Position of Polish Agricultural Production Cooperatives on the International and Domestic Market

Main Article Content

Małgorzata Matyja

Abstrakt
The historical as well as recent experiences show that in some countries and sectors cooperatives play a key role. The agricultural cooperatives are the organizations where farmers pool their resources in certain areas of activity. A fundamental differences between the agricultural cooperatives in develop countries and the CEEC exist. To add insight to the understanding these differences the paper presents some relevant, secondary data. Precisely, the purpose of the article is to investigate the position of Polish agricultural production cooperatives (APCs) on the domestic market and in comparison to cooperatives in developed countries. A main finding is that there is observed a phenomenon of decreasing number of APCs, poorly recognized brands, a relative small turnovers and market shares in comparison to agricultural cooperatives in developed countries.

Article Details

Jak cytować
Matyja, M. (2016). Position of Polish Agricultural Production Cooperatives on the International and Domestic Market. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 223–231. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.115
Bibliografia

Agricultural Cooperative Development Training (2013). Saipan Sabalu Farmer's Market, Inc. California Center for Cooperative Development. Retrieved 4 may 2016 from: http://crees.org/resources/files/Documents/nmc%20crees%20(Coop%20Dev%20Trn)%20Feb%202013.pdf.

Agricultural cooperatives: paving the way for food security and rural development (2012). FAO, IFAD, WFP. Retrieved 4 may 2016 from: http://www.fao.org/docrep/016/ap088e/ap088e00.pdf.

Agriculture and Food Economy in Poland (2015). Warsaw: Ministry of Agriculture and Rural Development. Retrieved 4 may 2016 from: http://www.minrol.gov.pl/eng/Reports-and-Publications/AGRICULTUREAND-FOOD-ECONOMY-IN-POLAND.

Bajan, K. (1988). Niektóre problemy rolniczej spółdzielczości produkcyjnej. Społeczne i ekonomiczne warunki rozwoju RSP: Materiały z konferencji naukowej IERiGŻ oraz CZRSP w RKS Buszewko (22 – 24 września 1987 r.). Warszawa: Wydawnictwo Spółdzielcze CZS Samopomoc Chłopska.

Bijman, J., Iliopoulos, C., Poppe, K., Gijselinckx, C., Hagedorn, K., Hanisch, M., Hendrikse, G.W.J., Kuhl, R., Ollila, P., Pyykkonen, P., Sangen, G. (2012). Support for Farmer’s Cooperatives. Brussels: EC.

Brodziński, M.G. (2014). Oblicza polskiej spółdzielczości wiejskiej. Geneza – rozwój – przyszłość. Warszawa: FReL.

Chloupkova, J. (2003). European Cooperative Movement: Background and Common Denominators. Unit of Economics working papers. Copenhagen: Royal Veterinary and Agricultural University.

Development of Agricultural Cooperatives in the EU 2014 (2015). Brussels: Copa-Cogeca.

Dzun, W. (2009). Spółdzielnie produkcji rolnej w procesie przemian systemowych. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 4, 67-89.

Guzewicz, W., Zdzieborska, M., Żarska A. (2001). Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w warunkach gospodarki rynkowej (lata 1989 – 2000). Warszawa: IERiGŻ.

Lista 300 najlepszych przedsiębiorstw rolnych (2013). Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy. Retrieved 4 may 2016 from: http://www.ierigz.waw.pl/pracebadawcze/ranking-300.

Majee, W., Hoyt, A. (2011). Cooperatives and Community Development: A Perspective on the Use of Cooperatives in Development. Journal of Community Practice, 19(1), 48-61. (Crossref)

Matyja, M. (2012). Economic and social importance of agricultural productive cooperatives in Poland. Journal of Agribusiness and Rural Development, 4 (26), 57-67.

Measuring the Size and Scope of the Cooperative Economy: Results of the 2014 Global Census on Co-operatives (2014). Madison: United Nation.

M?nkner, H-H. (2012). Co-operation as a Remedy in Times of Crisis. Agricultural Co-operatives in the World. Their Roles for Rural Development and Poverty Reduction. Marburg Studies on Cooperation and Cooperatives. (Crossref)

Popescu, G. (2014). Cooperative phenomenon in European context. Munich: Personal RePEc Archive.

Rocznik Statystyczny GUS. (1957).

Shaw, L. (2007). Overview of Corporate Governance Issues for Co-operatives. Commissioned by the Global Corporate Governance Forum for the Working Meeting on Corporate Governance and Co-operatives, London, 8 February 2007, 1-40. (Crossref)

Smith, S. M. (2011). Cooperatives 101 – An Introduction to Agricultural Cooperatives and the Federal Regulations and Legal Concerns that Impact Them. Washington: U.S. Department of Agriculture. Retrieved 4 may 2016 from: http://www.americanbar.org/content/dam/aba/publishing/rpte_ereport/2010/5/te_smith.authcheckdam. pdf.

Sprawozdanie z działalności Krajowego Związku w 2014 r. (2015). Biuletyn Informacyjny. Warszawa: Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 3.

Sprawozdanie z działalności Krajowego Związku w 2013 r. (2014). Biuletyn Informacyjny. Warszawa: Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 3.

Sprawozdanie z działalności Krajowego Związku w 2012 r. (2013). Biuletyn Informacyjny. Warszawa: Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 3.

Sprawozdanie z działalności Krajowego Związku w 2011 r. (2012). Biuletyn Informacyjny. Warszawa: Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 4-5.

Sprawozdanie z działalności Krajowego Związku w 2010 r. (2011). Biuletyn Informacyjny. Warszawa: Krajowy Związek Rewizyjny Rolniczych Spółdzielni Produkcyjnych, 3.

Tortia, E., Valentinov, V., Iliopoulos, C. (2013). Agricultural cooperatives. Journal of Entrepreneurial and Organizational Diversity, 2(1), 23-36. (Crossref)

World Co-operative Monitor (2015). Exploring the Co-operative Economy, ICA, EURICSE. Retrieved 4 may 2016 from: http://monitor.coop/.

Zeuli, K., Cropp, R. (2004). Cooperatives: Principles and practices in the 21st century. University of Wisconsin Center for Cooperatives.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.