Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech

Main Article Content

Małgorzata Kołodziejczak


Słowa kluczowe : rolnictwo, doradztwo rolnicze, kraje związkowe, Niemcy
Abstrakt
Celem artykułu było przedstawienie organizacji systemu doradztwa rolniczego w Niemczech. Przedstawiono genezę doradztwa, jego rolę, klasyfikację oferty doradczej według finansowania i realizacji oraz organizację doradztwa rolniczego na przykładzie poszczególnych krajów związkowych. W Niemczech doradztwo rolnicze w dużym stopniu jest ukierunkowane na indywidualne potrzeby rolników, dlatego też poszczególne kraje związkowe kierują się własną polityką i własnymi, odrębnymi założeniami dotyczącymi organizacji systemu doradztwa rolniczego. Stąd też wynika wielość systemów i form doradztwa, która nasila konkurencję między doradcami i tym samym pozwala klientom na wybranie najbardziej odpowiedniej oferty.

Article Details

Jak cytować
Kołodziejczak, M. (2013). Organizacja doradztwa rolniczego w Niemczech. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 136–144. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.45
Bibliografia

Boland H. [2005]: Expertise zur Beratung landwirtschaftlicher Unternehmen in Deutschland. Eine Analyse unter Berücksichtigung der Anforderungen der Verordnung (EG) Nr. 1782/2003 zu Cross Compliance. Bundesministerium für Verbraucherschutz, Ernährung und Landwirtschaft, Bonn, s. 13-53.

Hoffmann V. [2004]: Der Beratungsmarkt der Zukunft. B&B Agrar, nr 57, z. 3, s. 88-91.

Gesetz über die Landwirtschaftskammern vom 30. Juni 1894 [1896]: Puttkammer&Mühlbrecht, Buchhandlung für Staats- und Rechtswissenschaft, Berlin.

Kania J. [2006]: Znaczenie doradztwa w rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich. [w:] Miejsce doradztwa we wspieraniu rozwoju rolnictwa i wsi na Kujawach i Pomorzu; Materiały konferencyjne, Kujawsko-pomorski ośrodek doradztwa rolniczego w Minikowie.

Kania J. [2012]: Systemy doradztwa rolniczego na świecie – trendy i kierunki. [w:] Rozwój wsi i rolnictwa w Polsce. Aspekty przestrzenne i regionalne. (red. A. Rosner). IRWiR-PAN Warszawa.

Klischat U. [1998]: Beratung von Agrargenossenschaften in den neuen Bundesländern. Eine qualitative Studie über Beratungsbedürfnisse und -methoden aus der Sicht von Beratern und Beraterinnen. Kommunikation und Beratung nr 20, s. 1-3.

Landwirtschaftliche Beratungsdienste [1982]. Schriftenreihe des Bundesministers für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten. Reihe A: Angewandte Wissenschaft, Landwirtschaftsverlag Münster-Hiltrup z. 266, s. 41-54

Lanz M. [1991]: Die Beratung im Agrarsektor der BRD – Träger, Ziele und Methoden. Bericht B-91/2, ILB Bonn, s. 1-44.

Rasz H., Stankiewicz D. [2004]: Systemy doradztwa rolniczego w krajach Unii Europejskiej. Informacja nr 1049. Kancelaria Sejmu Biuro Studiów i Ekspertyz.

Rivera, W. M. [2001]: Agricultural and Rural Extension Worldwide – Options for Institutional Reform in Developing Countries. FAO, Rome.

Rivera, W. M. [2003]: Agricultural Extension, Rural Development and the food security challenge. FAO, Rome

Thomas A. [2007]: Landwirtschaftliche Beratung in der Bundesrepublik Deutschland – eine Übersicht. B&B Agrar, z. 2, s. I-XX.

Will M. [2010]: Selbstverwaltung der Wirtschaft. Mohr Siebeck Tübingen, s. 783-786.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora