Zróżnicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce

Main Article Content

Adam Pawlewicz
Katarzyna Pawlewicz


Słowa kluczowe : rolnictwo ekologiczne, przetwórstwo ekologiczne, produkcja ekologiczna
Abstrakt
Polska posiada sprzyjające warunki naturalne do rozwoju rolnictwa ekologicznego. Celem artykułu jest przedstawienie i ocena zróżnicowania przestrzennego produkcji surowców żywnościowych pochodzących z gospodarstw produkującymi metodami ekologicznymi oraz przetwórstwa tych produktów w Polsce. Przeprowadzono analizę porównawczą, wykorzystując dane statystyczne z opracował GUS, IJHARS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi oraz przetwórni produkujących ekologiczną żywność w Polsce.

Article Details

Jak cytować
Pawlewicz, A., & Pawlewicz, K. (2008). Zróżnicowanie przestrzenne produkcji ekologicznej w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 5, 109–115. https://doi.org/10.22630/PRS.2008.5.70
Bibliografia

Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2007 r. Informacje i opracowania statystyczne. [2008]. GUS, Warszawa.

Ochrona środowiska 2007. Informacje i opracowania statystyczne. [2007]. GUS, Warszawa.

Plan Działań dla żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013 [2007]. Biuletyn Informacyjny, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, nr 4, ss. 10-11.

Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (na dzień 31 grudnia 2005 r.). [2006]. IJHARS, Warszawa.

Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (na dzień 30 czerwca 2007 r.). [2007]. IJHARS, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.