Brexit a sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii

Main Article Content

Katarzyna Czech
Michał Wielechowski


Słowa kluczowe : Brexit, indeks niepewności polityki gospodarczej (EPU), funt szterling, indeksy aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym (PMI), gospodarka i finanse publiczne Wielkiej Brytanii
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wpływu wyniku referendum z 23 czerwca 2016 r. dotyczącego wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej na stan gospodarki i finansów tego kraju. Publikacja zawiera przegląd światowej literatury i prasy ekonomicznej odnoszących się do kwestii następstw decyzji Brytyjczyków o opuszczeniu struktur unijnych. W artykule przedstawiono, że wynik referendum przyczynił się do wystąpienia rekordowych poziomów indeksu niepewności polityki gospodarczej (EPU) w Wielkiej Brytanii. Wysoki poziom niepewności ekonomicznej i finansowej wywarł w konsekwencji negatywny wpływ na kondycję brytyjskiej gospodarki. W artykule pokazano wpływ wyniku referendum na wartość brytyjskiej waluty, poziom podstawowych wskaźników makroekonomicznych, poziom aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym oraz sferę finansów publicznych. Kurs funta szterlinga w odniesieniu do dolara amerykańskiego i euro uległ silnej deprecjacji i spadł poniżej poziomów osiąganych w trakcie ataku spekulacyjnego przeprowadzonego przez George’a Sorosa w 1992 r., inwazji na Irak w 2003 r., czy kryzysu finansowego w latach 2008–2009. Wynik referendum można łączyć ze wzrostem inflacji oraz spadkiem tempa wzrostu PKB. Wielka Brytania zdecydowała się na wprowadzenie bardziej
ekspansywnej polityki monetarnej poprzez obniżenie poziomu bazowej stopy oraz rozszerzenie programu luzowania ilościowego. Poziom aktywności gospodarczej w sektorze wytwórczym uległ krótkookresowemu obniżeniu w konsekwencji wyniku referendum. Perspektywa Brexitu miała również negatywny wpływ na stan brytyjskich finansów publicznych. Wysokość prognozowanego ujemnego salda finansów publicznych w 2017 r. wzrosła o ponad 30 proc., a minister finansów zmuszony był odstąpić od realizacji ambitnego celu eliminacji deficytu budżetowego do roku fiskalnego 2019–2020.

Article Details

Jak cytować
Czech, K., & Wielechowski, M. (2017). Brexit a sytuacja ekonomiczna Wielkiej Brytanii. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 19–30. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.2
Bibliografia

Austerity lite (2016). The Economist. October 8th–14th 2016, 12.

Baker S., Bloom N., Davis S. (2015). Measuring Economic Policy Uncertainty. NBER Working Paper Series, 21633. (Crossref)

Baker S., Bloom N., Davis S. (2016). Measuring Economic Policy Uncertainty. The Quarterly Journal of Economics, 131 (4), 1593–1633. (Crossref)

Bank of England. Monetary Policy Framework. Pobrane 10 lutego 2017 r. z: http://www.bankofengland.co.uk/monetarypolicy/Pages/framework/framework.aspx.

Bank of England. Official Bank Rate History. Pobrane 10 lutego 2017 r. z: http://www.bankofengland.co.uk/boeapps/iadb/Repo.asp.

Bank of England. Quantitative easing and the Asset Purchase Facility. Pobrane 10 lutego 2017 r. z: http://www.bankofengland.co.uk/markets/Pages/apf/default.aspx.

Bretz, R. J. (1990). Behind the Economic Indicators of the NAPM Report on Business. Business Economics, 25 (3), 42–48.

Czech, K. (2016). Anomalia premii terminowej na rynku jena japońskiego. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Economic Policy Uncertainty. Pobrane 10 lutego 2017 r. z: http://www.policyuncertainty.com/methodology.html.

Forecasts for the UK economy: a comparison of independent forecasts (2017), 358, February 2017. Pobrane 28 lutego 2017 r. z: https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/591911/ Forecast_for_the_UK_Economy_Feb_2017.pdf.

IHS Markit. Pobrane 10 lutego 2017 r. z http://www.markit.com/Product/PMI.

Jehle, G.A., Reny P. J. (2000). Advanced Microeconomic Theory. Prentice Hall, New York.

Kolba, P.M., Kotkowski, R. (2013). Wskaźniki cyklu koniunkturalnego a krótkookresowe prognozy polskiej produkcji przemysłowej. Oeconomia Copernicana, 3, 65–79. (Crossref)

Krugman, P., Rogoff, K., Fischer, S., McDonough, W. (1999). Currency Crises. In: Feldstein M. International Capital Flows. University of Chicago Press, 421–466.

May warned over ‘hard Brexit’ as Pound flash crash highlights fears (2016). Financial Times Weekend. Europe Edition. 08–09.10.2016, s. 1.

Plakandaras, V., Gupta, R., Wohar, M. (2016). The Depreciation of the Pound Post-Brexit: Could it have been Predicted? University of Pretoria. Department of Economics Working Paper Series, 1–15.

Schiereck, D., Kiesel, F., Kolaric, S. (2016). Brexit: (Not) another Lehman moment for banks? Finance Research Letters, 19, 291–297. (Crossref)

Steinberg, J. (2017). Brexit and the Macroeconomic Impact of Trade Policy Uncertainty. Working Paper, University of Toronto.

Theresa May kicks off Brexit. (2016). The Economist. Pobrane 2 lutego 2017 r. z: http://www.economist.com/news/britain/21708078-prime-minister-promises-invoke-article-50-end-march-just-how-hard-brexit.

Truman, E.M. (2002). Economic policy and exchange rate regimes: what have we learned in the ten years since Black Wednesday? London School of Economics.

UK faces €20bn Brexit divorce bill in Brussels budget wrangle. (2016). Financial Times. European Edition. 13.10.2016, 1.

Wielechowski, M., Czech, K. (2016). Brexit related uncertainty for United Kingdom economy. Acta Scientarum Polonorum, 15(4), 171–183.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.