Porównania miedzyrankingowe państw UE ze względu na wybrane elementy biogospodarki w 2012 roku

Main Article Content

Karol Kukuła


Słowa kluczowe : biogospodarka, energia odnawialna, ranking, gazy cieplarniane, porównanie
Abstrakt
Wielkość emisji gazów cieplarnianych do atmosfery jest powiązana z produkcją energii odnawialnej. Na świecie obserwuje się rosnącą świadomość szkodliwego wpływu gazów cieplarnianych na środowisko naturalne. Jednym z czynników mogących ograniczyć ową emisję jest wciąż wzrastająca produkcja energii odnawialnej. W badaniach państw UE-26 wykorzystano dane pochodzące z 2012 roku. Zbudowano rankingi państw UE-26 ze względu na trzy cechy:- wielkość emisji gazów cieplarnianych,- przeciętne tempo zmian emisji gazów cieplarnianych,- wielkość produkcji energii odnawialnej.Wykorzystując miernik mpq porównano rankingi ze sobą.Porównania międzyrankingowe tylko częściowo potwierdzają wysuniętą hipotezę o zgodności układów porządkowych: emisja gazów cieplarnianych - produkcja energii odnawialnej w państwach UE.

Article Details

Jak cytować
Kukuła, K. (2015). Porównania miedzyrankingowe państw UE ze względu na wybrane elementy biogospodarki w 2012 roku. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(3), 93–101. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.3.41
Bibliografia

Adamowicz M. [2014]: Europejska koncepcja biogospodarki i jej przełożenie na działania praktyczne, Studia Ekonomiczne i Regionalne, vol 7, nr 4.

Górska A. [2013]: Wydatki na ochronę środowiska w Polsce, Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, t. 13, z. 3.

Jajuga K. [1993]: Statystyczna analiza wielowymiarowa, PWN, Warszawa.

Kukuła K. [1986]: Propozycja miary zgodności układów porządkowych, Zeszyty Naukowe AE, Kraków.

Kukuła K. [2014]: Wybrane problemy ochrony środowiska w Polsce w świetle wielowymiarowej analizy porównawczej, Metody Ilościowe w Badaniach Ekonomicznych, t. XV, z. 3.

Kukuła K. [2015]: Dynamics of Producing Renewable Energy in Poland and UE-28 Countries Within the Period of 2004-2012, Folia Oeconomica Stetinensis.

Lechwar M., Kuźniar W. [2014]: Wykorzystanie odnawilanych źródeł energii szansą na rozwój biogospodarki, Studia Ekonomiczne i Regionalne, vol. 7, nr 4.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.