Rolnictwo ekologiczne w Polsce – wybrane wskaźniki

Main Article Content

Adam Pawlewicz


Słowa kluczowe : produkcja ekologiczna, ochrona środowiska, rolnictwo ekologiczne, zrównoważony rozwój obszarów wiejskich
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie aktualnego stanu oraz prognoz związanych z rolnictwem ekologicznym w Polsce. Przeprowadzono analizę wykorzystując dane statystyczne z opracowań GUS, IJHARS oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, dotyczące gospodarstw produkujących metodami ekologicznymi w Polsce. W Polsce warunki do produkcji metodami ekologicznymi są sprzyjające. Integracja z Unią Europejską stworzyła możliwości wzrostu tego sektora gospodarki żywnościowej.

Article Details

Jak cytować
Pawlewicz, A. (2007). Rolnictwo ekologiczne w Polsce – wybrane wskaźniki. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 2, 415–422. https://doi.org/10.22630/PRS.2007.2.58
Bibliografia

Ekologiczne produkty szansą dla naszego rolnictwa. [2007]. http://www.ekoportal.eu/ekoniusy/ekologiczne_produkty_szansa_dla_naszego_rolnictwa.html.

Gotkiewicz W., Szafranek R.Cz. [2000]: Ecological Farms as an Element of the Agricultural Production Market. Econ. Sc., UWM Olsztyn, pp. 29-39.

Plan Działań dla Żywności Ekologicznej i Rolnictwa w Polsce na lata 2007-2013. Biuletyn Informacyjny. [2007]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Produkcja rolna metodami ekologicznymi w 2001 roku. [2002]. Główny Inspektorat Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Warszawa.

Przewodnik po Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym. [2004]. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2002 roku. [2003]. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2003 roku. [2004]. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w 2004 roku. [2005]. Główny Inspektorat Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Warszawa.

Rolnictwo ekologiczne w Polsce w latach 1999-2000. [2001]. Główny Inspektorat Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych, Warszawa.

Spółdzielnie socjalne. [2007]. www.barka.org.pl/0rose_spoldzielnie.htm.

Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (na dzień 31 grudnia 2005 r.). [2006]. IJHARS, Warszawa.

Stan i tendencje rozwoju rolnictwa ekologicznego w Polsce (na dzień 31 grudnia 2006 r.). [2007]. IJHARS, Warszawa.

Toruński J., Król S. [2001]. Rolnictwo ekologiczne – szansa dla polskich gospodarstw rodzinnych. [W:] Rola i miejsce gospodarstw rodzinnych w systemie rolnictwa polskiego i europejskiego. ATR, Bydgoszcz.

Ustawa z dnia 16 marca 2001 r. o rolnictwie ekologicznym. [2001]. Dz.U. 38, poz. 452 oraz z 2003 r. 223, poz. 2220.

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o rolnictwie ekologicznym. [2004]. Dz.U. 93, poz. 898 oraz z 2007 r. 80, poz. 541.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.