Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009

Main Article Content

Anna Żelazowska-Przewłoka


Słowa kluczowe : przemysł spożywczy, Unia Europejska, handel zagraniczny, import, eksport
Abstrakt
Przemysł spożywczy jest jednym z największych i najważniejszych sektorów przemysłowych w Europie. Jest drugi co do wielkości (za przemysłem metalowym) w przemyśle wytwórczym, z 14,5% całkowitego obrotu przemysłowego (917 bln euro dla UE-27). Zatrudnienie w przemyśle spożywczym stanowi 14% całego sektora przemysłowego. Jest niewiele europejskich wielonarodowych spółek konkurujących na całym świecie z wielkim wyborem produktów. Przedsiębiorstwa w sektorze spożywczym to w 99% mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (SMEs). Przemysł spożywczy jest gałęzią gospodarki przetwarzającą półprodukty dostarczone przez rolnictwo i rybołówstwo w artykuły żywnościowe (żywność i napoje). Należą do niego nie tylko wszelkiego rodzaju zakłady przetwórcze produkujące wyroby mięsne i mleczne, przetwarzające owoce i warzywa, prowadzące wypiek pieczywa oraz produkujące napoje alkoholowe i bezalkoholowe, lecz również przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem produktów rolnych do postaci surowców dla przemysłu spożywczego, jak np. młyny lub cukrownie. Celem opracowania było przedstawienie handlu zagranicznego w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009.

Article Details

Jak cytować
Żelazowska-Przewłoka, A. (2012). Handel zagraniczny w przemyśle spożywczym Unii Europejskiej w latach 2005-2009. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(2), 160–165. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.2.32
Bibliografia

Chyłek E. [2011]: Forum Wysokiego Szczebla ds. Poprawy Funkcjonowania Łańcucha Dostaw Żywności. Przemył Spożywczy tom 65 nr 7/8.

Data & trends of the European Food and Drink Industry.[2006-2010]. [Tryb dostępu:] http://www.aijn.org/file.handler?f=juicy-news%2FCIAA%20Data%20and%20Trends%202011-27-05.pdf. [Data odczytu: maj 2012].

DG Enterprise and Industry. Food industry. EU market. [2006-2010]. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/food/eu-market/. [Data odczytu: maj 2012].

Fooddrink Europe. [2006-2010]. [Tryb dostępu:] www.fooddrinkeurope.eu. [Data odczytu: maj 2012].

Knap-Stefaniuk A. [2010]: Innowacje a konkurencyjność przedsiębiorstw. Zarządzanie zmianami. Biuletyn POU nr 5.

Ministerstwo Gospodarki. Portal promocji eksportu. [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.eksporter.gov.pl/Default.aspx. [Data odczytu: maj 2012].

Przemysł spożywczy w Polsce. [2008]. R. Urban (red.). ING Bank Śląski S.A., Warszawa.

Szymańska A. [2009]: Konkurencyjność unijnego przemysłu rolno-spożywczego. Agencja Rynku Rolnego. Biuletyn Informacyjny nr 9.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.