Human Capital on the European Labour Market

Main Article Content

Marzena Kacprzak
Agnieszka Król
Izabela Wielewska

Abstrakt
Efficient use of human capital and taking care of its quality in the global labour market is becoming a priority. This is primarily due to the need to function in a multicultural environment, growing competition and population aging. This article is an attempt to systematise knowledge about human capital and its use in the labour market. Attention is being drawn to the effective use of capital, including implementation of European strategies, as well as trends and challenges facing key employment issues. In addition, an effort has been made to identify key employee competencies reflecting global labour market trends. The article shows the importance of quality and investment in human resources, which is associated with the use of EU projects and programmes targeted at young people on the labour market.

Article Details

Jak cytować
Kacprzak, M., Król, A., & Wielewska, I. (2017). Human Capital on the European Labour Market. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 17(4), 143–150. https://doi.org/10.22630/PRS.2017.17.4.90
Bibliografia

Frączek, M. (2014). Rynek pracy w Unii Europejskiej - stan, perspektywy i główne determinanty rozwojowe. In: Makuch M. (ed.), Współczesny rynek pracy. Zatrudnienie i bezrobocie w XXI wieku, Wydawnictwo CEdu Sp. z o.o., Wrocław.

Funck, B., Pizzati, L. (2002). Labor, Employment and Social Politicies in the UE Enlargement Process, Bank Światowy, Waszyngton, Europejskie Strategie Zatrudnienia. Accessed from: www.europa.eu.int.

GUS (2014). Polska w Unii Europejskiej 2004-2014. Accessed from: www.stat.gov.pl.

Kacprzak, M. (2014). Local initiatives for the unemployment counteraction in the Mazovia Province. ZN SGGW Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 12(61), 55-63.

Kacprzak, M., Król, A., (2015). Kapitał ludzki na rynku pracy, Turystyka i Rozwój Regionalny 4, 33-44. (Crossref)

Król, A. (2016). Koncepcje zarządzania kapitałem ludzkim w aspekcie procesu globalizacji i kształtowania kultury organizacji. Zarządzanie. Teoria i praktyka, 18(4), 59-66.

Król, A. (2017). Kreatywność i innowacyjność jako kluczowy element zarządzania kapitałem ludzkim. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Promocji, 1, 35-49.

Król, H., Ludwiczyński, A. (2006). Zarządzanie zasobami ludzkimi. Budowanie kapitału ludzkiego organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Kukliński, W. (2015). Drenaż mózgów. Polska traci najwięcej specjalistów w Europie. Accessed from: www.wirtualnapolonia.com.

Łazarz, D. (2011). Trendy na europejskim rynku pracy w perspektywie lat 2015-2020. In: Pomianek T. (ed.), Rynek pracy w Polsce i innych krajach europejskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.

Męcina, J. (2013). Kompromis między bezpieczeństwem a elastycznością zatrudnienia z perspektywy rynku pracy, Dialog, 3(38).

Pomianek, T. (ed.) (2011). Rynek pracy w Polsce i innych krajach europejskich, Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, Rzeszów.

Szymańska, A. (2004). Polityka zwiększania efektywności rynku pracy w Unii Europejskiej: lekcje dla Polski, Centrum Europejskie Natolin, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.