Zróżnicowanie regionalne cen ziemii rolniczej w Polsce i w Niemczech

Main Article Content

Małgorzata Kołodziejczak


Słowa kluczowe : ziemia rolnicza, ceny, Polska, Niemcy
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie zmian i zróżnicowania poziomu cen ziemi rolniczej w Polsce i w Niemczech, w ujęciu regionalnym w latach 2000-2013. Badania wykazały, że istnieją znaczne dysproporcje w cenie ziemi rolniczej pomiędzy regionami polskimi i niemieckimi, a także pomiędzy krajami związkowymi w części wschodniej i zachodniej Niemiec. Jednak w badanym okresie doszło do zmniejszenia tych różnic, zwłaszcza w ujęciu Polska-Niemcy, przede wszystkim na skutek wzrostu cen ziemi rolniczej w Polsce. Podobne zjawisko zaobserwowano pomiędzy regionami niemieckimi, co świadczy o powolnej konwergencji cen ziemi rolniczej w części wschodniej do poziomu cen ziemi rolniczej w zachodnich regionach Niemiec.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczak, M. (2015). Zróżnicowanie regionalne cen ziemii rolniczej w Polsce i w Niemczech. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 70–82. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.39
Bibliografia

Alińska A. [2001]: Ceny ziemi na rynku międzysąsiedzkim, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 4, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 12-14.

Ceny w gospodarce narodowej w 2013 r. [2014]: GUS Warszawa.

Ciodyk T., Zagórski T. [2007]: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 10, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 25-27.

Ciodyk T., Zagórski T. [2008]: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 11, Program Wieloletni 2005-2009, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 24-25.

Ciodyk T., Zagórski T. [2009]: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 12, Program Wieloletni 2005-2009, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 26-28.

Ciodyk T., Zagórski T. [2010]: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 13, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 25-26.

Ciodyk T., Zagórski T. [2011]: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 14, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB Warszawa.

Ciodyk T., Zagórski T. [2012]: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 15, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 25-27.

Czyżewski B. [2014]: Źródła rent gruntowych w rolnictwie Unii Europejskiej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, z. 3, s. 48-60. (Crossref)

Drescher K., Henderson J., McNamara K. [2001]: Farmland Prices Determinants, American Agricultural Economics Association Annual Meeting, August 5-8, Chicago, Illinois. [Tryb dostepu:] http://ageconsearch.umn.edu [dostęp: maj 2015].

Eilers F. [2013]: Zur Entwicklung und Regionalstruktur der Preise für landwirtschaftliche Flächen in Deutschland, Spotlight Immobilien, Verband Deutscher Pfandbriefmarken, Berlin, März.

Góral J., Kulawik L. [2015]: Problem kapitalizacji subsydiów w rolnictwie, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, s. 3-24. (Crossref)

Hüttel S., Odenning M., von Schlippenbach V. [2015]: Steigende landwirtschaftliche Bodenpreise: Anzeichen für eine Spekulationsblase? DIW Wochenbericht: 3, s. 37-42.

Instituto Nacional de Estadistica 2015. [Tryb dostępu:] http://www.ine.es/en/daco/daco43/notaipca_en.htm [dostęp: maj 2015].

International Farmland Focus [2012]: Savills Research Rural.

Inwestycja w ziemię rolną alternatywą dla akcji [2012]: Biuletyn WI, Warszawa.

Jendroszczyk P., Kozmana M. [2010]: Ziemia drożeje w Polsce i na wschodzie Niemiec. [Tryb dostępu:] www.ekonomia.rp.pl [dostęp: maj 2015].

Kołodziej A. [2001]: Ceny ziemi w transakcjach sprzedaży AWRSP, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Raporty rynkowe, nr 4, IERiGŻ Warszawa, s. 15-16.

Kołodziej A. [2004]: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy. Analizy rynkowe, nr 7, IERiGŻ Warszawa, s. 15-16.

Kozioł D., Parlińska A. [2009]: Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnej, Zeszyty Naukowe SERiA, t. 11, z. 2, s. 120-125.

Laskowska E. [2014]: Rynek gruntów rolnych w Polsce na tle rynku europejskiego, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, t. 14, z. 3, s. 140-149. (Crossref)

Marks-Bielska R. [2010]: Rynek ziemi rolniczej w Polsce – uwarunkowania i tendencje rozwoju, Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Pałasz L. [2007]: Tendencje wzrostu cen ziemi rolnej, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia 6, s. 35-41.

Privatisierung der land- und forstwirtschaftlichen Flächen in den ostdeutschen Ländern [2014]: http://www.bmel.de, dostęp: 14.05.2015.

Sikorska A. [2002]: Ceny ziemi rolniczej w obrocie międzysąsiedzkim, [w:] Rynek ziemi rolniczej, Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 5, IERiGŻ Warszawa, s. 12-15.

Sikorska A. [2004]: Ceny ziemi rolniczej w obrocie międzysąsiedzkim, [w:] Rynek ziemi rolniczej, Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 7, IERiGŻ Warszawa, s. 11-15.

Sikorska A. [2006]: Ceny ziemi rolniczej w obrocie międzysąsiedzkim, [w:] Rynek ziemi rolniczej, Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 9, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 14-16.

Sikorska A. [2008]: Ceny ziemi rolniczej w obrocie międzysąsiedzkim, [w:] Rynek ziemi rolniczej, Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 11, Program Wieloletni 2005-2009, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 19-23.

Sikorska A. [2010]: Ceny ziemi rolniczej w obrocie międzysąsiedzkim, [w:] Rynek ziemi rolniczej, Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 13, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 20-24.

Sikorska A. [2012]: Ceny ziemi rolniczej w obrocie międzysąsiedzkim, [w:] Rynek ziemi rolniczej, Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 15, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 21-25.

Sikorska A. (red.) [2013]: Rynek ziemi rolniczej, Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 16, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB Warszawa.

Sikorska A. (red.) [2014]: Rynek ziemi rolniczej, Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 17, Program Wieloletni 2011-2014, IERiGŻ-PIB Warszawa.

Stankiewicz D. [2013]: Nabywanie gruntów rolnych przez cudzoziemców, Analizy BAS, nr 3.

Stankiewicz D. [2015]: Nabywanie ziemi rolniczej przez cudzoziemców w Polsce, Analizy BAS, nr 7.

Statistisches Jahrbuch, roczniki 2001-2014, Statistisches Bundesamt.

Ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, Dz.U. 2004. 167.1758 z późn.zm.

Wilkin J. [2013]: Niepokojące tendencje w wykorzystaniu ziemi rolniczej we współczesnej gospodarce światowej, Konwersatorium FDPA. [Tryb dostępu:] http://fdpa.org.pl/wp-content/uploads/2014/06/J.Wilkin.pdf [dostęp: maj 2015].

Wilkin J. [2015]: Międzynarodowe uwarunkowania wykorzystania ziemi rolniczej, Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, t. 15, z.1.

Verkäufe von Agrarland [2015] [Tryb dostępu:] www.bodenmarkt.info [dostęp: maj 2015].

Zadura A. [2005]: Zarządzanie gruntami rolnymi w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, Program wieloletni 2005-2009, nr 6, IERiGŻ-PIB Warszawa.

Zadura A. [2010]: Ile kosztuje ziemia rolna w Europie, Przedsiębiorca rolny, nr 12. [Tryb dostępu:] http://przedsiebiorcarolny.pl [dostęp: maj2015].

Zagórski T., Ciodyk T. [2005]: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 8, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 18-19. s. 18.

Zagórski T., Ciodyk T. [2006]: Ceny gruntów Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, [w:] Rynek ziemi rolniczej. Stan i perspektywy, Analizy rynkowe, nr 9, IERiGŻ-PIB Warszawa, s. 16-18. s. 17.

Zharmonizowany wskaźnik cen konsumpcyjnych (HICP) [2014]: Porównania Międzynarodowe, GUS Warszawa, [Tryb dostępu:] http://stat.gov.pl/statystyka-miedzynarodowa/porownania-miedzynarodowe/tablice-o-krajach-wedlug-tematow/ceny/ [dostęp: maj 2015].

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty