Firmy rodzinne jako przykład przedsiębiorstw zarządzanych przez wartości, ich sens i znaczenie

Main Article Content

Ewa Stawicka


Słowa kluczowe : przedsiębiorstwo, rodzina, ludzie, wartości, zysk.
Abstrakt
Celem artykułu było przeanalizowanie etycznego aspektu funkcjonowania firm rodzinnych jako trwałego elementu przewagi konkurencyjnej. Podjęto próbę analizy, dlaczego firmy rodzinne są długowieczne i dlaczego wyróżniają się na rynku. Przedstawiono ideę oraz cechy przedsiębiorstw rodzinnych jako firm z wieloletnią tradycją, których model zarządzania opiera się na wartościach

Article Details

Jak cytować
Stawicka, E. (2010). Firmy rodzinne jako przykład przedsiębiorstw zarządzanych przez wartości, ich sens i znaczenie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 10(2), 110–118. https://doi.org/10.22630/PRS.2010.10.2.25
Bibliografia

Blanchard K. [1998]: Zarządzanie poprzez wartości. Studio Emka. Warszawa.

Dolan S. L., Richley B. A. i in. [2008]: Managing by Values. European Business Forum nr 32.

Firma=etyka. [2010]. Zeszyt 1. Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Warszawa.

Frishkoff P.A. [2005]: Understanding Family Business: What is a Family Business? [Tryb dostępu:] frishkoffbus.orst.edu. [Data odczytu: maj 2010].

Lewicka-Strzałecka, A. [2006]: Odpowiedzialność moralna w życiu gospodarczym. IFiS PAN, Warszawa.

Popławski W. [2003]: Finansowa pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Stowarzyszenie Inicjatyw Menedżerskich. Instytut Biznesu w Kaliszu, Toruń, ss. 125.

Safin K. [1993]: Zachowania strategiczne przedsiębiorstw rodzinnych w RFN. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa nr 2, s. 26.

Stachowicz-Stanuch A. [2000]: Zarządzane poprzez wartości instrumentem zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. [W:] Zbiór referatów na ogólnopolską konferencje naukową: instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. AE Poznań, t. II, s. 433.

Zarządzanie przez wartości. [2008]. Magazyn Top Menedżerów, wrzesień 2008.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.