Wpływ globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa

Main Article Content

Maria Parlińska
Michał Wielechowski


Słowa kluczowe : globalny kryzys finansowy, ceny żywności, produkty rolne
Abstrakt
Głównym zamierzeniem artykułu było przedstawienie wpływu globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa. Pomimo występujących trudności sektory te wydają się być bardziej odporne na niekorzystne zjawiska finansowe aniżeli inne gałęzie obydwu gospodarek.

Article Details

Jak cytować
Parlińska, M., & Wielechowski, M. (2009). Wpływ globalnego kryzysu finansowego na stan amerykańskiego i polskiego rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 8, 152–163. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.8.43
Bibliografia

Agricultural Outlook 2009 – 2018. [2009]. OECD-FAO. [Tryb dostępu:] www.agri-outlook.org. [Data odczytu: lipiec 2009].

Allen F., [2008]: Lessons from the crisis, University of Pennsylvania, European University Institute.

Archiwalne kursy walut [2009]. [Tryb dostępu:]. www.nbp.pl/home.aspx?c=/ascx/archa.ascx. [Data odczytu: lipiec 2009].

Bureau of Economic Analysis, U.S. Department of Commerce [2009]. [Tryb dostępu:] http://www.bea.gov/national/index.htm#gdp. [Data odczytu: lipiec 2009].

Ceny produktów rolnych [2009]. [Tryb dostępu:] www.stat.gov.pl/gus/5840_1336_PLK_HTML.htm. [Data odczytu: lipiec 2009].

Ellinger P., Sherrick B. [2008]: Financial Markets in Agriculture. Illinois Farm Economics Update. [Tryb dostępu:] www.farmdoc.uiuc.edu/ifeu. [Data odczytu: lipiec 2009].

Food Price Indices. [2009]. [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/worldfoodsituation/FoodPricesIndex/en/. [Data odczytu: lipiec 2009].

Foster J., Magdoff F., [2009]: The great financial crisis. Causes and consequences, Monthly Review Press, New York.

Gawrychowski M. [2009]: Polska wieś nie musi obawiać się kryzysu. Gazeta prawna 15.06.2009.

Harmonised unemployment rate by gender [2009]. [Tryb dostępu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&language=en&pcode=teilm020&tableSelection=1&plugin=1. [Data odczytu: lipiec 2009].

Henderson J., Awers M. [2009]: Recession Catches Rural America. [Tryb dostępu:] www.kansascityfed.org. [Data odczytu: lipiec 2009].

Massot Marti A. [2009]: WPR w konteście kryzysu gospodarczego i finansowego, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Wewnętrznej Unii Europejskiej. [Tryb dostępu:] www.europarl.europa.eu. [Data odczytu: lipiec 2009]. [Data odczytu: lipiec 2009].

Poczta W. [2009]: Funkcjonowanie rolnictwa w województwie lubuskim 5 lat po wstąpieniu do Unii Europejskiej, Debata Rolna 2009, Zielona Góra.

Real GDP growth rate - Growth rate of GDP volume - percentage change on previous year [2009]. [Tryb dostępu:] http://epp.eurostat.ec.europa.eu/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&language=en&pcode=tsieb020. [Data odczytu: lipiec 2009].

Rynek zbóż, czerwiec 2009. IERiGŻ – Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa.

Sawicki M [2009]: Wystąpienie ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego w Sejmie RP, 2009-06-26. [Tryb dostępu:] www.minrol.gov. [Data odczytu: lipiec 2009].

Shane M., Liefert W., Morehart M., Peters M., Dillard J., Torgerson D., Edmondson W. [2009]: The 2008/2009 World Economic Crisis, What it Means for U.S. Agriculture. [Tryb dostępu:] www.ers.usda.gov. [Data odczytu: lipiec 2009].

Winek D. [2008]: Wpływ kryzysu na gospodarkę i sektor rolny w Polsce – perspektywa roku 2009. [Tryb dostępu:] www.bgz.pl. [Data odczytu: lipiec 2009].

Wielechowski M. [2009]: Sytuacja gospodarcza Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej w świetle Globalnego Kryzysu Finansowego. Praca magisterska na WNE SGGW pod kierunkiem Marii Parlińskiej.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>