Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych

Main Article Content

Piotr Chibowski
Waldemar Izdebski
Elwira Laskowska
Oksana Makarchuk
Jacek Skudlarski
Svetlana Zaika
Stanisław Zając


Słowa kluczowe : rośliny oleiste, biopaliwa, Polska, Ukraina
Abstrakt
W opracowaniu dokonano analizy stanu i perspektyw produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie. W Polsce podstawową roślina oleistą jest rzepak, natomiast na Ukrainie dominuje słonecznik. Znaczny udział w strukturze upraw oleistych na Ukrainie oprócz słonecznika zajmują rzepak oraz soja. Zarówno w Polsce, jak i na Ukrainie odnotowano wzrost produkcji roślin oleistych. W Polsce stan ten wynika ze wzrostu popytu na surowce do produkcji biopaliw, natomiast na Ukrainie wzrost ten jest związany ze zwiększonym zapotrzebowaniem na nasiona roślin oleistych na rynkach światowych. Sektor biopaliwowy na Ukrainie znajduje się w początkowej fazie rozwoju i nie ma on istotnego wpływu na produkcję roślin oleistych w tym kraju. Dostrzegalny jest natomiast wpływ sektora biopaliw w krajach Unii Europejskiej na produkcję roślin oleistych i olejów roślinnych na Ukrainie. Sektor biopaliwowy w Polsce będzie odgrywał istotne znaczenie dla rozwoju produkcji rzepaku. W przypadku Ukrainy w związku z przyjętym ustawodawstwem o rozwoju OZE, w tym sektora biopaliw może w dalszej przyszłości nastąpić wzrost wewnętrznego zapotrzebowania na nasiona z roślin oleistych.

Article Details

Jak cytować
Chibowski, P., Izdebski, W., Laskowska, E., Makarchuk, O., Skudlarski, J., Zaika, S., & Zając, S. (2016). Stan i perspektywy produkcji roślin oleistych w Polsce i na Ukrainie w kontekście rozwoju sektora biopaliw transportowych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 60–70. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.5
Bibliografia

Antonjuk, O.P. (2014). Analiz tendencji vyrobnictva ta pereborki nasinnja soniashniku v Ukraini. Ekonomika Harrchovoj Promyslovosti Nr 1 (21), 51-53.

Czerwenko, G., Dubnewycz, J. (2014). Produkcja oraz rynek rzepaku na Ukrainie i jego perspektywy. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej Nr 105, 67–74. (Crossref)

EU Oilseeds trade 2011/12 AGRI C 5 Management Committee for the Common Organisation of Agricultural Markets 20 December 2012. Pobrane luty 2014 z: http://ec.europa.eu/agriculture/ cereals/trade/oilseeds/2011-12_en.pdf.

EU Biofuels Annual 2014. Pobranoe październik 2015 z: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20 GAIN%20Publications/Biofuels%20Annual_The%20Hague_EU-28_7-3-2014.pdf.

GUS: Rocznik statystyczny rolnictwa, Warszawa (wydania 2007-2014).

GUS: Wyniki produkcji roślinnej, Warszawa (wydania 2006-2015).

Gzyra, Z. (2014). Zagrożenia na rynku biopaliw. Działalność Koalicji Na Rzecz Biopaliw. X Forum Producentów Rzepaku i Roślin Białkowych „Rzepak i rośliny białkowe – produkcja, system obrotu i wykorzystanie”, Międzynarodowe Targi Poznańskie, 31 styczeń 2014, Poznań.

FAO: Hamuje światowy popyt na biodiesel. Pobrane październik 2015 z: http://www.kib.pl/index.php/aktualnosci/590-fao-hamuje-swiatowy-popyt-na-biodiesel.

FEDIOL Raport: Food, Feed and Fuels a Snapshot. Pobrane październik 2015 z: http://www.fediol.be/data/1364982700A%20snapshort_brochure_FINAL.pdf.

FEDIOL Raport. Pobrane październik 2015 z: http://www.fediol.be/web/evolution% 201980%20_%202014/1011306087/list1187970161/f1.html.

Gołębiewska, U. E. (2013). Przyczyny i skutki produkcji rzepaku na cele energetyczne. Roczniki Naukowe SERiA tom XV, Z. 5, 85-89.

Izdebski, W., Skudlarski, J., Zając, S. (2014). Wykorzystanie surowców pochodzenia rolniczego do produkcji biopaliw transportowych w Polsce. Roczniki Naukowe SERiA T. 16 Z. 2, 93-97.

Kuś, J. (2006). Uwarunkowania i możliwości zwiększenia produkcji rzepaku na cele energetyczne. Nasz Rzepak. (Krajowe Zrzeszenie Producentów Rzepaku), Nr 11, 30-34.

Mykolajenko, T. 2015: Motorni biopalyva - energonezaleznist ta tochka rostu Ukrainskoj ekonomiki. V Mizdunaridnyj investicijnyj biznes-forum z pitan energoefektivnosti vidnovljuvanoj energetyki. 10-13 listpada 2015, Kijev, Ukraina. Pobrane styczeń 2016 z: http://saee.gov.ua/sites/default/files/Mykolaenko.pdf.

Oil crops for production of advanced biofuels. Pobrane październik 2015 z: http://www.biofuelstp.eu/oil_crops.html.

Raport OECD-FAO Agricultural Outlook 2015-2024. Pobrane styczeń 2016 z: http://www.fao.org/3/a-i4738e.pdf.

Rosiak, E., Łopaciuk, W., Krzemiński, M. (2011). Produkcja biopaliw i jej wpływ na światowy rynek zbóż oraz roślin oleistych i tłuszczów roślinnych. IERiGŻ, Warszawa.

Rosiak, E. (2012). Stan i perspektywy produkcji rzepaku w Polsce na tle rynku światowego. Roczniki Naukowe SERiA tom XIV, Z. 6, 50-54.

Rosiak, E., (2014). Krajowy rynek rzepaku na tle rynku światowego. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego tom 14 (XXIX), Z. 1, 86-96.

Sunflower Statistic. Pobrane wrzesień 2015 z: http://www.sunflowernsa.com/stats/world-supply/.

Szymańska, M. (2014). Rzepak co przyniesie nowy sezon. Pobrane styczeń 2016 z: http://www.tygodnik-rolniczy.pl/articles/ekonomika/rzepak-co-przyniesie-nowy-sezon.

Ukrain Oilseeds and Products Annual GAIN Report – UP1417 – Oilseeds and Products Annual Report 2014. Pobrane październik 2015 z: http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Oilseeds%20 and%20Products%20Annual_Kiev_Ukraine_4-29-2014.pdf.

UKRSTAT: Crop production of Ukraine. Statistical Yearbook, (roczniki 2005-2014) Kyiv.

UKRSTAT: Zbiranija silskohosodarskih kultur ta provedenija inshyh polovih robit. Pobrane styczeń 2016 z: https://ukrstat.org/uk/druk/publicat/kat_u/publ7_u.htm.

Zaika, S.A. (2011). Analiz ta ocinka rozvitku vyrobnictva nasinia ripaku v Ukraini. Maszynopis. Institute of Business and Management, Kharkiv Petro Vasilenko National Technical University of Agriculture, Ukraina.

Zentkova, I., Cvenrosova, E. (2013). The utilization of rapeseed for biofuels production in the EU. Visegrad Journal on Bioeconomy and Sustainable Development Vol. 2, Nr 1, 11–14. (Crossref)

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>