Characteristics Determining a Market Value of an Agricultural Real Estate with use of Multiple Correspondence Analysis

Main Article Content

Dorota Kozioł-Kaczorek

Abstrakt
The paper consider a problem of identify a variables affecting market value of agricultural real estate. Furthermore, in the paper was discussed a problem of identify a homogenous group of agricultural real estate. The purpose of this paper is to determine the possibilities of using of the Multiple Correspondence Analysis in terms of agriculture real estate. This method has a special relevance in situations with a lack of information, large numbers of possible variables, unknown market and a limited number of transactions, as is often in the case with agricultural real estate.

Article Details

Jak cytować
Kozioł-Kaczorek, D. (2014). Characteristics Determining a Market Value of an Agricultural Real Estate with use of Multiple Correspondence Analysis. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(4), 101–107. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.4.74
Bibliografia

Bryx M. 2006: Rynek nieruchomości. System i funkcjonowanie. Poltext, Warszawa 2006.

Dydenko J. [2006]: Szacowanie nieruchomości. Wolters Kluwer, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.

Garcia T., Grande I. [2003]: A model for the valuation of farm land in Spain. The case for the use of multivariate analysis. Journal of Property Investment and Finance, Vol. 21, No. 2 p. 136–153.

Greenacre M. [1984]: Theory and applications of correspondence analysis, Academic Press, London

Kozioł-Kaczorek D., Parlińska A. [2009]: Czynniki wpływające na wartość nieruchomości rolnej. Roczniki Naukowe SERIA, T. 11, z. 2.

Kozioł-Kaczorek D., Parlińska M. [2011]: Zmienne decydujące o wartości rynkowej nieruchomości rolnej z zastosowaniem AHP. Roczniki Naukowe SERiA, 2011, T. 13, z. 2, p. 236-239.

Kozioł – Kaczorek D. [2013]: A combined multicriteria procedure for agriculture real estate valuation. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences - SGGW. Problems of World Agriculture 2013, Vol. 13 (28), no. 4, p. 87-93.

Mączyńska E., Prystupa M., Rygiel K. [2009]: Ile jest warta nieruchomość. Poltex, Warszawa.

Panek T. [2009]: Statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej. Szkoła Główna Handlowa Oficyna Wydawnicza, Warszawa.

Trojanek M. [2010]: Methodic of estate valuation in Poland – actual status. Economics and sociology, 3.1, p. 66-75.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty