Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej

Main Article Content

Robert Pietrzykowski
Paweł Kobus


Słowa kluczowe : metody wielowymiarowe, PCA, analiza skupień, wyniki ekonomiczno-produkcyjne
Abstrakt
W pracy zaprezentowano wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do analizy wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych w wybranych państwach Unii Europejskiej. Wykorzystano trzy metody statystyczne: analizę składowych głównych, analizę k- średnich oraz analizę skupień. Dane dotyczyły 25 państw EU w latach 1989-2006.

Article Details

Jak cytować
Pietrzykowski, R., & Kobus, P. (2008). Wielowymiarowe metody statystyczne w analizie wyników ekonomiczno-produkcyjnych gospodarstw rolnych wybranych państw Unii Europejskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 4, 371–378. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.4.49
Bibliografia

Borkowski B., Szczęsny W. [1989]: Metody taksonomiczne w badaniach przestrzennego zróżnicowania rolnictwa. Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G, t. 89, z. 2, ss. 11-20.

Falniowski A. [2003]: Metody numeryczne w taksonomii. WUJ, Kraków.

Farm Accountancy Data Network [1989-2006 passim]. Tryb dostępu: http://ec.europa.eu.

Gatnar E., Walesiak M. [2004]: Metody statystycznej analizy wielowymiarowej w badaniach marketingowych. Wydawnictwo AE im. Oskara Langego we Wrocławiu.

Marek T. [1989]: Analiza skupień w badaniach empirycznych. Metody SAHN. PWN, Warszawa.

Morison D. F. [1990]: Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa.

Cox D.R. [1957]: Note of grouping. Journal of the American Statistical Association.

McQueen J. [1967]: Some methods for classification and analysis of multivariate observations. 5’th Berkeley Symposium on Mathematics, Statistics and Probability.

R. Pietrzykowski 2005 Zastosowanie metod taksonomicznych do analizy cen papierów wartościowych. Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych, Wydawnictwo SGGW, tom. V, ss. 317 – 325

Pietrzykowski R., Kobus P. [2006]: Zastosowanie modyfikacji metody k-średnich w analizie portfelowej, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, t. 60, ss. 301-308.

Pietrzykowski R., Rakoczy-Trojanowska M., Zieliński W. [1997]: Wykorzystanie wielowymiarowych metod statystycznych do oceny zmienności somaklonalnej u żyta ozimego Secale cereale L. [W:] Hodowla Roślin. I Krajowa Konferencja, t. 1, ss. 171-175.

Pociecha J., Padolec B., Sokołowski A., Zając K. [1988]: Metody taksonomiczne w badaniach społecznoekonomicznych. PWN, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora
1 2 > >>