Podatek dochodowy od osób fizycznych a wzrost gospodarczy

Main Article Content

Marian Podstawka
Agnieszka Deresz


Słowa kluczowe : podatek, system podatkowy, polityka gospodarcza, wzrost gospodarczy
Abstrakt
System podatków od dochodów osobistych jest jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji wyznaczonych celów gospodarczych. Cele te mają swoje odzwierciedlenie w konstrukcji systemu podatkowego. Za pomocą poszczególnych elementów tego systemu państwo może kształtować politykę gospodarczą. Celem tego artykułu jest próba odpowiedzi na pytanie: jakie cechy powinien posiadał system podatkowy, aby był skutecznym narzędziem polityki gospodarczej, której głównym celem jest wzrost gospodarczy?

Article Details

Jak cytować
Podstawka, M., & Deresz, A. (2008). Podatek dochodowy od osób fizycznych a wzrost gospodarczy. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 126–132. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.72
Bibliografia

Gaudemet P. M., Mier J. [2000]: Finanse publiczne. PWE, Warszawa.

Gilowska Z. [2003]: Podatek liniowy i sprawiedliwość społeczna. Rzeczypospolita, 25.06.2003.

Monteskiusz [1997]: O duchu praw. Wydawnictwo Antyk, Kęty.

Ostaszewski J., Fedorowicz Z., Kierczyński T. [2004]: Teoretyczne podstawy reformy podatków w Polsce. Difin, Warszawa.

Samuelson P. A., Nordhaus W. D. [2004]: Ekonomia. Tom 1. Wydawnictwo PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.