Rola logistyki w pogłębianiu procesów globalizacji

Main Article Content

Bogdan Klepacki
Aleksandra Perkowska


Słowa kluczowe : globalizacja, transport morski, przepływy towarów, ładunki drobnicowe, transport kontenerowy
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono znaczenie logistyki w pogłębianiu globalizacji, zwłaszcza w zakresie wykorzystania transportu morskiego. Ten dział transportu jest bowiem najszerzej wykorzystywany w międzynarodowych przepływach towarów. Stwierdzono, że przewozy w skali świata od połowy lat 90. wzrosły prawie o połowę, do czego przyczyniło się najbardziej zwiększone przemieszczanie ładunków drobnicowych (2,6-krotnie) i kontenerowych (2 razy). Jeśli zostaną utrzymane dotychczasowe trendy o tempie procesów globalizacji w przyszłości będą decydować szybko rozwijające się państwa azjatyckie, zaś zmaleje rola rozwiniętych państw europejskich i Stanów Zjednoczonych.

Article Details

Jak cytować
Klepacki, B., & Perkowska, A. (2019). Rola logistyki w pogłębianiu procesów globalizacji. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 19(1), 59–67. https://doi.org/10.22630/PRS.2019.19.1.5
Bibliografia

Fernández Jilberto, A.E., Mommen, A. (2017). Regionalization and globalization in the modern world economy. Routledge, 5, 1-3. (Crossref)

Freight transport, International Transport Forum. Pobrane 15 września 2018 z: https://stats.oecd.org/.

Grzybowska, A. (2013). Globalizacja - szanse i zagrożenia (The Globalization – Opportunities and Threats). Studia Ekonomiczne / Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, 139, 10-19.

GUS, (2014). Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2014. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin. Pobrane 10 września 2018 z: https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5515/11/7/1/rs_rocznik_gospodarki_morskiej_2014.pdf.

GUS, (2017). Rocznik statystyczny gospodarki morskiej 2017. Urząd Statystyczny w Szczecinie, Szczecin. Pobrane 10 września 2018 z: https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/roczniki-statystyczne/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-gospodarki-morskiej-2017,11,10.html.

Haggard, S. (1995). Developing Nations and the Politics of Global Integration. Brookings Institution Press, Washington, D.C.

OECD/ITF (2017). ITF Transport Outlook 2017. OECD Publishing, Paryż. Pobrane 10 września 2018 z: https://www.ttm.nl/wp-content/uploads/2017/01/itf_study.pdf.

McGrew, A., Lewis, P. (1992). Globalization and the Nation-State. Polity Press, Cambridge.

Mielus, M., (2009). Dylematy globalizacji w XXI wieku (The Dilemmas of Globalization in the 21st Century).: Fatuła D., Przyczyny i skutki kryzysu w ujęciu makro- i mikroekonomicznym (Causes and effects of the crisis in macro- and microeconomic approach. Selected aspects). WEiZ Krakowskiej Akademii im. A.F. Modrzewskiego, Kraków.

Muller, A., (2004). Globalizacja – mit czy rzeczywistość? (Globalization - myth or reality?). W: Globalizacja od A do Z (Globalization from A to Z). (red.) Czarny E., NBP, Warszawa, 35-57.

Staszczak, D. (2008). Znaczenie regionalizacji i globalizacji dla konkurencyjności polskich przedsiębiorstw agrobiznesu (Importance of Regionalization and Globalization for the Competitiveness of the Polish Agribusiness Enterprises). Roczniki Naukowe SERiA, 10(2), 246-250.

Waters, M., (2001). Globalization. Routledge, Wyd. 2. London and New York.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.