Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Jakub Staniszewski


Słowa kluczowe : zmiana strukturalna, rolnictwo, shift-share, restrukturyzacja, Unia Europejska
Abstrakt
Poprawę wydajności pracy w rolnictwie można osiągnąć m.in. poprzez zmianę struktury (restrukturyzację) zatrudnienia, polegającą na zwiększaniu udziału typów produkcyjnych, gdzie czynnik jest wydajniej wykorzystywany. Dla poparcia tej tezy dokonano dekompozycji wzrostu wydajności pracy w rolnictwie krajów UE, w latach 2005-2013, z zastosowaniem metody shift-share. Wyniki badań wskazują, że większą dynamiką struktury zatrudnienia cechowały się nowe kraje członkowskie. Zmiany polegały głównie na spadku znaczenia produkcji mieszanej na rzecz upraw polowych. W krajach takich jak Litwa, Bułgaria, Cypr i Łotwa na znaczeniu zyskiwały typy produkcji o ponadprzeciętnej wydajności pracy. Ponadto na Łotwie i w Danii większe znaczenie w wykorzystaniu czynnika pracy zyskiwały typy gospodarstw cechujące się ponadprzeciętnym przyrostem wydajności pracy. Częstsze były jednak zmiany zachodzące w kierunku odwrotnym.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Staniszewski, J. (2017). Wydajność pracy jako przesłanka restrukturyzacji zatrudnienia w rolnictwie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(1), 31–42. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.1.3
Bibliografia

Blażejczyk-Majka, L., Kala, R. (2015). Zmiany w specjalizacji gospodarstw starych i nowych krajów członkowskich UE. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 5-15.

Boehlje, M. (1999). Structural change in the agricultural industries: How do we measure, analyze and understand them? American Journal of Agricultural Economics 81(5), 1028-1041. (Crossref)

Directorate-General for Internal Policies of the Union (2016). Research for Agri Committee - Structural Change in EU Farming: How Can The Cap Support a 21st Century European Model of Agriculture? Brusselss: European Parliament, Brusselss. Pobrano z: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/573428/ IPOL_ STU(2016)573428_EN.pdf.

Fagerberg, J. (2000). Technological progress, structural change and productivity growth: a comparative study. Structural Change and Economic Dynamics, 11(4), 393-411. (Crossref)

Grodzicki, M. (2014). Sektorowa dekompozycja wzrostu wydajności pracy w krajach Unii Europejskiej. Gospodarka w Praktyce i Teorii, 1(34), 35-50

GUS (2015). Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2014. Warszawa: Zakład Wydawnictw Statystycznych.

IERiGŻ (2013), Typ rolniczy gospodarstw rolnych. Pobrane 3 marca 2017 z https://fadn.pl/wp-content/uploads/ 2013/05/typy_rolnicze1.pdf

Kuznets, S., (1979). Growth and structural shifts. W: Galenson, W. (red.), Economic Growth and Structural Change in Taiwan. The Postwar Experience of the Republic of China (s. 15–131). London: Cornell University Press.

Leibniz Institute of Agricultural Development in Central and Eastern Europe (2007). Conceptual Framework for Analysing Structural Change in Agriculture and Rural Livelihoods, Discussion paper, 113, Halle: IAMO. Pobrano z: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/28462/1/556634519.pdf

Peneder, M. (2003). Industrial structure and aggregate growth. Structural Change and Economic Dynamics, 14(4), 427-448. (Crossref)

Schmitt, G. (1990). Is Structural Change Really a Source of Economic Growth? The Case of Agriculture. Journal of Institutional and Theoretical Economics (JITE)/Zeitschrift für die gesamte Staatswissenschaft, 146(3), 470 499.

Tang, J. H., Lin, J. Y. (2010). Analysis on features of agricultural structure change and agricultural competitiveness in Hubei Province. Asian Agricultural Research, 2(5), 21-26.

Timmer, M. P., Szirmai, A. (2000). Productivity growth in Asian manufacturing: the structural bonus hypothesis examined. Structural Change and Economic Dynamics, 11(4), 371-392. (Crossref)

Tłuczak, A. (2016). Changes in the Structure of Agricultural Production in the European Union with Particular Emphasis on Poland and Latvia. Scientific Journal Problems of World Agriculture, 16(31)/4, 301-307.

Vandermeulen, V., Mettepenningen, E., Calus, M. (2010). Sectoral mobility of production factors in agriculture and prediction for the future. Selected paper prepared for presentation at 114th EAAE seminar: Structural change in agriculture, Berlin, Germany, 15 – 16 April 2010, 1-28. Pobrano z: https://biblio.ugent.be/ publication/2004968/file/2004983.pdf

Zegar, J. (2009). Struktura polskiego rolnictwa rodzinnego pod koniec pierwszej dekady XXI wieku. Wydawnictwo Warszawa: IERiGŻ-PIB.

Zimmermann, A., Heckelei, T., Domínguez, I. P. (2009). Modelling farm structural change for integrated ex-ante assessment: review of methods and determinants. Environmental Science & Policy, 12(5), 601-618. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.