The Problems of Direct Support for Plant Production in the European Union and the United States

Main Article Content

Julian Krzyżanowski

Abstrakt
The paper shows differences of opinions, on which side of Atlantic the level of support is higher. It reviews the shifts in the UE direct payments system. In the second part of the paper the American system of payments is analyzed. Some calculations of payments are added. Finally similarities and differences between the systems are being indicated.

Article Details

Jak cytować
Krzyżanowski, J. (2016). The Problems of Direct Support for Plant Production in the European Union and the United States. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(4), 196–204. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.4.112
Bibliografia

Butault, J.P., Bureau, J.C, Witzke, H.P., Heckelei, T. (2012). Comparative Analysis of Agricultural Support within the Major Agricultural Trading Nations. Brussels: European Parliament.

Charakterystyka wybranych elementów wsparcia rolników w USA w ramach ustawy rolnej na lata 2014-2018 tzw. Farm Bill 2014 (2016) Stałe Przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej. Bruksela.

Farm Bill (2014). http://www.ers.usda.gov/agricultural-act-of-2014-highlights-and-implication [Access: May 2016].

http://www.farm-europe.eu/news/beyond-the-crisis-paving-the-way-for-the-sustainable-growth-of-eu-agri-foodsystems/ [Access: May 2016].

http://www.farm-europe.eu/travaux/has-the-common-agricultural-policy-realised-its-income-objective/ [Access: July 2016].

Kowalski, A., Rowiński, J., Wigier, M. (2001). Kwoty produkcyjne, powierzchnie bazowe i plony referencyjne - Analiza różnych wariantów negocjacyjnych. UKIE. Warszawa.

Krzyżanowski, J. (2016). Szanse i zagrożenia dla rolnictwa i konsumentów żywności w krajach unii europejskiej wynikające z ewentualnego porozumienia TTIP, Zagadnienia ekonomiki rolnej, nr 3, 3-22. (Crossref)

Krzyżanowski, J. (2015). Wspólna polityka rolna unii europejskiej w Polsce. CeDeWu. Warszawa.

Krzyżanowski, J.T. (1998). Zasada wzajemnej zgodności (cross-compliance) – przesłanki stosowania i dostosowania prawne w Polsce, [in:] Rola polityk wspólnotowych w ekonomiczno-społecznym rozwoju Polski i umacnianiu integracji europejskiej. SGGW. Warszawa.

Krzyżanowski, J.T. (1993). Ceny rolne jako narządzie regulowania produkcji rolniczej, SGGW, Warszawa.

Momagri (2012). Global Support to Agricultural Production. [Available at:] http://www.momagri.org/UK/momagri-agency/Global-Support-to-Agricultural-Production. [Access: May 2016].

Newton, D. (2014). Small Acreage Farming in the United States’, USDA ERS Economic Information Bulleti. Risks and Opportunities for the EU Agri-food Sector in a Possible EU-US Trade Agreement. (2014). Brussels. European Parliament.

Sprawozdanie z posiedzenia Rady UE ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniu 18-20 listopada 2008r., materiały wewnętrzne MRiRW. MRiRW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora