In Memoriam Wspomnienia o Profesor Marii Okręt-Zajączkowskiej

Main Article Content

Aldona Zawojska


Abstrakt
Artykuł poświęcony jest pamięci Profesor Marii Okręt-Zajączkowskiej (1932-2021) – wieloletniego emerytowanego pracownika naukowo-dydaktycznego Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, byłej wicedyrektor Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Polityki Agrarnej SGGW oraz kierownika Zakładu Ekonomii w tymże instytucie, kierownika studiów doktoranckich przy Wydziale Ekonomiczno-Rolniczym, założycielki i redaktor naczelnej Zeszytów Naukowych SGGW – Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, człowieka niezwykłej dobroci, życzliwości i sumienności.

Article Details

Jak cytować
Zawojska, A. (2021). In Memoriam Wspomnienia o Profesor Marii Okręt-Zajączkowskiej. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 21(4), 5–24. Pobrano z https://prs.sggw.edu.pl/article/view/2435
Bibliografia

Baniewicz, E. (2016). Dżanus. Dramatyczne przypadki Janusza Głowackiego. Marginesy. https://tantis.pl/dzanus-dramatyczne-przypadki-janusza-glowackiego-p656154

Borkowski, B. (2006). Życie i twórczość Prof. Dr hab. Teresy Marszałkowicz (1924 – 1998). Zeszyty Naukowe SGGW - Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 60, 7–13.

Dąbrowski, F., Gontarczyk, P., Tomasik, P. (2018). Marzec 1968 w dokumentach MSW. Tom 2 Kronika Wydarzeń. Część II. Instytut Pamięci Narodowej.

Drejerska, N., Franc-Dąbrowska, J., Gołębiewski, J., Jabłońska, E., Kacperska, E., Kraciuk, J., Odziemkowska, A., Stawicki, M., Wicki, L., Wojewódzka-Wiewiórska, A., Ziętara, W. (2013). 60 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Księga jubileuszowa 1953-2013. Wydawnictwo SGGW.

Drejerska, N., Franc-Dąbrowska, J., Gołębiewski, J., Kraciuk, J., Stawicki, M., Wicki, L., Wojewódzka-Wiewiórska, A., Pajewska, A. (Eds.). (2018). 65 lat Wydziału Nauk Ekonomicznych Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie: Księga jubileuszowa 1953 - 2018. Wydawnictwo SGGW.

Dybicz, P. (2016). Przełom października ’56. Fundacja Oratio Recto. https://tezeusz.pl/przelom-pazdziernika-56-praca-zbiorowa

Gerasimova, O.G. (2008). Życie społeczne i polityczne studentów Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego w latach 50. - Połowa lat 60. XX wieku. (Общественно-политическая жизнь студенчества МГУ в 1950-е—Середине 1960-х гг.) (p. 334) [Praca dyplomowa]. https://dissercat.com/content/obshchestvenno-politicheskaya-zhizn-studenchestva-mgu-v-1950-e-seredine-1960-kh-gg

Golon, M. (1964-). (2006). Młodzież polska na studiach cywilnych i wojskowych w ZSRR w okresie klasycznego stalinizmu (1950–1956/1957). Polska 1944/45–1989. Studia i Materiały, 7, 61–121.

I Liceum Ogólnokształcące w Warszawie. (2021). http://www.jedynka.org/index.php?page=show&id=205

IPN, E. (2019). Agresja sowiecka na Polskę i okupacja wschodnich terenów Rzeczypospolitej (1939–1941). Edukacja IPN. https://edukacja.ipn.gov.pl/edu/materialy-edukacyjne/teki-edukacyjn/80439,Agresja-sowiecka-na-Polske-i-okupacja-wschodnich-terenow-Rzeczypospolitej-193919.html

Jerzak, M. (1979). Recenzja rozprawy habilitacyjnej oraz całokształtu dorobku habilitanta—Dr Marii Okręt-Zajączkowskiej.

Juźwik, A. (2016). Placówki opieki całkowitej i otwartej Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w latach 1945–1952. Polska 1944/45-1989. Studia i Materiały, 14, 5. https://doi.org/10.12775/Polska.2016.01

Klepacki, B. (2013). Sześćdziesiąt lat działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 100(2), 7–14.

Kostrzewa, M. (2020). fotopolska.eu—Polska na fotografii. https://fotopolska.eu/858,artykul.html

Krawczyk, E., Wojnarowski, J. (1991). Podstawy gospodarki rynkowej. Wydawnictwo SGGW.

Krawczyk, R., Krzyżanowska, Z., Zaręba, M. (1992). Ekonomia: Skrypt dla studentów uczelni technicznych i rolniczych. Fundacja Polska “Dziedzictwo.”

Krzyżanowska, Z. (1992). Rynek pracy: Praca, płaca, bezrobocie. Wydawnictwo SGGW.

Krzyżanowski, J.T. (1988). Relatywny poziom cen produktów rolnych w Polsce i RFN. Problemy Rolnictwa Światowego, III, 149–156.

Krzyżanowski, J.T. (1993). Ceny rolne jako narzędzie regulowania produkcji rolniczej. Wydawn. SGGW.

Lomonosov Moscow State University. (2021). History of Moscow University. https://www.msu.ru/en/info/history4.html#nachalo

Mossakowska, E., Zajączkowska, M., Zawojska, A. (1997). Testy sprawdzające z ekonomii. Wydaw. SGGW.

Mossakowska, E., Zajączkowska, M., Zawojska, A. (1998a). Mikroekonomia. Testy i zadania (Wydawnictwo CIM). http://ksiazki24h.pl/wiecej.php?id=e0-128

Mossakowska, E., Zajączkowska, M., Zawojska, A. (1998b). Testy sprawdzające z mikroekonomii. Wydawnictwo SGGW. https://tezeusz.pl/mossakowska-e-zajaczkowska-m-zawojska-a-testy-sprawdzajace-z-mikroekonomii-345769

Mossakowska, E., Zajączkowska, M., Zawojska, A. (1999). Testy sprawdzające z makroekonomii. Wydawnictwo SGGW. https://merlin.pl/

Nauka Polska. (2021). dr hab. Maria Okręt-Zajączkowska (Zajączkowska). https://nauka-polska.pl/#/profile/scientist?id=65024&_k=xm0wj6

Stańko, S., Zajączkowska, M. (1976). Sprzedaż mleka w gospodarstwach chłopskich woj. łódzkiego i warszawskiego. Wieś Współczesna, 1, 131–135.

Stańko, S., Zajączkowska, M. (1978). Ksztaltowanie sie dochodu rolniczego w indywidualnych gospodarstwach chlopskich w latach 1956-1975. Nowe Rolnictwo, 27(8). https://scholar.google.com/scholar_lookup?title=Ksztaltowanie+sie+dochodu+rolniczego+w+indywidualnych+gospodarstwach+chlopskich+w+latach+1956-1975&author=Stanko%2C+S.&publication_year=1978

Szczygielska, H. (2016). M...jak Maria, Maryla, Marysia, Maryjka... - Wiersz Rymowany-. https://wiersze.kobieta.pl/wiersze/mjak-maria-maryla-marysia-maryjka-466330

Vanhuylenbroeck, G., Verbeke, W., Lauwers, L., Vanslembrouck, I., D’Haese, M., & Martens, L. R. E. (Eds.). (2003). Importance of policies and institutions for agriculture: Liber amicorum Prof. dr. ir. Laurent Martens. Academia Press.

Wikipedia. (2021). Edukacja dla obcokrajowców w Rosji. Образование для иностранцев в России). In Wikipedia.

Zajączkowska, M. (1979). Produkcja mięsa i mleka w gospodarstwach chłopskich. Państwowe Wydawnictwo Rolnicze i Leśne.

Zajączkowska, M. (1994). Mechanizmy i infrastruktura rynku rolnego. Część I. Zakład Poligraficzno-Wydawniczy “Jadran.”

Zajączkowska, M. (Ed.). (1995). Mechanizmy i infrastruktura rynku rolnego. Część II. Zakład Poligraficzno-Wydawniczy “Jadran.”

Zajączkowska, M. (1999). Relatywne i realne ceny skupu a rozmiary produkcji zwierzęcej w gospodarstwach chłopskich w latach 1980-1995. Roczniki Nauk Rolniczych. Seria G: Ekonomika Rolnictwa, 88(1), 43–59.

Zajączkowska, M., Skarżyński, W. (1988). Produkcja i konsumpcja wieprzowiny w krajach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej. Problemy Rolnictwa Światowego, III, 55–68.

Zajączkowska, M., Stańko, A. (2002). Sfera ubóstwa w Polsce w latach 1994-2000. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 46, 29-45.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.