Struktura nakładów oraz wyników produkcyjnych i finansowych gospodarstw rolniczych w grupach według wielkości ekonomicznej

Main Article Content

Joanna Kisielińska


Słowa kluczowe : towarowe gospodarstwa rolnicze, nakłady, wyniki produkcyjne i finansowe gospodarstw rolniczych.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę struktury nakładów i uzyskiwanych wyników produkcyjnych i finansowych w grupach gospodarstw według wielkości ekonomicznej w próbie gospodarstw rolnych FADN z lat 2004-2008. Celem badań jest ocena efektywności gospodarowania przez gospodarstwa towarowe w zależności od ich wielkości ekonomicznej.

Article Details

Jak cytować
Kisielińska, J. (2011). Struktura nakładów oraz wyników produkcyjnych i finansowych gospodarstw rolniczych w grupach według wielkości ekonomicznej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 81–94. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.1.9
Bibliografia

Wasilewska E. [2009]: Statystyka opisowa od podstaw. Wydawnictwo SGGW. Warszawa.

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2004 roku. [2005]. IERiGŻ, Warszawa. [Tryb dostępu:] http://www.fadn.pl/myfadn/PLIKI-FILES/Wyniki%20standardowe%20czesc%20I.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2010].

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2005 roku. [2006]. IERiGŻ, Warszawa. [Tryb dostępu:] http://www.fadn.pl/mediacatalog/documents/wyniki_stand_ogolne_2005r.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2010].

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2006 roku. [2008]. IERiGŻ, Warszawa. [Tryb dostępu:] http://www.fadn.pl/mediacatalog/documents/srprob_2006_sn18_-1.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2010].

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2007 roku. [2008]. IERiGŻ, Warszawa. [Tryb dostępu:] http://www.fadn.pl/mediacatalog/documents/SRwaz_2007.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2010].

Wyniki standardowe uzyskane przez indywidualne gospodarstwa rolne uczestniczące w Polskim FADN w 2008 roku. [2009]. IERiGŻ, Warszawa. [Tryb dostępu:] http://www.fadn.pl/mediacatalog/documents/SRwaz_2008.pdf. [Data odczytu: wrzesień 2010].

Ziętara, W. (2009). Model polskiego rolnictwa – wobec aktualnych wyzwań. Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, (73), 5-21.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty