Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnściowym w Polsce

Main Article Content

Hanna Górska-Warsewicz


Słowa kluczowe : marka, sektor żywnościowy
Abstrakt
Rozwój przedsiębiorstw w sektorze żywnościowym w Polsce związany jest z tworzeniem przewagi konkurencyjnej w oparciu o markę. Celem niniejszego opracowania jest zaprezentowanie wybranych aspektów związanych z rozwojem marki, z wykorzystaniem wyników badan przeprowadzanych wśród 155 przedsiębiorstw sektora żywnościowego. Rozwój marek w sektorze żywnościowym następuje przez różnicowanie architektury marek, strategii pozycjonowania i identyfikatorów wizualnych, jak również przez działania zwiększające kapitał marki oraz przez modyfikacje produktów istniejących i wprowadzanie rozwiązań lateralnych.

Article Details

Jak cytować
Górska-Warsewicz, H. (2008). Perspektywy rozwoju marek w sektorze żywnściowym w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 7–14. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.59
Bibliografia

Aaker D.A. [2002]: Building Strong Brands. The Free Press, Nowy Jork.

Altkorn J. [1999]: Strategia marki. PWE, Warszawa.

Calderon H., Cervera A., Molla A. [1997]: Brand assessment: a key element of marketing strategy. Journal of Product and Brand Management, nr 5, ss. 293-304. (Crossref)

Dębski M. [2007]: Architektura marek jako narzędzie budowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa. Marketing i Rynek, nr 5, ss. 14-21.

Frons-Stankiewicz B. [1969]: Psychologiczne aspekty oceny opakowań. Opakowanie, nr 6.

Górska-Warsewicz H. [2003]: Opakowania na rynku żywności. Przemysł Spożywczy, nr 8, ss. 66-85.

Górska-Warsewicz H. [2006]: Jak pozycjonować marki mleczarskie? Przegląd Mleczarski, nr 5, ss. 56-57.

Górska-Warsewicz H., Pałaszewska-Reindl T. [2002]: Marka na rynku produktów żywnościowych. Wyd. SGGW, Warszawa.

Jeran A. [2005]: Funkcja promocyjna opakowania. Marketing i Rynek, nr 4, s. 19.

Jerschina J. [2001]: Co to jest wartość marki (Brand Equity)? CEM.

Kall J. [2005]: Tożsamość marek należących do sieci detalicznych. AE Kraków.

Kłeczek R. [2006]: Wprowadzanie marki na rynek. [W:] J. Kall, R. Kłeczek, A. Sagan: Zarządzanie marką. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.

Kotler Ph., Trias de Bes F. [2004]: Marketing lateralny. PWE, Warszawa.

Urbanek G. [2002]: Zarządzanie marką. PWE, Warszawa.

Witek-Hajduk M. K. [2001]: Zarządzanie marką. Difin, Warszawa

Żurawik B., Żurawik W. [1996]: Zarządzanie marketingiem w przedsiębiorstwie. PWE, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty