Sektor mięsa wieprzowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012

Main Article Content

Iwona Wojtasik-Kalinowska
Dominika Guzek
Dominika Głąbska
Małgorzata Konarska
Anna Sakowska
Agnieszka Wierzbicka


Słowa kluczowe : mięso wieprzowe, produkcja, spożycie, eksport, import
Abstrakt
Mięso wieprzowe odgrywa kluczową rolę na polskim, europejskim, jak
i światowym rynku mięsa. W artykule scharakteryzowano zmiany wielkości produkcji trzody chlewnej, spożycia mięsa wieprzowego, a także jego eksportu i importu w latach 2000-2012. Na światowym rynku mięsa w roku 2012 wieprzowina zajmowała pierwsze miejsce pod względem wielkości produkcji (110,8 mln ton), natomiast w Polsce plasowała się na drugim miejscu – za mięsem drobiowym (2,2 mln ton). W analizowanym okresie wieprzowina była najchętniej spożywana wśród wszystkich gatunków mięsa, a jej spożycie utrzymywało się na stabilnym poziomie i wynosiło w 2000 roku 39,2 kg/osobę, a w 2012 roku – 39,0 kg/osobę. W 2012 r. znaczący popyt zagraniczny na mięso wieprzowe przyczynił się do wzrostu jego eksportu z Polski. W roku tym eksport żywca, mięsa i jego przetworów wynosił 588,4 tys. ton i w porównaniu z rokiem poprzednim wzrósł o ok. 14,5%. Natomiast import zwiększył się w tym czasie o około 9,8 %.

Article Details

Jak cytować
Wojtasik-Kalinowska, I., Guzek, D., Głąbska, D., Konarska, M., Sakowska, A., & Wierzbicka, A. (2014). Sektor mięsa wieprzowego w Polsce i na świecie w latach 2000-2012. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 14(3), 205–215. https://doi.org/10.22630/PRS.2014.14.3.61
Bibliografia

Bank Danych Lokalnych [2014]: Główny Urząd Statystyczny. [Tryb dostępu:] http://stat.gov.pl/ bdl/app/dane_podgrup.hier?p_id=594929&p_token=1928713041. [Data odczytu: czerwiec 2014].

Delgado C. [2005]: Rising demand for meat and milk in developing countries: implications for grasslands-based livestock production. In Grassland: a global resource (ed. McGilloway D. A.), The Netherlands: Wageningen Academic Publishers, ss. 29–39.

Fleischatlas [2013]: Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel. [Tryb dostpu:] http://www.monde-diplomatique.de/pdf/fleischatlas2013_WEB.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2014].

Food and Agricultural Policy Research [2012]: World Agricultural Outlook. [Tryb dostępu:] http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2012/. [Data odczytu: styczeń 2014].

Kossakowska J. [2013]: Wybrane czynniki wpływające na poziom konsumpcji wieprzowiny w Polsce (1990–2012). Biuletyn informacyjny Agencji Rynku Rolnego nr 2, ss. 2-13. [Tryb dostępu:] http://www.arr.gov.pl/data/400/biuletyn_informacyjny_arr_2_2013.pdf. [Data odczytu: czerwiec 2014].

Kozera M. [2010]: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju produkcji mięsa wieprzowego na świecie. J. Agribus. Rural Dev. 2 (16), ss. 85-92.

Produkcja wieprzowiny. Polska wieś w Europie. [2014]: Fundusz Współpracy. [Tryb dostępu:] www.agro-info.org.pl/files/?id_plik=195. [Data odczytu: maj 2014].

Prospects for agricultural markets and income in the EU 2011-2020. 2011. European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development, ss. 5-28.

Roczniki Statystyczne Rolnictwa [2007]: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych

w Warszawie, ss. 227.

Rocznik statystyczny rolnictwa. Roczniki branżowe [2012]: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych w Warszawie, ss. 353.

Rocznik statystyczny rolnictwa [2013]: Główny Urząd Statystyczny. Zakład Wydawnictw Statystycznych

w Warszawie, ss. 334.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2011]: Analizy rynkowe nr 40. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Warszawa, ss. 5-17.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2012]: Analizy rynkowe nr 10. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Warszawa, ss. 7-14.

Short Term Outlook for arable crop, meat and dairy markets. 2012. European Commission. Directorate-General for Agriculture and Rural Development. [Tryb dostępu:] http://ec.europa.eu/agriculture/markets-and-prices/short-term outlook/pdf/summer-2013_en.pdf. [Data odczytu: lipiec 2014].

Stańko S. [2012]: Tendencje w produkcji I handle zagranicznym wieprzowinie w Polsce w latach 1990-2011. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego T. XXVII, ss. 77-85.

Stępień S. [2013]: Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa wieprzowego na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego T. XIII, ss. 99-107.

Świetlik K. [2001]: Konsumpcja artykułów mięsnych w 2010 roku i jej uwarunkowania. Gospodarka Mięsna nr 12, ss. 50-57.

Thornton P.K. [2010]: Livestock production: recent trends, future prospects. Philosophical Transactions of the Royal Society B nr 365, ss. 2853-2867.

World Bank [ 2009]: Minding the stock: bringing public policy to bear on livestock sector development. Report no. 44010-GLB. Washington, DC.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2012]: Analizy Rynkowe nr 10. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Warszawa, ss. 7-14.

Short Term Outlook for arable crop, meat and dairy markets. 2012. European Commission. Directorate-General -General for Agriculture and Rural Development.

Stańko S. [2012]: Tendencje w produkcji I handle zagranicznym wieprzowinie w Polsce w latach 1990-2011. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego T. XXVII, ss. 77-85.

Stępień S. [2013]: Aktualny i przewidywany stan rynku mięsa wieprzowego na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW Problemy Rolnictwa Światowego T. XIII, ss. 99-107.

Świetlik K. [2001]: Konsumpcja artykułów mięsnych w 2010 roku i jej uwarunkowania. Gospodarka Mięsna nr 12, ss. 50-57.

Thornton P.K. [2010]: Livestock production: recent trends, future prospects. Philosophical Transactions of the Royal Society B nr 365, ss. 2853-2867.

World Bank [ 2009]: Minding the stock: bringing public policy to bear on livestock sector development. Report no. 44010-GLB. Washington, DC.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora