Perspektywy zmian na rynku pracy w powiecie siedleckim w opinii pracodawców

Main Article Content

Iwona Soczewka
Halina Kałuża


Słowa kluczowe : rynek pracy, powiat siedlecki.
Abstrakt
Podstawowym celem pracy było dokonanie analizy zmian, jakie nastąpią do 2015 r. na rynku pracy w powiecie siedleckim w opinii pracodawców z tego regionu. Badania zostały przeprowadzone w 2010 r. w losowo wybranych przedsiębiorstwach o różnym poziomie zatrudnienia. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, iż w przyszłości najbardziej pożądani na tym rynku będą pracownicy sfery usługowej, obejmującej zarówno usługi osobiste, jak i związane z obsługą biznesu (np. usługi bankowe i ubezpieczenia). Będzie to wymagać zwiększenia dotychczasowej podaży zawodów wykorzystywanych w tej sferze gospodarki, a zwłaszcza wprowadzania na rynek pracy absolwentów szkół zawodowych zdolnych do świadczenia nowych typów usług.

Article Details

Jak cytować
Soczewka, I., & Kałuża, H. (2013). Perspektywy zmian na rynku pracy w powiecie siedleckim w opinii pracodawców. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 128–136. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.13
Bibliografia

Potrzeby pracodawców a rozwój szkolnictwa zawodowego w Siedlcach. Raport z badania pracodawców i analiza rynku pracy. [2011]. U. Kłosiewicz-Górecka (red.). Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur, Warszawa.

Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy powiatu siedleckiego na lata 2011-2020. [2010]. Powiatowy Urząd pracy w Siedlcach, Siedlce.

Siedlecki Portal Informacyjno Badawczy. [2012]. [Tryb dostępu:] www.spib.pl. [Data odczytu: maj 2012].

Starostwo Powiatowe w Siedlcach. [2012]. [Tryb dostępu:] www.powiatsiedlecki.pl. [Data odczytu: maj 2012]

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.