Struktura obszarowa rolnictwa w Norwegii

Main Article Content

Dorota Kozioł-Kaczorek


Słowa kluczowe : Norwegia, rolnictwo, struktura obszarowa, grunty rolne
Abstrakt
W publikacji przedstawiono problem norweskiej polityki rolnej oraz oceny stanu bieżącego i zachodzących przemian w strukturze obszarowej norweskiego rolnictwa w latach 2000 – 2015. Celem jest charakterystyka tych zmian w badanym okresie. W literaturze, tak anglojęzycznej jak i w języku norweskim, nie ma nazbyt wielu pozycji odnoszących się do norweskiego rolnictwa i zmian w jego strukturze obszarowej. W analizach posłużono się danymi z Statistisk Sentralbyrå (Statistics Norway), który jest odpowiednikiem polskiego Głównego Urzędu Statystycznego. Uzyskane wyniki wskazują na ujemną dynamikę zmian w strukturze obszarowej norweskiego rolnictwa, czyli spadek zarówno powierzchni gruntów rolnych jaki liczby gospodarstw rolnych.

Article Details

Jak cytować
Kozioł-Kaczorek, D. (2016). Struktura obszarowa rolnictwa w Norwegii. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(3), 212–220. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.3.76
Bibliografia

Almås, R. (2002). Norges landbrukshistorie IV 1920e2000. In: Frå bondesamfunn til bioindustri. Det Norske Samlaget, Oslo.

Almås, R. (2004). Norwegian Agricultural History. Tapir Academic Press, Trondheim.

Dramstad, W.E., Sang, N. (2010). Tenancy in Norwegian agriculture. Land Use Policy. no 27, 946-956. (Crossref)

Flemsæter, F. (2009). Geography, Law, and the Emotions of Property. Property Enactment on Norwegian Smallholdings. Doctoral thesis at NTNU. Departament of Geography. Norwegian University of Science and Technology, Trondheim. (Crossref)

Forbod, M. (2006). En gjennomgang av odelsloven, konsesjonsloven og jordloven og endringer I nyere tid. Notat 5/06. Norsk senter for bygdeforskning,, Trondheim.

Forbord, M., Bjørkhaug, H., Burton, R.J.F. (2014). Drivers of change in Norwegian agricultural land control and the emergence of rental farming. Journal of Rural Studies no 33, 9-19. (Crossref)

Gjerdåker, B. (2001). Til ode log eige. Odels- og åsesrettane gjennom eit millennium, med vekt på dei siste 250 åra. Rapport 15. Norsk institutt for landbruksøkonomisk forskning, Oslo.

Kozioł-Kaczorek, D. (2015). Agricultural property market in Norway – basic information. Scientific Journal Warsaw University of Life Sciences SGGW Problems of World Agriculture Vol. 15 (XXX), 4, 119-126.

Landbruks- og matdepartmentet (2011 – 2012). Melding til Stortinget nr. 9 Landbruks- og matpolitikeken, Oslo.

Lilleholt, K. (1998). Knophs Oversikt over Norges Rett, 11. Utgave. Universitetsforlaget, Oslo.

Mackenzie, A.F.D. (2004). Re-iamging the land, North Sutherland, Scotland. Journal of Rural Study. no 20, 273-287. (Crossref)

Ravenscroft, N. (1999) `Post-Feudalism’ and the changing structure of agricultural leasing. Land Use Policy 16, 247-257. (Crossref)

Rønningen, K., Renwick, A., Burton, R.J.F. (2012) Western European approaches to and interpretations of multifunctional agriculture e and some implications of a possible neo-productivist turn. In: Almås, R., Campbell, H. (Eds.), Rethinking Agricultural Policy Regimes: Food Security, Climate Change and the Future Resilience of Global Agriculture. Emerald Group Publishing Limited, 73-97. (Crossref)

www.regjeringen.no.

www.statbas.ssb.no.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora