Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine

Main Article Content

Katarzyna Łukasiewicz

Abstrakt
Agritourism is a form of leisure, which is increasingly popular. The aim of the article is to present perspectives on the development of agritourism in three countries: Poland, Belarus and Ukraine. The analysis was based on statistical data and the author's own observations. The article also includes a SWOT analysis. The analysis, own observations and observations indicate that in all three countries agritourism has a chance for development. The analysed countries differ in their tourist potential, infrastructure, landscape values, monuments, but one thing they do - tourists want to visit them.

Article Details

Jak cytować
Łukasiewicz, K. (2017). Perspectives of Agritourism Development in Poland, Belarus and Ukraine. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 210–217. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.97
Bibliografia

Balińska, A. (2016). Znaczenie turystyki w rozwoju gmin wiejskich na przykładzie obszarów peryferyjnych wschodniego pogranicza Polski, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Belova, M.A., Komova, O.C. (2011). Praktika formirowania agroturistskogo produkta, Eko i agro-turizm: perspektivy razwitia na lokalnych teritoriach. Materialy III Mezhdunarodnoj nauczno-prakticzeskoj konfederatsji, RIO Bargy, 13-16.

Czerwińska-Jaśkiewicz, M. (2013). Marketing w agroturystyce, Wydawnictwo Difin, Warszawa.

Czerwiński, J. (2015). Podstawy turystyki, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.

Drzewiecki, M. (1995). Agroturystyka, Instytut Wydawniczy Świadectwo, Bydgoszcz.

Klicunova, V. (2014). Selskij turizm Bełarusi: ustoki i perspektivy, Bełarus w mirie.

Lytvyn, I.V., Nek, M.O. (2013). Problemi ta perspektivy razvitky siskogo zelenogo turismu v regioni. Regionalna Ekonomika, 2(68), 81-88.

Maryna, O.-M.V. (2015). Silskij turyzm jak skladova strategi ekonomicznoj polityki region. Naukowij Bicnik Uzhgorowskogo Universitetu, Seria Ekonomika, 45(3), 119-122.

Mikuta, B., Żelazna, K. (2004). Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwo A-B, Warszawa.

Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce (2016). Praca zbiorowa pod redakcją IERiGŻ, Warszawa.

Roman, M., Niedziółka, A. (2017). Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Wyd. SGGW, Warszawa.

Sikora, J. (2012). Agroturystyka. Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa.

Wiatrak, A.P. (1996). Wpływ agroturystyki na zagospodarowanie obszarów wiejskich. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1, 34-46.

www.greentour.com.ua

www.karpaty.info.

www.navkolosvitu.com.ua

www.ruraltourism.com.ua

Zaburanna, L. (2012). Turistichna pidpriemnicka dialalnost w agrarnej sferi: teoria, organizacja, Institut Agrarnej Ekonomiki, Kyiv.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.