Convergence of the Labour Productivity in European Union Agriculture

Main Article Content

Joanna Jaroszewska
Robert Pietrzykowski

Abstrakt
The objective of the paper is to examine the changes in the level of diversification of the labour productivity in the European Union countries in the years 1998-2015, and then to determine whether there is any convergence of the labour productivity among these countries. The labour productivity has been calculated as a relation of the gross value added at constant prices per one full-time employee. The study used the Economic Accounts for Agriculture (EAA) and the Agricultural Labour Input (ALI). The study covered the European Union countries, broken down by the countries of the „old” EU (EU-15) and the countries admitted to the EU after 2004. In order to determine the changes occurring in these countries, sigma-convergence (σ) and beta-convergence (β) have been used. The study shows that after 2011 there was a process of convergence among the EU countries in terms of the labour productivity in agriculture.

Article Details

Jak cytować
Jaroszewska, J., & Pietrzykowski, R. (2017). Convergence of the Labour Productivity in European Union Agriculture. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 120–129. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.88
Bibliografia

Baer-Nawrocka, A. (2010). Zasoby pracy jako przesłanka konkurencyjności rolnictwa nowych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 10(1), 16-22.

Baer-Nawrocka, A., Markiewicz, N. (2012). Procesy konwergencji/dywergencji w zakresie wydajności pracy w rolnictwie Unii Europejskiej – analiza regionalna, JARD, 3(25), 13-23.

Cuadrado-Roura, J.R., Parellada, M. (2002). Regional Convergence in the European Union, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. (Crossref)

Encyklopedia Ekonomiczno-rolnicza. (1984). PWRiL, Warszawa.

European Commission (2009). European Competitiveness Report 2008, Luxembourg, Office for Official Publications of the European Communities.

Gołaś, Z., Kozera, M. (2008). Strategie wydajności pracy w gospodarstwach rolnych. JARD, 1(7), 73-87.

Kołodziejczak, W. (2016), Nadwyżka zatrudnienia w polskim rolnictwie-projekcja na tle państw Unii Europejskiej. ZN SGGW Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 129-141.

Latruffe, L. (2010). Competitiveness, Productivity and Efficiency in the Agricultural and Agri-Food Sectors, OECD Food, Agriculture and Fisheries Working Papers, No. 30, OECD Publishing. Accessed from: http://dx.doi.org/10.1787/5km91nkdt6d6-en. (Crossref)

Łaźniewska, E., Górecki, T., Chmielewski, R. (2011). Konwergencja regionalna, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań.

Misala, J., Ślusarczyk, B. (1999). Ocena międzynarodowej konkurencyjności czynnikowej Polski w okresie transformacji w świetle wyników badań empirycznych, [in:] Handel zagraniczny – metody, problemy, tendencje, eds. K. Budzowski, S. Wydymus, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, Kraków, 67-86.

Mrówczyńska-Kamińska, A. (2013). Wydajność pracy w gospodarce żywnościowej w krajach Unii Europejskiej. Roczniki Naukowe SERiA, 15(4), 285-291.

OECD (2011). Fostering Productivity and Competitiveness in Agriculture, OECD Publishing. Accessed from: http://dx.doi.org/10.1787/9789264166820-en. (Crossref)

Poczta, W. (2003). Rolnictwo polskie w przededniu integracji z Unią Europejską, Wyd. AR, Poznań.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora