Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw

Main Article Content

Katarzyna Kita
Walenty Poczta


Słowa kluczowe : handel rolny, przewaga konkurencyjna, Unia Europejska, Wspólnota Niepodległych Państw
Abstrakt
Artykuł wskazuje na rolę krajów Wspólnoty Niepodległych Państw w polskim handlu zagranicznym artykułami rolno-spożywczymi oraz prezentuje wyniki analizy pozycji konkurencyjnej artykułów rolno-żywnościowych wytwarzanych w Polsce na rynkach WNP w latach 2000-2009. W opracowaniu wykorzystano celowo dobrany zestaw ilościowych mierników międzynarodowej pozycji konkurencyjnej ex post.

Article Details

Jak cytować
Kita, K., & Poczta, W. (2012). Pozycja konkurencyjna polskiego sektora rolno-żywnościowego na rynkach krajów Wspólnoty Niepodległych Państw. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 12(4), 65–76. https://doi.org/10.22630/PRS.2012.12.4.57
Bibliografia

Ambroziak A., Kawecka-Wyrzykowska E. [2004]: Traktatowe stosunki handlowe Wspólnoty Europejskiej z państwami trzecimi. [W:] Unia Europejska. Tom I. E. Kawecka-Wyrzykowska i E. Synowiec (red.). IKiCHZ, Warszawa.

Archiwalne kursy walut. [2012]. NBP. [Tryb dostępu:] http://nbp.pl/home.aspx?f=/kursy/kursy_archiwum.html. [Data odczytu: marzec 2012].

Błaszczuk M. [2004]: Europejskie kraje WNP a Unijna Polityka Sąsiedztwa. Wspólnoty Europejskie nr 8(153), ss. 20-26.

Ciechomski W., Marzec-Wołczyńska T., Niewiadomski J. [2000]: Rynek warzyw i owoców. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. E. Majewski i G. Dalton. (red.). Wyd. SGGW, Warszawa

Czyżewski A., Sapa A. [2003]: Mechanizm wymiany rolno-żywnościowej Polski z krajami Unii Europejskiej. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań.

European Neighbourhood Policy. [2012]. European Commission [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm. [Data odczytu: marzec 2012].

FAOSTAT-TradeSTAT. [2012]. [Tryb dostępu:] http://faostat.fao.org/site/406/default.aspx. [Data odczytu: marzec 2012].

Kaliszuk E., Błaszczuk M., Mroczek W., Przystupa J., Władyniak A. [2005]: Analiza konsekwencji członkostwa dla wymiany handlowej. [W:] Polska w Unii Europejskiej – doświadczenia pierwszego roku członkostwa. UKIE, Warszawa.

Klepacki B. [2000]: Rynek roślin oleistych. [W:] Strategiczne opcje dla polskiego sektora agrobiznesu w świetle analiz ekonomicznych. E. Majewski i G. Dalton (red.). Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Kita K. [2011]: The role of the African, Caribbean and Pacific group of states for the European Union agri-food trade. Annals of the Polish Association of Agricultural and Agribusiness Economists t. XII, nr 6, ss.93-99.

Michałowska-Gorywoda K. [2007]: Ramy prawno-instytucjonalne zewnętrznych stosunków gospodarczych UE. [W:] Integracja europejska. 2 wydanie. J. Barcz, E. Kawecka-Wyrzykowska i K. Michałowska-Gorywoda (red.). Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa.

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w roku 2000. [2001]. FAMMU/FAPA. [Tryb dostępu:] www.fapa.org.pl. [Data odczytu: luty 2012].

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w roku 2003. [2004]. FAMMU/FAPA. [Tryb dostępu:] www.fapa.org.pl. [Data odczytu: luty 2012].

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w roku 2004. [2005]. FAMMU/FAPA. [Tryb dostępu:] www.fapa.org.pl. [Data odczytu: luty 2012].

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w roku 2009. [2010]. FAMMU/FAPA. [Tryb dostępu:] www.fapa.org.pl. [Data odczytu: luty 2012].

Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi w roku 2010. [2011]. FAMMU/FAPA. [Tryb dostępu:] www.fapa.org.pl. [Data odczytu: luty 2012].

Wróblewski M. [2004] Współpraca gospodarcza Unia Europejska-Federacja Rosyjska. [W:] Wymiana handlowa UE z wybranymi regionami świata. J. Rymarczyk i M. Wróblewski (red.). Oficyna Wydawnicza Arboretum, Wrocław.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora