunków handlowych po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, w: „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2005, nr 2 (24), s. 43.

Szkop E. [2012]: Gospodarka w relacjach Unia Europejska - Rosja [Tryb dostępu:] http://wydawnictwo.wdinp.uw.edu.pl. [Data odczytu: marzec 2014].

Tereszczuk M., Ambroziak Ł. [2011]: Polscy producenci żywności na rynkach krajów WNP. Przemysł Spożywczy tom 65, kwiecień, s. 2.

Centrum Analityczne Administracji Celnej i Centrum Informatyki Handlu Zagranicznego [2001-2012]. Dane

Niepublikowane.

Roczniki Statystyczne Rzeczpospolitej Polskiej z lat 2002-2013.

Strona internetowa UN Comtrade [Tryb dostępu:] http://comtrade.un.org/db/. [Data odczytu: marzec 2014].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.