Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolnożywnościowych?

Main Article Content

Aldona Zawojska


Słowa kluczowe : inwestycje finansowe, surowce rolne, ceny, indeksy towarowe
Abstrakt
W latach 2007-2008 zaobserwowano w skali światowej drastyczny wzrost cen żywności oraz surowców rolnych. Analiza szeregu czasowego globalnych cen od stycznia 1990 do kwietnia 2010 wskazuje, że tempo ich zmian w latach 2007-2008 w przypadku wielu grup towarowych wyraźnie przewyższało średnią miesięczną stopę wzrostu dla całego okresu. Za wyjątkowym krótkookresowym wzrostem stało przypuszczalnie wiele przyczyn. W opracowaniu podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, czy i w jaki sposób inwestycje finansowe przyczyniły się do tego zjawiska. Dane zaczerpnięto z bazy FAO oraz raportów Komisji ds. Obrotu Kontraktami Futures na Surowce w USA.

Article Details

Jak cytować
Zawojska, A. (2011). Czy spekulacje finansowe wpływają na międzynarodowe ceny towarów rolnożywnościowych?. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(1), 177–192. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.1.19
Bibliografia

Abbott P.C., Hurt C., Tyner W.E. [2009]: What's driving food prices? March 2009 update. Farm Foundation Issues Report. Tryb dostępu: http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/48495/2/FINAL%203-10-09%20-%20Food%20Prices%20Update.pdf. [Data odczytu: 5.07.2010].

Acworth W. [2005]: Going Long on Commodities. Futures Industry nr May/June, 24-28.

Arent M. [2010]: Powstanie rynek kontraktów terminowych na towary. Forsal.pl. Giełda, Waluty, Finanse. [Tryb dostępu:] http://forsal.pl/artykuly/414592,powstanie_rynek_kontraktow_terminowych_na_towary.html. [Data odczytu: 25.06.2010].

Benedykt XVI [2008]: Angelus (6.07.2008). [Tryb dostępu:] http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/angelus/2008/documents/hf_benxvi_ang_20080706_en.htm. [Data odczytu: 2.06.2010].

Ceny żywności w Europie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie cen żywności w Europie (2008/2175(INI)) (2010/C 117 E/30). Dziennik Urzędowy UE C 117 E/181. [Tryb dostępu:] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:117E:0180:0188:PL:PDF. [Data odczytu: 20.06.2010].

Commitments of Traders. [2010]. US Commodity Futures Trading Commission [Tryb dostępu:] http://www.cftc.gov/MarketReports/CommitmentsofTraders/index.htm. [Data odczytu: wrzesień 2010].

Deutsche Bank Guide to Commodity Indices. [2007]. Deutsche Bank, Londyn.

Domanski D., Heath A. [2007]: Financial Investors and Commodity Markets. Bank for International Settlements Quarterly Review nr marcowy, ss. 53–67.

Dyląg B. [2009]: Pieniądze: Spadki na giełdzie? Zainwestuj w surowce. HotMoney. [Tryb dostępu:] http://www.hotmoney.pl/artykul/pieniadze-spadki-na-gieldzie-zainwestuj-w-surowce-7138 [Data odczytu: 21.06.2010].

Engelke L., Yuen J.C. [2008]: Types of Commodity Investments. [W:] The Handbook of Commodity Investing. F.J. Fabozzi, R. Fuss, D. Kaiser (red.), ss. 549–569. John Wiley and Sons, Hoboken, N. J.

ETF Securities ETFS Agriculture DJ-UBSCI. [Tryb dostępu:] http://www.etfsecurities.com/en/updates/document_pdfs/ETFS_Agriculture_Fact_Sheet.pdf [Data odczytu: 6.07.2010].

Excessive Speculation in the Wheat Market. [2009]. US Senate’s Permanent Subcommittee on Investigations Report on 23 June 2009. [Tryb dostępu:] http://levin.senate.gov/newsroom/release.cfm?id=314947 [Data odczytu: 20.05.2010].

Ezekiel M. [1938]: The cobweb theorem. Quarterly Journal of Economics, (53), 225-280.

FAO Market Summaries. [2008]. Food Outlook nr czerwcowy. [Tryb dostępu:] http://www.fao.org/docrep/010/ai466e/ai466e13.htm. [Data odczytu: 10.06.2010].

Foster J.B. [2008]: Kryzys a finansjeryzacja kapitału. Le Monde Diplomatique edycja polska nr 7(29). [Tryb dostępu:] http://monde-diplomatique.pl/LMD29/index.php?id=3. [Data odczytu: 5.07.2010].

Froot K.A., Scharftstein D., Stein J.C. [1992]: Herd on the Street: Informational Inefficiencies in a Market with Short-Term Speculation. Journal of Finance, 47(4), 1461-1484. (Crossref)

Gilbert Ch.L. [2008]: How to understand high food prices. [W:] The Food Crisis of 2008: Lessons for the Future. Materiały z konferencji w Wye College 28 października 2008 r. [Tryb dostępu:] http://www.okapi.it/estt/papers/HowtoUnderstandHighFoodPrices.pdf. [Data odczytu: 19.06.2010].

Gorton G., Rouwenhorst K.G. [2006]: Facts and Fantasies about Commodity Futures. Financial Analysts Journal, (62), 47-68. (Crossref)

Keynes J.M. [1930]: A Treatise on Money. Harcourt, Brace and Co., New York.

Koning N., Mol A.P.J. [2009]: Wanted: institutions for balancing global food and energy markets. Food Security, (1), 291-303. (Crossref)

Krasoń M. [2010]: Rok Pegaza, czyli zarabiaj na surowcach. Structus.pl. [Tryb dostępu:] http://www.structus.pl/analizy/rok-pegaza-czyli-zarabiaj-na-surowcach. [Data odczytu: 20.06.2010].

Krugman P. [2008]: More on Oil and Speculation. New York Times. [Tryb dostępu:] http://krugman.blogs.nytimes.com/2008/05/13/more-on-oil-and-speculation. [Data odczytu: 20.06.2010].

Leuthold R.M. [1983]: Commercial Use and Speculative Measures of the Livestock Commodity Futures Markets. Journal of Futures Markets, (3), 113-135. (Crossref)

Lucia J.J., Pardo A. [2010]: On measuring speculative and hedging activities in futures markets from volume and open interest data. Applied Economics, 42(12), 1549-1557. [Tryb dostępu:] http://www.informaworld.com/smpp/section?content=a789465380&fulltext=713240928. [Data odczytu: 11.07.2010]. (Crossref)

Masters M.W. [2008]: Testimony of Michael W. Masters Managing Member/Portfolio Manager Masters Capital Management, LLC, before the Committee on Homeland Security and Governmental Affairs, United States Senate 24 czerwca.

Mejssner M. [2008]: Polaków nie ominą drastyczne podwyżki cen żywności. Gazeta Prawna. Wydanie internetowe, Gazetaprawna.pl z dnia 19 czerwca. [Tryb dostępu:] http://biznes.gazetaprawna.pl/artykuly/22680,polakow_nie_omina_drastyczne_podwyzki_cen_zywnosci.html. [Data odczytu: 8.07.2010].

Murti A.N., Singer B., Koh K., Vigna della M. [2008]: Global: Energy: oil; $100 oil reality, part 2: has the super-spike end game begun? Goldman Sachs Research. [Tryb dostępu:]

http://msnbcmedia.msn.com/i/CNBC/Sections/News_And_Analysis/_Blogs/Beat%20Blogs/Energy%20Source/DAILY%20POSTS/goldman_sachs_superspike.pdf. [Data odczytu: 20.06.2010].

Peck A.E. [1982]: Estimation of Hedging and Speculative Positions in Futures Markets Revisited. Food Research Institute Studies, (18), 181-195.

Poprawa funkcjonowania łańcucha dostaw żywności w Europie. [2009]. Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów z dnia 28.10.2009, KOM(2009)591.

Powershares DB Commodity Index Tracking Fund. Prospectus. [2010]. Deutsche Bank.

Redrado M., Carrera J., Bastourre D., Ibarluccia J. [2008]: Financialization of commodity markets: non-linear consequences from heterogenous agents behavior. Working Paper, Central Bank of Argentina.

Roache S.K. [2009]: What Explains the Rise in Food Price Volatility? IMF Working Paper WP/10/129, MFW. (Crossref)

Robles M., Torero M., Braun von J. [2009]: When Speculation Matters. International Food Policy Research Institute, Issue Brief 57. [Tryb dostępu:] http://www.ifpri.org/pubs/ib/ib57.pdf. [Data odczytu: 20.06.2010].

Sanders D.R., Irwin S.H., Merrin R.P. [2010]: Adequacy of Speculation in Agricultural Futures Markets: Too Much of a Good Thing? Applied Economic Perspectives and Policy, 32(1), 77-94. (Crossref)

Schneeweis T., Spurgin R., Das S., Donohue M. [2008]: Comparing Commodity Indices: Multiple Approaches to Return. AIA Research Report, Amherst MA.

Staff Report on Commodity Swap Dealers & Index Traders with Commission Recommendations. Commodity Futures Trading Commission, September 2008. [Tryb dostępu:] http://www.cftc.gov/ucm/groups/public/@newsroom/documents/file/cftcstaffreportonswapdealers09.pdf. [Data odczytu: 18.06.2010].

Stewart H. [2008]: Speculators fuel bubble in global food costs. The Observer nr 20 kwietnia.

Stoll H.R., Whaley R.E. [2009]: Commodity Index Investing and Commodity Futures Prices. [Tryb dostępu:] http://ssrn.com/abstract=1478195. [Data odczytu: 19.06.2010]. (Crossref)

Świerczyńska U. [2008]: Przyczyny światowego kryzysu żywnościowego oraz jego wpływ na najbiedniejsze kraje świata. [W:] Globalne ocieplenie i kryzys żywnościowy. W. Wilk (red). Fundacja Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej, Warszawa, 33-45.

Trętowska M. [2009]: Nadchodzi czas na mięsne inwestycje. Interia.pl, Pasaż finansowy. [Tryb dostępu:] http://biznes.interia.pl/biznes-2-0/inwestycje-alternatywne/news/nadchodzi-czas-na-miesne-inwestycje,1275377,5521. [Data odczytu: 4.07.2010].

Wahl P. [2008]: Food speculation. The main factor of the price bubble in 2008. Briefing paper, World Economy, Ecology and Development, Berlin. [Tryb dostępu:] http://www.weed-online.org [Data odczytu: 20.06.2010].

Working H. [1953]: Futures Trading and Hedging. American Economic Review, (43), 314-343.

Working H. [1960]: Speculation on Hedging Markets. Food Research Institute Studies, (1), 185-220.

Working H. [1962]: New Concepts Concerning Futures Markets and Prices. American Economic Review, (62), 432-459.

Wróbel Ł. [2009]: Indeks towarowy – od smalcu po ropę. Bankier.pl. [Tryb dostępu:] http://www.bankier.pl/wiadomosc/Indeks-towarowy-od-smalcu-po-rope-1950075.html [Data odczytu: 6.06.2010].

Żelazek K. [2008]: Alternatywa dla rynków akcji. Rzeczpospolita nr 18 czerwca.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty