Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE

Main Article Content

Aldona Zawojska


Słowa kluczowe : mobilność pracy, sektor rolno-żywnościowy, Unia Europejska, Polska
Abstrakt
Artykuł przedstawia migracje obywateli polskich w kontekście mobilności siły roboczej w ramach UE. Po rozszerzeniu Wspólnoty w 2004 r. Polska stała się głównym krajem wysyłającym migrantów do innych państw regionu. Najważniejszymi miejscami docelowymi dla polskiej siły roboczej są Wielka Brytania i Irlandia, które otworzyły dla niej swoje rynki pracy w 2004 r., oraz Niemcy, wciąż utrzymujące restrykcje. Skupiono się na zatrudnieniu Polaków w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym wymienionych krajów, gdzie ich obecność jest ważna i zauważalna. Wyniki badań sugerują, że zarówno produkcja rolnicza, jak też przetwórstwo żywności w tych krajach są w dużym stopniu uzależnione od podaży pracy oferowanej przez obywateli nowych krajów członkowskich UE. Polscy robotnicy odgrywają dużą rolę i są pożądani przez pracodawców w niemieckim, brytyjskim i irlandzkim sektorze rolno-żywnościowym. Przyczyniają się do złagodzenia niedoborów podały rodzimej siły roboczej, wynikających z gorszego statusu zawodowego oraz znacznie niższego wynagrodzenia w porównaniu z innymi sektorami gospodarki narodowej. Ponadto, do kluczowych czynników determinujących popyt na pracę Polaków należą relatywnie wysoka etyka pracy, wydajność oraz solidność w porównaniu z krajowymi pracownikami.

Article Details

Jak cytować
Zawojska, A. (2009). Zatrudnienie zagranicznej siły roboczej w rolnictwie i przetwórstwie spożywczym na przykładzie zatrudnienia polskich pracowników w wybranych krajach UE. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 9, 202–215. https://doi.org/10.22630/PRS.2009.9.68
Bibliografia

Accession Monitoring Report. [2008]. UK Home Office Border and Immigration Agency. [Tryb dostępu: http://www.bia.homeoffice.gov.uk/sitecontent/documents/aboutus/reports/accession_monitoring_report/. [Data odczytu: 10.06.2009].

Anderson J., Shuttleworth I. [2004]: A new spatial fix for capitalist crisis? [W:] Contextualising global regulation: Managing crisis after the imperial turn. Assassi L., van der Pijl K., Wigan D. (red.), Palgrave, Londyn, ss. 145-161.

Bhagwati J.N., Hamada K. [1982]: Tax policy in the presence of emigration. Journal of Public Economics, 18, ss. 291-317. (Crossref)

Blanchard O.J., Katz L.F., Hall R.E., Eichengreen B. [1992]: Regional evolutions. Brookings Papers on Economic Activity 1, ss. 1-75. (Crossref)

Borjas G. [2003]: The labor demand curve is downward sloping: reexamining the impact of immigration on the labor market. Quarterly Journal of Economics 118, ss. 1135-1174. (Crossref)

Borjas G.J. [1999]: Immigration and welfare magnets. Journal of Labor Economics 17, ss. 607-637. (Crossref)

Bożyk P. [2004]: Egzemplifikacja międzynarodowych stosunków gospodarczych. Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego, Warszawa.

British workers 'needed on farms'. [2009]. BBC News 3 luty 2009. [Tryb dostępu:] http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/7867528.stm. [Data odczytu 4.07.2009].

Brücker H. i in. [2008]: Labour mobility within the EU in the context of enlargement and the functioning of the transitional arrangements. European Integration Consortium, Norymberga.

Card D. [2001]: Immigrant inflows, native outflows and the local labor market impacts of higher immigration, Journal of Labor Economics 19, ss. 22-64. (Crossref)

Complaint by Federation of Poles in GB versus Daily Mail. [2008]. [Tryb dostępu:] http://www.zpwb.org.uk/files/DMail6.pdf. [Data odczytu: 28.06.2009].

Cremer H., Fourgeaud V., Leite Monteiro M., Marchand M., Pestieau P. [1996]: Mobility and redistribution: a survey. Public Finance/Finances Publiques 51, ss. 325-352.

Doeringer P.B., Piore M.J. [1970]: Internal Labor Markets and Manpower Analysis Heath, Lexington.

Epstein G.S., Hillman A.L. [2003]: Unemployed immigrants and voter sentiment in the welfare state, Journal of Public Economics 87, ss. 1641-1655. (Crossref)

Geddes A. [2008]: Staff shortages and immigration in food processing. A report prepared for the Migration Advisory Committee. MAC, Londyn.

Harris J.R., Todaro M.P. [1970]: Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis. American Economic Review 60, ss.126-142.

Hatton T., Williamson J.G. [2002]: What Fundamentals Drive World Migration? NBER Working Paper 9159. National Bureau of Economic Research, Cambridge MA.

Hess S., Kleinschmit D., Theuvsen L., von Cramon-Taubadel S., Zschache U. [2008]: Conceptualizing Path Dependence through Discourse Analysis: The Case of Seasonal Farm Workers in Germany. [W:] Proceedings of the 12th Congress of the European Association of Agricultural Economists – EAAE 2008. Gandawa.

Krings T., Bobek A., Moriarty E., Salamonska J., Wickham J. [2009]: Migration and Recession: Polish Migrants in Post-Celtic Tiger Ireland. Sociological Research Online 14 (2/3). [Tryb dostępu:] http://www.socresonline.org.uk/14/2/9.html. [Data odczytu: 10.06. 2009]. (Crossref)

Lawrence F. [2004]: Not on the Label, Penguin, Harmondsworth.

Liebig T., Sousa-Poza A. [2004]: Migration, self-selection and income inequality: an international analysis. Kyklos 57, ss. 125-146. (Crossref)

Migrationsbericht des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge im Auftrag der Bundesregierung, Migrationsbericht 2006. [2007]. Bundesamt für Migration und Flüchtlinge, Norymberga.

Mirrlees J.A. [1982]: Migration and optimal income taxes. Journal of Public Economics 18, ss. 319-341. (Crossref)

Morley B. [2006]: Causality between economic growth and immigration: An ARDL bounds testing approach, Economic Letters 90(1), ss. 72-76. (Crossref)

NFU labour survey adds support to calls for government policy change. [2008]. National Farmers Union, Stoneleigh Park, [Tryb dostępu:] http://www.nfuonline.com/x30851.xml [Data odczytu: 2.07. 2009].

O’Connell P.J, McGinnity F. [2008]: Immigrants at Work Ethnicity and Nationality in the Irish Labour Market. The Equality Authority and The Economic and Social Research Institute, Dublin.

Parminder B. [2009]: Britons take ‘migrant’ jobs in farms and factories. The Times, 14 kwietnia 2009.

Polacy na zbiory zamiast do Niemiec do Anglii [2008]. [Tryb dostępu:] http://poloniauk.com/lekarz-radzi/1756-polacy-na-zbiory-zamiast-do-niemiec-do-anglii.pdf [Data odczytu: 6.06. 2009].

Polacy wracają na niemieckie pola. [2009]. Biznes w Interia.pl. [Tryb dostępu:] http://biznes.interia.pl/news/polacy-wracaja-na-niemieckie-pola,1316868. [Data odczytu: 7.06.2009].

Ravenstein E.G. [1885]: The Laws of Migration. Journal of the Statistical Society of London 48(2), ss. 167-235. (Crossref)

Rural Development Programme for England 2007-2013. [2007]. Department of the Environment, Food and Rural Affairs (Defra), Londyn.

Samuelson P.A. [1949]: International Factor-Price Equalisation Once Again. Economic Journal 59, ss. 181-197. (Crossref)

Schiff M. [2002]: Love thy neighbor: trade, migration, and social capital. European Journal of Political Economy 18, ss. 87-107. (Crossref)

Scott S. [2008]: Staff shortages and immigration in agriculture. A report prepared for the Migration Advisory Committee. MAC, Londyn.

Smith A. [1954]: Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów. T. 1. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.

Stark O., Bloom D. [1985]: The New Economics of Labor Migration. American Economic Review 75(2), ss. 173-178.

Stark O., Micevska M., Mycielski J. [2009]: Relative poverty as a determinant of migration: Evidence from Poland. Economic Letters 103(3), ss. 119-122. (Crossref)

The impact of the recession on migrant labour [2009]. Local Government Association, Londyn.

The Role of Migrant Workers in the Food and Drink Manufacturing Industry in Northern Ireland. [2008]. Improve Food and Drink Sector Skills Council, York.

Trades Union Congress, 2003, Overworked, Underpaid and Over Here: Migrant Workers in Britain. [2004], TUC, Londyn.

Turner T., D’Art D., Cross Ch. [2009]: Polish Workers in Ireland: A Contented Proletariat. Labor Studies Journal 34(1), ss. 112-126. (Crossref)

Untiedt G., Alecke B., Baas T., Biffl G., Bruecker H., Fritz O., Gardiner B., Hönekopp E., Huber P., Lamour A. i in. [2007]: Auswirkungen der EU-Erweiterung auf Wachstum und Beschäftigung in Deutschland und Ausgewählten EU-Mitgliedsstaaten. Norymberga.

Up to 1,300 Poles leaving Ireland every week. [2008]. Irish Independent, 8 grudnia.

Wilson J.D. [1992]: Optimal income taxation and international personal mobility. American Economic Review, Papers and Proceedings 82, ss. 191-196.

,000 Poles leave Ireland every month. [2009]. Sunday Tribune, 18 stycznia.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty