Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014

Main Article Content

Małgorzata Konarska
Edyta Popis
Marzena Przybysz
Anna Sakowska


Słowa kluczowe : mięso drobiowe, spożycie mięsa, produkcja mięsa
Abstrakt
Celem pracy była charakterystyka rynku mięsa drobiowego, jego produkcji i spożycia w na świecie i w Polsce. Światowa produkcja mięsa wykazuje wciąż tendencję rosnącą. Największa na świecie produkcja tego rodzaju mięsa występuje w Stanach Zjednoczonych, Chinach oraz Brazylii. Natomiast największą konsumpcję mięsa drobiowego w 2012 roku odnotowano w Stanach Zjednoczonych i wynosiła ona 43,2 kg/osobę/rok. Polska znalazła się na 4 miejscu wśród największych producentów tego rodzaju mięsa w Unii Europejskiej. Konsumpcja mięsa drobiowego w kraju z roku na rok sukcesywnie rośnie i w 2014 roku wynosiła 26,9 kg/osobę w porównaniu z 14,7 kg/osobę w 2000 roku. Na świecie dużymi nadwyżkami podaży mięsa drobiowego dysponują Stany Zjednoczone (3,2 mln ton), Brazylia (3,1 mln ton) oraz w mniejszym stopniu Unia Europejska (0,5 mln ton). Natomiast największym importerem mięsa drobiowego jest Rosja, która wykazuje również największy deficyt podaży.

Article Details

Jak cytować
Konarska, M., Popis, E., Przybysz, M., & Sakowska, A. (2015). Produkcja i spożycie mięsa drobiowego na świecie i w Polsce w latach 2000-2014. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 15(2), 96–105. https://doi.org/10.22630/PRS.2015.15.2.26
Bibliografia

AVEC Annual Report [2012]. Association of Poultry Processors and Poultry Trade in the EU Countries - ASBL [Tryb dostępu] http://www.avec-poultry.eu/system/files/archive/newstructure/publicpublications/annual

_reports/AVEC%20Annual%20Report%202012-%20PDF.pdf. [Data odczytu: marzec 2014].

FAOSTAT [2012]. Food and Agriculture Organizationof the United Nations. [Tryb dostępu:] http://faostat.fao.org

/site/339/default.aspx. [Data odczytu: marzec 2015].

Food and Agricultural Policy Research [2012]. World Agricultural Outlook. [Tryb dostępu:] http://www.fapri.iastate.edu/outlook/2012/. [Data odczytu: styczeń 2014].

Górska-Warsewicz H. [2006]: Konsument na rynku mięsa i jego przetworów. Przemysł Spożywczy nr 3, ss. 41-43.

Grabowski T., Kijowski J. [2004]: Mięso i przetwory drobiowe. Technologia, higiena, jakość ss. 156-169.

Grabowski T. [2003]: Drób mięsny jako surowiec rzeźny. Polskie Drobiarstwo nr 11, ss. 16-17.

Hocquette J., Chatellier V. [2011]: Prospects for the European beef sector over the next 30 years. Animal Frontiers. The reviev magazine of animal agriculture nr 1(2), ss. 20-28.

Kijowski J. [2003]: Wartość żywieniowa mięsa drobiowego. Przemysł Spożywczy nr 3, ss. 10-11.

Konarska M., Guzek D., Głąbska D., Wierzbicka A. [2012]: Systemy klasyfikacji mięsa wołowego w Polsce

i w innych krajach a jego realna jakość. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego Tom 12 (27), ss. 94-104.

Kosicka-Gębska M., Paździecka N., Gębski J. [2010]: Tendencje zmian w spożyciu mięsa wołowego w Polsce

w latach 2000-2009. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego

Tom 10 (25), ss.49-59.

Polski Rynek drobiu wobec wprowadzenia systemu certyfikowanego QAFP [2013]. Fundacja Republikańska. [Tryb dostępu:] http://cafr.pl/wpcontent/blogs.dir/4/files/filebase/Raport/Raport%20FR%20Polski%20

rynek%20drobiu%20wobec%20QAFP.pdf. [Data odczytu: marzec 2015].

Rycombel D., Zawadzka D., Wierzbicka A. [2012]: Sytuacja na światowym rynku wołowiny i jej wpływ na polski sektor wołowiny. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy nr 16, ss.25-27.

Rynek mięsa. Stan i perspektywy [2014]: Analizy Rynkowe nr 47. Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Agencja Rynku Rolnego, Ministerstwo Rolnictwa

i Rozwoju Wsi, Warszawa ss. 55-56.

Stańko S. [2011]: Tendencje w produkcji, konsumpcji i handlu mięsem drobiowym w Polsce w latach 1990-2009. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie – Problemy Rolnictwa Światowego, Tom 11 (26), ss.161-168.

Strategia promocji branży mięsa drobiowego w Polsce [2010]. [Tryb dostępu:] http://www.krd-ig.com.pl/upload/file/Strategia_promocji_branzy_miesa_drobiowego_w_Polsce.pdf. [Data odczytu: marzec 2015].

Westhoek H., Rood T., Berg M., Janse J., Nijdam D., Reudink M., Stehfest E. [2011]: The Protein Puzzle. The Hague: PBL Netherlands Environmental Assessment Agency nr 19, ss. 81.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora