Przestrzenne zróżnicowanie cen ziemi rolniczej na poziomie województw w Polsce

Main Article Content

Robert Pietrzykowski


Słowa kluczowe : analiza przestrzenna, współczynnik Morana, cena ziemi
Abstrakt
W pracy przedstawiono zmiany cen gruntów rolnych na poziomie województw w okresie od 2004 do 2009 roku. Przedstawiono również zmiany w koncentracji ziemi rolniczej na przykładzie gospodarstw powyżej 50 ha. Celem pracy było zbadanie wpływu cen w województwach sąsiadujących na cenę gruntów rolnych w danym województwie i prezentacja zmian cen gruntów w Polsce. W pracy wykorzystano współczynniki przestrzenne Morana.

Article Details

Jak cytować
Pietrzykowski, R. (2011). Przestrzenne zróżnicowanie cen ziemi rolniczej na poziomie województw w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 140–149. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.1.15
Bibliografia

Anselin L. [1997]: RAO’s Score Test In Spatial Econometrics. Journal of Statistical Planning and Inference, 113-139. (Crossref)

Bórawski P., Lewczuk A. [2008]: Zróżnicowanie wyników ekonomicznych indywidualnych gospodarstw rolnych w zalezności od potencjału konkurencyjnego a zwłaszcza ziemi. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10(3), 47-51.

Gierańczyk W. [2008]: Badanie struktur przemysłowych w Polsce w dobie globalizacji ze szczególnym uwzględnieniem struktury przestrzennej. Prace Komisji Geografii Przemysłu, (11). (Crossref)

Halamska M. [2009]: Odchodząca klasa. Ekonomiczne i społeczne skutki transformacji na polskiej wsi. ACADEMIA, (1), 28-30.

Janc K. [2006]: Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych wskaźników zależności przestrzennej (LISA). Wybrane zagadnienia metodyczne. Dokumentacja Geograficzna, (33), 76-83.

Jankowiak J., Nowak P., Bieńkowski J. [2009]: Zmiany cen ziemi rolniczej w okresie prywatyzacji państwowego sektora rolnego w Wielkopolsce i Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 11(2), 73-78.

Kopczewska K.[2007]: Ekonometria i statystyka przestrzenna. CEDEWU.PL, Warszawa.

Ligas M. [2006]: Przestrzenne modele autoregresji w zastosowaniu do wyceny nieruchomości, Journal of the Polish Real Estate Scientific Society, 14(1), 124.

Ludwiczak B. [1991]: Korelacja przestrzenna. [W:] Ekonometria przestrzenna. A. Zeliaś (red.). PWE, Warszawa, 97-121.

Maśniak J. [2007]: Koncentracja ziemi rolniczej w Polsce – stan i perspektywy. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 9(1), 303-307.

Maśniak J. [2008]: Koncentracja ziemi rolniczej jako czynnik poprawy konkurencyjności polskiego rolnictwa. Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 10(1), 254-258.

Ord J. K., Getis A. [1995]: Local Spatial Autocorrelation Statistics: Distributional Issues and an Application. Geographical Analysis, 27, 286-306. (Crossref)

Pietrzykowski R. [2010]: Przestrzenne ujęcie rynku nieruchomości mieszkaniowych w latach 2007 - 2010. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse. Rynki Finansowe. Ubezpieczenia, 616 (29), 97-107.

Ramirez M.T., Loboguerrero A.M. [2002]: Spatial dependence and economic growth: Evidence from a panel of countries. Working Paper Banco de la Republica, Colombia.

GUS [2010]: Rocznik Statystyczny Rolnictwa 2009. GUS, Warszawa.

Upton G., Fingleton B. [1985]: Spatial Data Analysis by Example. Wiley, Nowy Jork.

Van Dijk T. [2003]: Scenarios of Central European land fragmentation. Land Use Policy, 20, 149-158. (Crossref)

Wolski R., Załęczna M. [2008]: Nieruchomości w portfelu inwestycyjnym w warunkach polskich. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, (10), 290-305.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty