Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa

Main Article Content

Joanna Kisielińska


Słowa kluczowe : analiza skupień, ekonomika rolnictwa
Abstrakt
W artykule przedstawiono elementy analizy skupień, zwracając szczególną uwagę na ocenę uzyskanej klasyfikacji. Dokonano ponadto przeglądu publikacji, w których prezentowano badania wykorzystujące analizę skupień w ekonomice rolnictwa.

Article Details

Jak cytować
Kisielińska, J. (2009). Bezwzorcowa klasyfikacja obiektów w ekonomice rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 104–115. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.8.38
Bibliografia

Adamowicz M., Nowak A. [2006]: Charakterystyczne typy wiejskich gospodarstw domowych na przykładzie województwa lubelskiego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII z. 4.

Błażejczyk-Majka L., Kala R.[2004]: Porównanie zasobów siły roboczej rolnictwa polskiego i krajów UE w latach 1990-1999. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VI, z. 5.

Błażejczyk-Majka L., Kala R. [2005]: Metody analizy skupień do charakterystyki użytków rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII z. 5.

Kaufman L., Rousseeuw P.J. [1990]: Finding groups in data: an introduction to cluster analysis. Wiley, Nowy Jork.

Kisielińska J. [2003]: Klasyfikacja gospodarstw rolniczych siecią neuronową Kohonena w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2.

Majewski J. [2005]: Regionalne zróżnicowanie skupu mleka w Polsce oraz czynniki je determinujące. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII, z. 5.

Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. [2004]. Gatnar E. Walesiak M. (red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław.

Osowska L. [2006]: Typologia funkcjonalna obszarów wiejskich Pomorza Środkowego. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII, z. 4.

Pietrzykowski R., Kobus P. [2008]: Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Problemy Rolnictwa Światowego t. 4 (XIX).

Pociecha J., Podolec B., Sokołowski A., Zając K. [1988]: Metody taksonomiczne w badaniach społeczno-ekonomicznych. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Poczta A. [2005]: Poziom i struktura wsparcia finansowego rolnictwa w krajach OECD po powstaniu WTO. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu t. VII, z. 7A.

Poczta W., Średzińska J., Pawlak K. [2008]: Sytuacja finansowa gospodarstw rolnych krajów UE sklasyfikowanych według ich wyników produkcyjno-ekonimicznych. Problemy Rolnictwa Światowego t. 4 (XIX), ss. 379-387.

Rousseeuw P.J. [1987]: Silhouettes: a graphical aid to the interpretation and validation of cluster analysis. Journal of Computational and Applied Mathematics 20. (Crossref)

Sokołowski A. [1992]: Empiryczne testy jednorodności w taksonomii. Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie 108.

Szczepaniak I., Wigier M. [2003]: Identyfikacja czynników wpływających na innowacyjność małych i bardzo małych firm przemysłu spożywczego. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 4.

Wysocki F. [1999]: Metody statystyczne w badaniu strategii marketingowych w polskim przemyśle mleczarskim. Roczniki Nauk Rolniczych Seria G t. 88, z. 1.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.