Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego

Main Article Content

Edyta Popis
Małgorzata Konarska
Krzysztof Krygier
Marzena Przybysz
Katarzyna Ratusz
Anna Sakowska


Słowa kluczowe : len oleisty, olej lniany, produkcja, handel, eksport, import
Abstrakt
Len znany jest na świecie już od początków cywilizacji. W Polsce uprawiany jest od kilkudziesięciu lat, a w ostatnim czasie nastąpił wzrost zainteresowanie olejem lnianym uzyskiwanym z formy oleistej tej rośliny. Z uwagi na cenne właściwości wpływające korzystnie na organizm człowieka oleju lnianego oraz możliwości wykorzystanie lnu jako surowca do produkcji biopaliw można spodziewać się, że znaczenie lnu oleistego wzrośnie. W artykule scharakteryzowano siemię lniane oraz olej lniany. Przedstawiono ich rynek na świecie i w Polsce. Wskazano głównych producentów i ich udział procentowy w światowej areale uprawy i, produkcji lnu. Określono światowych liderów w eksporcie oraz imporcie siemienia lnianego i oleju lnianego. Zobrazowano zmiany w powierzchni uprawy lnu, a także w produkcji oleju lnianego w Polsce. Ponadto zebrano i zinterpretowano dane dotyczące handlu zagranicznego tymi produktami.

Article Details

Jak cytować
Popis, E., Konarska, M., Krygier, K., Przybysz, M., Ratusz, K., & Sakowska, A. (2015). Światowa oraz polska produkcja lnu oleistego i oleju lnianego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 106–116. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.27
Bibliografia

Achremowicz K., Szary-Sworst K.. [2005]: Wielonienasycone kwasy tłuszczowe czynnikiem poprawy stanu zdrowia człowieka. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość, 3 (44), s. 23-35.

Ayhan Demirbas. [2009]: Production of biodiesel fuels from linseed oil using methanol and ethanol in non-catalytic SCF conditions. Biomass and bioenergy. 33, s.113-118.

Buczyk H. [2014]: Uprawa lnu oleistego. [Tryb dostępu:] http://www.tygodnik-rolniczy.pl [Data odczytu: marzec 2015].

Cichosz G., Czeczot H. [2011]: Stabilność oksydacyjna tłuszczów jadalnych – konsekwencje zdrowotne. Bromat. Chem. Toksykol.,1, s. 50-60.

FAOSTAT [2015]: [Tryb dostępu:] http://faostat3.fao.org/home/E. [Data odczytu: marzec 2015]

Flax Council of Canada [2015]: [Tryb dostępu:] http://www.flaxcouncil.ca. [Data odczytu: marzec 2015]

Gunstone F. D. [2000]: Vegetable oils in food technology, composition, properties and uses. Blackwell Publishing, s. 318 – 322.

Kołodziejczyk P. P., Fedec P. [1995]: Processing Falxseed for Human Consumption. [w] Cunnane S. C., Thompson L. U., Editors. 1995. Flaxseed In Human Nutrition. AOCS Press., s. 261-280.

Kozłowski, R. [2006]: Poradnik plantatora lnu włóknistego, Poznań, Instytut Włókien Naturalnych.

Mannion C., Page S., Bell L.H., Verhoef M., [2011]: Components of anticancer diet: dietary recommendations, restrictions and supplements of Bill Henderson Protocol. Review. Nutrients, 3, s. 1-26.

Marciniak-Łukasiak K., [2011]: Rola i znaczenie kwasów omega - 3. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość.,

(79), s. 24 - 35.

Mińkowski K. [2008]: Studia nad stabilnością oksydatywną olejów roślinnych bogatych w polienowi kwasy tłuszczowe o budowie trienowej. Rozprawa habilitacyjna. Roczniki instytutu mięsnego i tłuszczowego. 46/4.

Parker, P. M. [2011] The World Market for Linseed Oil and Its Fractions: A 2011 Global Trade Perspective. ICON Group

Perlik K. [2012]: Len – zapomniana roślina. [Tryb dostępu:] www.znajdzto.pl/teksty/len-zapomniana-roslina,500,423.html [Data odczytu: marzec 2015].

Rubilar M., Gutiérrez C., Verdugo M., Shene C., Sineiro J. [2010]: Flaxseed as a source of functional ingredients. J. Soil Sci. Plant Nutr. 10 (3) s. 373 – 377.

Rumińska A. [1990]: Len zwyczajny. Leksykon roślin leczniczych, Warszawa, PWRiL s. 263- 279.

Ryan, C.D., I Smyth, S.J. [2012]: Economic implications of low-level presence in a zero-tolerance European import market: The case of Canadian Triffid flax. AgBioForum, 15(1), s. 21-30. [Tryb dostępu:] http://www.agbioforum.org [Data odczytu: marzec 2015].

Sielicka M. M. [2014]: Ocena skuteczności dodatku substancji o właściwościach przeciwutleniających

w przedłużeniu trwałości oleju lnianego tłoczonego na zimno. Praca doktorska. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. s. 46.

Tańska M., Rotkiewicz N., Ambrosiewicz-Walacki M. [2013]: Wpływ warunków ogrzewania nasion lnu i lnianki na jakość olejów przeznaczonych do produkcji biodiesla. Nauka Przyroda Technologie. 7, 4, s. 1-11.

Zając, T., Oleksy, A., Kulig, B. & Klimek, A. [2010] Uwarunkowania plonowania formy oleistej lnu zwyczajnego (Linum ussititassimum L.) oraz jej znaczenie żywieniowe i lecznicze. Acta Scientarum Polonorum, Agricultura, 9 (2), s. 47-63.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora