Zmiany konkurencyjności polskich produktów żywnościowych w latach 2000-2007

Main Article Content

Anna Rytko


Słowa kluczowe : handel zagraniczny, handel rolny, integracja, konkurencyjność, efekt kreacji handlu, efekt przesunięcia handlu
Abstrakt
Celem pracy było zbadanie skutków stowarzyszenia i integracji Polski ze strukturami Unii Europejskiej dla rozwoju wymiany handlowej, ze szczególnym uwzględnieniem handlu towarami rolno-spożywczymi. Wyniki przeprowadzonej analizy wskazały, iż uczestnictwo Polski w porozumieniach handlowych wywołało efekt kreacji i przesunięcia w handlu artykułami rolnospo żywczymi. Wpływ na rozwój wymiany handlowej miała również rosnąca konkurencyjność polskich produktów rolno-żywnościowych na rynku światowym

Article Details

Jak cytować
Rytko, A. (2008). Zmiany konkurencyjności polskich produktów żywnościowych w latach 2000-2007. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 153–161. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.75
Bibliografia

Eurostat. [2008]. Tryb dostępu: http://epp.eurostat.ec.europa.eu. Data odczytu: wrzesień 2008.

Mroczek W., Rubaszek M. [2003]: Determinanty polskiego handlu zagranicznego. Materiały i Studia, zeszyt 161, ss. 12-20.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w 2007 r. [2008]. FAPA FAMMU, Warszawa, ss. 124-132.

Puślecki Z. W. [2006]: Handel zagraniczny jako sposób powiązania polskiej gospodarki żywnościowej z rynkiem światowym. Roczniki Naukowe Seria, tom VIII, zeszyt 3, ss. 115-118.

Świerkocki J. [2004]: Zarys międzynarodowych stosunków gospodarczych. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa, ss. 151-160.

World Trade Organization. [2008]. Tryb dostępu: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBStatProgramReporter.aspx?Language=E. Data odczytu: wrzesień 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.