Impact of agricultural development on economic and financial situation of cooperative banks in Poland

Main Article Content

Tomasz Siudek

Abstrakt
The paper examines the impact of development of agricultural sector on performance of the cooperative banks in Poland in years 1997-2004. The levels of the agricultural development and the economic/financial situation of the banks were assessed by using country-level and regional-level aggregate indicators based on the factor analysis. The research results show that the type of region (i.e. voivodeship and macro-region) has a statistically significant impact both on the aggregate indicator of agricultural development and the aggregate indicator of banks’ performance. As for the relationship between the agricultural development level and the economic/financial situation of banks, statistically significant correlations were found only for four out of sixteen voivodeships.

Article Details

Jak cytować
Siudek, T. (2007). Impact of agricultural development on economic and financial situation of cooperative banks in Poland. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 1, 69–79. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.1.9
Bibliografia

Aczel A.D. [2000]: Statystyka w zarządzaniu. Wyd. Naukowe PW, Warszawa.

Alexopoulos Y.C. [2006]: Co-operative banks in Greece: Turning problems into opportunities in a changing rural development context. Paper presented at 22nd International Co-operative Research Conference: The Cooperative Response to Civil Society’s New Expectations, 19-22 October 2006, Paris.

Borkowski B., Dudek H., Szczęsny W. [2004]: Ekonometria. Wybrane zagadnienia. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Chopra S. [1998]: The Structure and Organisation of the Agricultural Credit in India: Relationship between Primary Societies, Apex Bodies and CDFAs. Paper presented at the Inter-Regional Workshop: `The Role of Co-operative Apex Organisations in a Competitive Environment’, 13–17 July 1998, Johannesburg.

Dobosz M. [2001]: Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza ELIT, Warszawa.

Jajuga K. [1993]: Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.

Rao R. [1982]: Modele liniowe statystyki matematycznej. PWN, Warszawa.

Stanisz A. [2000]: Przystępny kurs statystyki z wykorzystaniem programu Statistica pl. na przykładach z medycyny. t. II. Wyd. StatSoft Polska Sp z o.o., Kraków.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.