Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie w aspekcie produkcji biopaliw transportowych

Main Article Content

Waldemar Izdebski
Zdzisław Jakubowski
Gregory Maznev
Jacek Skudlarski
Svetlana Zaika
Stanisław Zając


Słowa kluczowe : rzepak, biopaliwa, Polska, Ukraina
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy stanu i perspektyw produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie. W ostatnim dziesięcioleciu zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie miał miejsce wzrost produkcji rzepaku. W Polsce rzepak jest w większości wykorzystywany na rynku krajowym, zaś Ukraina produkuje go głównie na eksport. Wzrost produkcji biopaliw jest dużą szansą dla producentów rzepaku w Polsce i na Ukrainie. Dużym zagrożeniem dla produkcji rzepaku jest decyzja Parlamentu Europejskiego dotycząca zmniejszenia produkcji biopaliw pierwszej generacji.

Article Details

Jak cytować
Izdebski, W., Jakubowski, Z., Maznev, G., Skudlarski, J., Zaika, S., & Zając, S. (2014). Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce i na Ukrainie w aspekcie produkcji biopaliw transportowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(2), 80–89. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.2.23
Bibliografia

Biodiesel. [Tryb dostępu:] http://www.kib.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=146% 3Abiodiesel&catid=29%3Awiedza&Itemid=167&lang=pl [data odczytu: luty 2014].

Chapenko V. [2004]: Ripakovyj „rushij” Dzerkalo Tyznia nr 36.

Derzavna pydtrymka vyrobnictva biodiselnogo paliva ta shljahy jiji vdoskonalenia v Ukraini. [Tryb dostępu:] http://asconf.com/ukr/archive_view/516 [data odczytu: luty 2014].

EU Oilseeds trade 2011/12 AGRI C 5 Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets 20 December 2012 [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/cereals/trade/oilseeds/2011-12_en.pdf [data odczytu: luty 2014].

FAOSTAT. UN Food & Agriculture Organisation. [Tryb dostępu:] http://faostat3.fao.org/faostat-gateway/go/to/search/production%20rape/E [data odczytu: luty 2014].

GUS [2013]: Wyniki produkcji roślinnej w 2012 r., Warszawa.

Gzyra Z. [2014]: Zagrożenia na rynku biopaliw. Działalność Koalicji Na Rzecz Biopaliw. X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych „Rzepak i rośliny białkowe – produkcja, system obrotu i wykorzystanie”, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 31 styczeń 2014, Poznań.

Gnoevets A., 2013: Features of the new season on the Ukrainian market of rapeseed. [Tryb dostępu:] http://www.apk-inform.com/en/exclusive/topic/1019320#.Uvd-nYXDWZR [data odczytu: luty 2014].

Informacja dotycząca realizacji Narodowego Celu Wskaźnikowego (NCW) [2008]: [Tryb dostępu:] http://www.ure.gov.pl/pl/rynki-energii/paliwa-ciekle/realizacja-narodowego/2796,Informacja-dotyczaca-realizacji-Narodowego-Celu-Wskaznikowego-NCW.html [data odczytu: luty 2014].

Ile „bio” w paliwach - Narodowe Cele Wskaźnikowe na lata 2013-2018 [2013]: [Tryb dostępu:] http://www.mg.gov.pl/node/18840 [data odczytu: luty 2014].

Krzemiński J. [2013]: UE ogranicza wsparcie dla biopaliw, Polska nie. [Tryb dostępu:] http://www.Obserwator finansowy.pl/forma/analizy/ue-ogranicza-wsparcie-dla-biopaliw-polska-nie/ [data odczytu: luty 2014].

McFerron W. [2013]: EU Demand for Palm, Rapeseed Oil Gains on Biodiesel Import Curbs. [Tryb dostępu:] http://www.bloomberg.com/news/2013-10-29/eu-demand-for-palm-rapeseed-oil-gains-on-biodiesel-import-curbs.html [data odczytu: luty 2014].

Petrenko I. [2013]: Biosolarka dla silzgosptehniki. [Tryb dostępu:] http://www.agro-business.com.ua/component/ content/article/1480.html?ed=78 [data odczytu: luty 2014].

Rocznik statystyczny rolnictwa, GUS Warszawa (wydania 2007-2013).

Rosiak E. [2012]: Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce na tle rynku światowego. Roczniki Naukowe SERiA tom XIV Z.6 ss. 50-54.

Rośnie import do Polski komponentów do produkcji biopaliw. [Tryb dostępu:] http://www.portalspozywczy.pl /zboza-oleiste/wiadomosci/rosnie-import-do-polski-komponentow-do-produkcji-biopaliw,16156.html [data odczytu: luty 2014].

Rylski W. [2013]: Rynek biokomponentów i biopaliw ciekłych wytwarzanych przez rolników na własny użytek. Biuletyn Informacyjny ARR, nr 1 ss. 30-34.

Semenov V., 2009: Biodyzel v Ukraini chy z Ukraini? [Tryb dostępu:] http://gazeta.dt.ua/ECONOMICS/ biodizel_v_ukrayini_chi_z_ukrayini.html [data odczytu: luty 2014].

UKRSTAT [2013]: Crop production of Ukraine. Statistical Yearbook, Kyiv.

Ustik T.V. [2013]: Pidvyshchenija konkurentospromoznosti vyrobnictva olijnyh kultur silskogospodarskimi pidpryjemstvami. Visnik Sumskogo Nacjonalnogo Universitetu Seria”Finansy i kredit” nr 1, ss. 31-34.

USDA GAIN: EU-27 Oilseeds and Products Annual 2013 [Tryb dostępu:] http://www.thecropsite.com/ reports/?id=2062 [data odczytu: luty 2014].

Vorotnikov V. [2013]: Ukraine to double rapeseed exports. [Tryb dostępu:] http://www.allaboutfeed.net/ Nutrition/Raw-Materials/2013/8/Ukraine-to-double-rapeseed-exports-1328902W/ [data odczytu: luty 2014].

Zaika S.A. [2011]: Analiz ta ocinka rozvitku vyrobnictva nasinia ripaku v Ukraini. Maszynopis.

Zentkova I., Cvenrosova E. [2013]:The utilization of rapeseed for biofuels production in the EU. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development vol. 2, nr 1, ss. 11–14.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.