Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa

Main Article Content

Andrzej Czyżewski
Piotr Kułyk


Słowa kluczowe : polityka rolna, interwencjonizm, płatności bezpośrednie
Abstrakt
W opracowaniu przedstawiono rozważania nad rolę płatności bezpośrednich w systemie wsparcia gospodarstw rolnych Unii Europejskiej. Przeanalizowano znaczenie oraz wskazano istniejące słabości stosowanego systemu a także korzystne przekształcenia inspirowane płatnościami bezpośrednimi. Zmiana czynników w otoczeniu zewnętrznym rodzi konieczność redefinicji celów polityki wsparcia i potrzebą przekształceń w istniejącym instrumentarium WPR. W odpowiedzi na budzące się pytania na temat dalszego losu płatności bezpośrednich przedstawiono możliwości usprawnienia całego systemu przy uwzględnieniu oczekiwań ze strony Polski. W konkluzji podkreślono, iż w nowych warunkach istnieje nadal potrzeba podtrzymywania płatności bezpośrednich jako narzędzia komplementarnego z innymi rozwiązaniami.

Article Details

Jak cytować
Czyżewski, A., & Kułyk, P. (2008). Płatności bezpośrednie a interesy polskiego rolnictwa. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 115–124. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.23
Bibliografia

Agricultural Policies in OECD Countries at a Glance. [2006]. OECD, Paryż.

Agriculture in the European Union. Statistical and Economic Information. [2007]. European Commission, Bruksela.

Allanson, P. [2003]: CAP reform and the distribution of farming income in Scotland. Dundee Discussion Papers in Economics, Working Paper no. 147, August 2003 (Revised version: May 2004), Department of Economic Studies, University of Dundee, Dundee.

Analiza czynników kształtujących ceny produktów rolnych w Polsce po akcesji do UE [2004]. SAEPR, Warszawa.

Atkinson A., Stiglitz J. [1980]: Lectures on Public Economics, McGraw-Hill, Nowy Jork.

Conforti P. [2005]: The effect of direct payments in the OECD countries on world agricultural markets.

Commodities and Trade Division, FAO, Rzym.

Czyżewski A., Henisz-Matuszczak A. [2004]: Rolnictwo Unii Europejskiej i Polski; Studium porównawcze struktur wytwórczych i regulatorów rynków rolnych. Wyd. AE, Poznań.

Czyżewski A., Kułyk P. [2004]: System wsparcia rolnictwa w krajach OECD o różnym poziomi rozwoju gospodarczego. [W:] Kapitał, informacja, jakość, J. Stankiewicz (red.), Zielona Góra.

Decoupling: A conceptual overview. [2001]. OECD Papers no. 10. OECD, Paryż.

Farm subsidies. [2008]. Tryb dostępu: www.farmsubsidy.org, data odczytu: 20.02.2008.

Indicative figures on distribution of aid, by size-class of aid. Annex 1. Financial year 2006. [2007]. European Commission, Bruksela.

Keeney M. [2000]: The distributional impact of direct payments on Irish farm incomes. Journal of Agricultural Economics 51 (May), pp. 252-265. (Crossref)

Koester U., Tangermann S. [1976]: Alternativen der Agrarpolitik. Ein Kosten-Nutzen-Analyse. Munster-Hiltrup.

Kułyk P. [2007]: Koncepcje systemu wsparcia rolnictwa w UE w świetle opcji polityki. [W:] Ekonomiczno-społeczne problemy rozwoju zrównoważonego, A. Mickiewicz (red.). Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, Szczecin.

Kurashige Y., Hwan Cho B. [2001]: Low Incomes in Agriculture in OECD Countries. Working Party on Agricultural Policies and Market, OECD, Paryż.

Monke J. [2004]: Farm Commodity Programs: Direct Payments, Counter-Cyclical Payments and Marketing Loans. CRS Report.

Mora R., San Juan C. [2004]: Farmers Income Distribution and Subsidies: Product Discrimination in Direct Payment Policies for Continental and Mediterranean Agriculture. Dpto. Economıa, Universidad Carlos IIIde Madrid. Madryt.

Płatności bezpośrednie w UE jako instrument wsparcia sektora rolnego – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.[2004]. SAEPR, Warszawa.

Przyszłość polityki rolnej a przegląd budżetu Unii Europejskiej w latach 2008-2009. [2007]. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii, Warszawa.

Report on the distribution of direct aids to the producer. [2006]. European Commission, Bruksela.

Schmid E., Sinabell F., Hofreither M. [2006]: Direct payments of the CAP – distribution across farm holdings in the EU and effects on farm household incomes in Austria. Diskussionspapier, październik.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>