Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego?

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk


Słowa kluczowe : polityka rolna, teoria konwergencji, globalizacja
Abstrakt
Prowadzona od kilku dekad dyskusja wokół przekształceń w polityce wsparcia sektora rolnego, zarówno w ujęciu regionalnym jak i globalnym, koncentruje się także na problemie konwergencji wielkości wsparcia. W artykule analizujemy różne podejścia do procesów konwergencji, w tym także ujęcie ?-konwergencji i ?-konwergencji, oraz polityki wsparcia, wyznaczonej wielkością retransferów zgodnie z metodologią OECD, w odniesieniu do jednego aktywnego zawodowo w rolnictwie. Badania obejmowały lata 1986-2006 i dotyczyły grupy państw o zróżnicowanym poziomie rozwoju gospodarczego. Mimo występujących przesłanek będących efektem procesów liberalizacji i globalizacji gospodarki światowej, w tym porozumień w obszarze rolnictwa osiągniętych w ramach WTO, nie uzyskano potwierdzenia hipotezy o absolutnej konwergencji wielkości retransferów. Można natomiast mówić o ograniczonym charakterze występowania analizowanego zjawiska. Wskazuje to na fakt, iż w procesie globalizacji sektora rolnego nadal kluczowe znaczenie odgrywają polityki krajowe państw dominujących na rynku światowym.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2009). Konwergencja czy dywergencja mechanizmów wsparcia sektora rolnego?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 41–51. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.8.32
Bibliografia

Abreu M., De Groot H. L., Florax R. [2005]: Space and growth: a survey of empirical evidence and methods. Région et Développement 21, ss. 13-44.

Agricultural Policies in Non-OECD Countries. Monitoring and Evaluations [2007]. OECD, Paryż. [Tryb dostępu: www.fao.org/database]. [Data odczytu: kwiecień 2009].

Agricultural Policies in OECD Countries. Monitoring and Evaluations [2007]. OECD, Paryż. [Tryb dostępu: www.stats.oecd.org/wbes/]. [Data odczytu: kwiecień 2009].

Barro R. J. [1991]: Economic growth in a cross section of countries. Quarterly Journal of Economics 106, ss. 407-443. (Crossref)

Barro R. J., Sala-i-Martin X. [1992]: Convergence. Journal of Political Economy 100, ss. 223-251. (Crossref)

Battisti M., Di Vaio G. [2008]: A spatially filtered mixture of β-convergence regressions for EU regions, 1980-2002. Empirical Economics 34, ss. 105-121. (Crossref)

Baumol W. J. [1986]: Productivity growth, convergence, and welfare: what the long-run data show. American Economic Review 76, ss. 1075-1085.

Busch P. O., Jorgens, H. [2005]: The international sources of policy convergence: explaining the spread of environmental policy innovations. Journal of European Public Policy 12, ss. 215-233. (Crossref)

Canova F. [2004]: Testing for convergence clubs in income per capita: a predictive density approach. International Economic Review 45, ss. 49-77. (Crossref)

Carlino G., Mills L. [1993]: Are U.S. regional economies converging? A time series analysis. Journal of Monetary Economics 32, ss. 335-346. (Crossref)

Czyżewski A., Matuszczak-Henisz A. [2004]: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski. Studium struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Poznań.

Czyżewski A., Kułyk P. [2004]: Wzrost gospodarczy jako czynnik przekształceń w gospodarce żywnościowej w Polsce okresu transformacji. Roczniki Naukowe SERiA 3.

Dardanoni V., Lambert P. [2002]: Progressivity Comparisons. Journal of Public Economics 86, ss. 99-122. (Crossref)

Dobson S. Ramlogan C. [2002]: Economic growth and convergence in Latin America. Journal of Development Studies 38, ss. 83-104. (Crossref)

Drezner D. W. [2005]: Globalization, harmonization, and competition: the different pathways to policy convergence. Journal of European Public Policy 12, ss. 841-859. (Crossref)

Durlauf S. N., Johnson P. A. [1995]: Multiple regimes and cross-country growth behavior. Journal of Applied Economy 10, ss. 365-384. (Crossref)

Durlauf S. N., Kourtellos A., Minkin A. [2001]: The local Solow growth model. European Economic Review 45, ss. 928-940. (Crossref)

Fiaschi D., Lavezzi A. M. [2003]: Distribution Dynamics and Nonlinear Growth. Journal of Economic Growth 8, ss. 379-401. (Crossref)

Friedman M. [1992]: Do old fallacies ever die? Journal of Economic Literature 30, ss. 2129-2132.

Galor O. [1996]: Convergence? Inferences from theoretical models. The Economic Journal 106, ss. 1056-1069. (Crossref)

Gerschenkron A. [1962]: Economic Backwardness in Historical Perspective. Harvard University Press, Cambridge.

Jensen H., Manrique J. [1998]: Demand for food commodities by income groups in Indonesia. Applied Economics 30, ss. 491-501. (Crossref)

Kalaitzidakis P., Mamuneas T., Stengos T. [2000]: A Non-linear Sensitivity Analysis of Cross-country Regressions. Canadian Journal of Economics 33, ss. 604-617. (Crossref)

Kułyk P. [2008]: Dysproporcje w systemie wsparcia rolnictwa państw UE i ich uwarunkowania. [W:] Zrównoważony rozwój lokalny, unijne instrumenty wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2007-2013 . A. Mickiewicz i P. Mickiewicz (red.), t. 1, Szczecin.

Le Gallo J., Ertur C. [2003]: Exploratory spatial data analysis of the distribution of regional per capita GDP in Europe, 1980–1995. Regional Science 82, ss. 175-201. (Crossref)

Liberska B. [2002]: Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania. PWE, Warszawa.

Martin P. [1998]: Can regional policies affect growth and geography in Europe? World Economy 21, ss. 757-774. (Crossref)

Mattli W. [2001]: The politics and economics of international institutional standards setting: an introduction. Journal of European Public Policy 8, ss. 328-344. (Crossref)

Petrakos G., Rodríguez-Pose A., Rovolis A. [2005]: Growth, integration, and regional disparities in the European Union. Environmental Planning 37, ss. 1837-1855. (Crossref)

Quah D. [1993]: Galton’s Fallacy and Tests of the Convergence Hypothesis. Scandinavian Journal of Economics 95, ss. 427-443. (Crossref)

Quah D. T. [1997]: Empirics for growth and distribution: stratification, polarization, and convergence clubs. Journal of Economic Growth 2, ss. 27–59.

Simmons B. [2001]: The international politics of harmonization. International Organization 55, ss. 589-620. (Crossref)

Sugimoto Y. [2006]: Inequality, Growth and Overtaking. Macroeconomic Dynamics t. 10, nr 5, ss. 625-651. (Crossref)

Viswanathan B. [2001]: Structural breaks in consumption patterns: India 1952–1991. Applied Economics 33, ss. 1187-1200. (Crossref)

Woś A,. Zegar St. [2002]: Rolnictwo społecznie zrównoważone. IERiGŻ, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>