Zastosowanie adaptacyjnego przedziału ufności do oszacowania różnicy dwóch średnich w badaniach ekonomicznych

Main Article Content

Dorota Kozioł-Kaczorek


Słowa kluczowe : estymacja przedziałowa, test symetrii, przedział ufności Welch Satterthwaite, adaptacyjny przedział ufności, zadłużenie, wskaźniki zadłużenia
Abstrakt
W niniejszej publikacji przedstawiono metodę estymacji przedziałowej różnicy dwóch średnich w przypadku jednoczesnego naruszenia założeń o normalności rozkładów porównywanych zmiennych i jednorodności wariancji. Proponowana metoda jest w literaturze opisywana jako adaptacyjny przedział ufności. W pracy została ona zilustrowana na przykładzie analizy porównawczej zadłużenia w wielkoobszarowych gospodarstwach prywatnych i dzierżawionych.

Article Details

Jak cytować
Kozioł-Kaczorek, D. (2011). Zastosowanie adaptacyjnego przedziału ufności do oszacowania różnicy dwóch średnich w badaniach ekonomicznych. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 118–124. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.4.67
Bibliografia

Jarka S. [2004]: Restrukturyzacja państwowych przedsiębiorstw rolniczych. Szanse i ograniczenia. Wydawnictwo SGGW.

Dębski W. [2005]: Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Wydawnictwo PWN.

Miao W., Chiou P. [2008]: Confidence intervals for difference between two means. Computational Statistics & Data Analysis nr 52, sS. 2238-2248. (Crossref)

R: A language and environment for statistical computing. [2005]. R Development Core Team. R Fundation for Statistical Computing, Wiedeń [Tryb dostępu:] http://www.R-project.org. [Data odczytu: wrzesien 2011].

Tarasińska J. [2007]: Power comparison of four tests in Beherens-Fisher problem. Colloquium Biometricum nr 37, ss. 125-135.

Ziętara W. [2005]: Perspektywy rozwoju gospodarstw rolniczych w Polsce. Wieś Jutra nr 10, s. 42.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty