Zmiany w produkcji kwiaciarskiej w Polsce i wybranych krajach świata

Main Article Content

Lilianna Jabłońska


Słowa kluczowe : kwiaciarstwo, produkcja, świat, Polska
Abstrakt
Celem pracy jest analiza zmian w światowej produkcji kwiaciarskiej jako jednej z przesłanek w ocenie dalszego jej rozwoju w Polsce. Badania pokazują, iż w ostatnich dwóch dekadach miał miejsce dalszy rozwój tej produkcji, ale towarzyszyły mu wyraźne zmiany w relacjach między gałęziami kwiaciarstwa i grupami roślin w poszczególnych krajach, prowadzące do zmian w strukturze geograficznej produkcji. Przede wszystkim następuje wycofywanie się krajów rozwiniętych z produkcji pod osłonami, szczególnie kwiatów ciętych, a jednocześnie jej rozwój w krajach Afryki i Ameryki Łacińskiej, z przeznaczeniem na eksport. W krajach rozwiniętych wzrasta znaczenie produkcji roślin doniczkowych i szkółkarstwa ozdobnego, ale widoczne jest spowolnienie wzrostu areału upraw, co może wskazywać na stopniowe nasycanie się popytu wewnętrznego.

Article Details

Jak cytować
Jabłońska, L. (2016). Zmiany w produkcji kwiaciarskiej w Polsce i wybranych krajach świata. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 95–106. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.8
Bibliografia

AIPH – International Statistics Flowers and Plants. Institut fur Gartenbauokonomie der Universitat Hannover, 1996, 2000, 2004, 2007, 2010, 2012.

Bieńkowska, J. (2010). Poszukiwanie metod skutecznego motywowania pracowników. Acta Universitatis Lodziensis Folia Oeconomica 234: 397-407.

Bent, E. (2003). China – WTO and beyond: Possibilities. FloraCulture International. April: 11-12. Pobrano sierpień 2005 z www.floraculture.eu/.

Benschop, M., Kamenetsky, R., Le Nard, M., Okubo, H., de Hertogh, A. (2010). The global flower bulb industry: Production, Utilization, Research. Horticultural Reviews vol. 36: 3-10. Pobrano czerwiec 2012 z: https://books.google.pl. (Crossref)

Consumer Trends Cut Flowers in the United States. 2010. International Markets Bureau. Market Indicator Report. Pobrano marzec 2012 z: http://www.ats-sea.agr.gc.ca/amr/5648-eng.htm.

Evers, B., Amoding, F., Krishnan, A.( 2014). Social and economic upgrading in floriculture global value chains: flowers and cuttings GVCs in Uganda. Capturing the Gains, Working Paper 42 :4-19. Pobrano listopad 2015 z: http://www.capturingthegains.org/pdf/ctg-wp-2014-42.pdf. (Crossref)

Goldfain, K. (2006). The African marketplace. FloraCulture International. Nov./December: 28. Pobrano październik 2007 z: www.floraculture.eu/.

Gołos, J. (2009). Kwiaty – uczucia, dyplomacja, biznes. (w:) Niech żyją kwiaty w wazonie. Red. Łukaszewska A., Wydawca DRUKROL, Kraków: 15-21.

Gray, D. (2003). Floriculture in East Africa. FloraCulture International, November: 21-27. Pobrano sierpień 2005 z: www.floraculture.eu/.

Gray, D. (2008). Kenya marches on... FloraCulture International, May: 36-37. Pobrano marzec 2009 z: www.floraculture.eu/.

Green, D. (2010). Ethiopian flower export’s 97% value reaches Ethiopia. Pobrano czerwiec 2012 z: www.ethiopanreview.com/content/29573.

Hall, Ch.R., Hodges, A.W. (2011). Economic, environment and well-being benefits of Lifestyle Horticulture. Chronica Horticulturae vol.51 no.4, 5-8. Pobrano grudzień 2013 z: http://www.ishs.org/ chronicahorticulturae.

Hamrick, D. (2003). Colombia. Coping with the loss of preferential status. FloraCulture International, November: 14-15. Pobrano marzec 2005 z: www.floraculture.eu/.

Haydu, J.J., Hall, Ch.R., Hodges, A.W. (2008). Lifestyle Horticulture...document to be heard! Floraculture International, December:34-37. Pobrano grudzień 2013 z: www.floraculture.eu/.

Hetman, J., Jabłońska, L. (1997). Kierunki rozwoju produkcji roślin ozdobnych w Polsce na progu XXI wieku. Mat. I Międzynarodowego Seminarium Ogrodniczego „Strategia rozwoju polskiego ogrodnictwa do 2010 roku”, AR Lublin, grudzień 1997; 45-59.

Hornberger, K., Ndiritu, N., Ponce-Brito, L., Tashu, M., Watt, T. (2007). Kenya’s Cut-Flower Cluster. Pobrano lipiec 2012 z: www.isc.hbs.edu/pdf/Student_Projects/Kenya.

In Kenya, flowers for Europe reap hunger and destruction. (2011). Pobrano listopad 2012 z: http://climateandcapitalism.com/2011/10/23/in.

Investment Opportunity Profile for Cut Flowers Production In Ethiopia. (2008). Ethiopian Investment Agency. Pobrano kwiecień 2011 z: www.ethemb.se/...investment../.

Jabłońska, L. (2007). Ekonomiczne aspekty rozwoju sektora kwiaciarskiego w Polsce. Wyd. SGGW, Warszawa.

Jabłońska, L. (2013). Zmiany na rynku róż ciętych w Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej 103: 99-111.

Jabłońska, L., Olewnicki, D. (2014). Rozwój i znaczenie sektora ogrodniczego w Polsce w ostatnim półwieczu. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich t.101 z.3: 25-35.

Jiang, W., Qu, D., Mu, D., Wang, L. (2003). Protected Cultivation of Horticultural Crops in China. Horticultural Review vol. 30:143-145. Pobrano listopad 2010 z: https://books.google.pl. (Crossref)

Kotler, Ph., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V. (2002). Marketing. Podręcznik europejski. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa: 40-41, 262-290.

Kubiak, K., Marynowski, R. (1997). Produkcja, koszty i opłacalność roślin ozdobnych w Polsce. COBRO, Warszawa.

Msogoya, T.J., Maerere, A.P. (2006). The Flower Industry in Tanzania: Production Performance and Costs. Journal of Agronomy n. 5: 478-481. Pobrano czerwiec 2011 z: http://scialert.net/fulltext/. (Crossref)

Nowak, J. (2005). Wpływ roślin ozdobnych na zdrowie człowieka. Zeszyty Problemowe Postępów Nauk Rolniczych 504, 33-42.

Perry, B. D. (2011). The structure and dynamics of cut flower export markets from Kenya and Ethiopia, with particular reference to trade with Norway. Norwegian Institute of International Affairs. Pobrano grudzień 2012 z: https://www.researchgate.net/profile/Brian_Perry/publication/261431626.

Petitjean, M.F. (2002). Booming floriculture in Africa. FloraCulture International, June: 16-21. Pobrano październik 2003 z: www.floraculture.eu/.

Pizano, M. (2005). Holding the line in Latin America. FloraCulture International, April: 18-23. Pobrano marzec 2005 z: www.floraculture.eu/.

Pizano, M. (2006). Meksyk. Flower Sector Valued at US $400Million. FloraCulture International, Nov./December: 20-21. Pobrano sierpień 2005 z: www.floraculture.eu/.

Pizano, M. (2006a). Keeping up with the time. FloraCulture International, Nov./December: 32-33. Pobrano sierpień 2005 z: www.floraculture.eu/.

Sochacki, D. (2009). Rośliny ozdobne w Chinach. Owoce, Warzywa, Kwiaty 1: 48-49.

Stigsdotter, U.A. (2005). A garden at your workplace may reduce stress. Design& Health. In International Academy for Design and Health, 147-157. Pobrano grudzień 2013 z: http://www.bordbia.ie/aboutgardening/GardeningArticles/.

Stigsdotter, U.A., Grahn, P. (2004). A Garden at Your Doorstep May Reduce Stress – Private Gardens as Restorative Environments in the City. Open space & People space. An International Conference on inclusive environments. Pobrano czerwciec 2010 z: http://www.openspace.eca.ac.uk/.

Sudhagar, S., Phil, M. (2013). Production and Marketing of Cut flower (Rose and Gerbera) in Hosur Taluk. International Journal of Business and Management Invention vol. 2/5: 15-25. Pobrano marzec 2014.

Ulrich, R.S. (2012). Health Benefits of Gardens in Hospitals. Paper for conference “Plants for People”. International Exhibition Floriade 2002. Pobrano grudzień 2013 z: http://www.greenplantsforgreenbuildings.org/.

Van den Houdt, F. (2015). Rosy forecast for Kenya’s flower industry. FloraCulture International, Maj: 22-23, 26-27. Pobrano wrzesień 2015 z: www.floraculture.eu/.

Wijnands, J. (2005). Sustainable International Networks in the Flower Industry. Bridging Empirical Findings and Theoretical Approache. ISHS. Pobrano maj 2010 z: http://www.actahort.org/chronica/.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Podobne artykuły

Możesz również Rozpocznij zaawansowane wyszukiwanie podobieństw dla tego artykułu.

Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>