Korzyści z opracowywania i czynniki warunkujące sukces nowych produktów na rynku żywności

Main Article Content

Joanna Kaczorowska


Słowa kluczowe : opracowywanie nowych produktów żywnościowych, innowacje produktowe na rynku żywności, czynniki sukcesu nowego produktu.
Abstrakt
Opracowywanie, wprowadzanie nowych i ulepszanie istniejących produktów jest jednym ze sposobów utrzymania się firm na dynamicznie zmieniającym się rynku żywności. Działania te zwiększają elastyczność i stabilność funkcjonowania, wzmacniają obecną pozycję przedsiębiorstw i stwarzają możliwość ich rozwoju w przyszłości. Skuteczność tych działań zależy od znajomości czynników warunkujących sukces nowych produktów na rynku oraz od wykorzystania tej wiedzy przez przedsiębiorstwa w praktyce

Article Details

Jak cytować
Kaczorowska, J. (2013). Korzyści z opracowywania i czynniki warunkujące sukces nowych produktów na rynku żywności. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(1), 70–77. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.1.7
Bibliografia

Cooper R.G. [1999]: From experience: the invisible success factors in product innovation. Journal of Product Innovation Management nr 16, ss. 115-133. (Crossref)

Costa A.I.A., Jongen W.M.F. [2006]: New insights into consumer-led food product development. Trends in Food Science & Technology nr 17, ss. 457-465. (Crossref)

Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2010. [2011]. CIAA [Tryb dostępu:] www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Data_Trends_2011.pdf. [Data odczytu: kwiecień 2012].

Data & Trends of the European Food and Drink Industry 2011. [2012]. Food and Drink Europe. [Tryb dostępu:] www.fooddrinkeurope.eu/uploads/publications_documents/Final_DT_2012_04.06.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

Dekker M., Linnemann A.R. [1998]: Product Development in the Food Industry. [W:] Innovation of Food Production Systems. .W.M.F. Jongen i M.T.G Meulenberg (red.). Wageningen Academic Publishers, Wageningen, ss. 67-86.

Earle M., Earle R., Anderson A. [2007]: Opracowywanie produktów spożywczych – podejście marketingowe. WNT, Warszawa.

Edgett S., Shipley D., Forbes G. [1992]: Japanese and British companies compared: Contributing factors to success and failure in new product development. Journal of Product Innovation Management nr 9(1), ss. 3-10. (Crossref)

Ford D., Sterman J. [1998]: Dynamic modeling of product development processes. Systems Dynamic Review nr 14, ss. 31-68. (Crossref)

Fuller G.W. [2005]: New Food Product Development: From Concept to Marketplace. Ed. 2. CRC Press, Boca Raton, Florida.

Haffer M. [2004]: Zarządzanie nowym produktem. [W:] Innowacyjność przedsiębiorstw. J. Bogdanienko, M. Haffer, W. Popławski (red.): UMK, Toruń, ss. 145-193.

Hoban T.J. [1998]: Improving the success of new product development. Food Technology nr 52, ss. 46-49.

Kaczorowska J. [2008]: Role of consumer in the process of new product development. [W:] Challenges and perspectives for the European food market. B. Kowrygo (red.). Warsaw University of Life Sciences Press, Warszawa, ss. 137-147.

Kaczorowska J. [2009]: Innowacyjna działalność produktowa polskich przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie seria Problemy rolnictwa światowego tom 7 (XXII), ss.50-57.

Mruk H., Rutkowski I.P. [2001]: Strategia produktu. PWE, Warszawa.

New Products Management for the 1980s. [1982]. Booz, Allen & Hamilton (BAH), Nowy Jork.

Rudder A., Ainsworth P., Holgate D. [2001]: New food product development: strategies for success. British Food Journal nr 103, ss. 657-671. (Crossref)

Rutkowski I.P. [2004]: Rozwój nowego produktu w przedsiębiorstwach jako przedmiot badań. Marketing i rynek nr 5, ss. 7-15.

Rutkowski I.P. [2007]: Rozwój nowego produktu. PWE, Warszawa.

Simpson T.W., Siddique Z., Jiao J. [2005]: Product Platform and Product Family Design. Methods and Applications. Springer Science, New York.

Stewart-Knox B., Mitchell P. [2003]: What separates the winners from the losers in new food product development? Trends in Food Sciences & Technology nr 14, ss. 58-64. (Crossref)

Van Trijp J.C.M., Steenkamp J.E.B.M. [2005]: Consumer-oriented new product development: principles and practice. [W:] Innovation in agri-food systems. Product quality and consumer acceptance. W.H.F. Jongen i M.T.G. Meulenberg (red.): Wageningen Academic Publishers, Wageningen, ss. 87-119.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.