Integracja europejska a działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie

Main Article Content

Małgorzata Gajewska


Słowa kluczowe : rolnicze spółdzielnie produkcyjne, integracja europejska, Wspólna Polityka Rolna
Abstrakt
Celem artykułu jest określenie wpływu integracji europejskiej na działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych (RSP) z perspektywy zarządzających nimi spółdzielców. Obiekt badań stanowiły RSP aktywnie prowadzące działalność na terenie województwa opolskiego. W artykule rozważano cele i formy unijnego wsparcia rolników w kontekście realizacji Wspólnej Polityki Rolnej. Przedstawiono opinię spółdzielców na temat pozytywnych i negatywnych konsekwencji członkostwa Polski w UE względem działalności RSP oraz sposoby wykorzystania przez nie finansowych środków pomocowych.

Article Details

Jak cytować
Gajewska, M. (2012). Integracja europejska a działalność rolniczych spółdzielni produkcyjnych na Opolszczyźnie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 17–24. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.17
Bibliografia

Borowiec J. [2011]: Ekonomia integracji europejskiej. Wyd. UE we Wrocławiu, Wrocław, ss. 417.

Czykier-Wierzba D. [2007]: Finansowe instrumenty wspierania rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Unii Europejskiej w latach 2007-2013. Postępy Nauk Rolniczych nr 5, s. 118.

Czyżewski A., Stępień S. [2008]: Wydatki budżetowe UE w sektorze rolnym – rekomendacje do dyskusji nad „Health-check”. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej nr 2, s. 4.

Fundusze europejskie instrumentem realizacji strategicznych i antykryzysowych programów dla spółdzielczości. [2009]. K. Lachowski (red.). Krajowa Rada Spółdzielcza, Warszawa, s. 16.

Polska wieś i rolnictwo a Unia Europejska. Materiały seminaryjne. [2001]. Związek Powiatów Polskich, Warszawa.

Tkaczyński J.W., Willa R., Świstak M. [2009]: Leksykon funduszy Unii Europejskiej. Wyd. C.H. Beck, Warszawa, s. 386.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.