Produkcja oraz handel wybranych warzyw będących głównym źródłem karotenoidów w Polsce i na świecie

Main Article Content

Marzena Przybysz
Małgorzata Konarska
Edyta Popis
Anna Sakowska


Słowa kluczowe : β-karoten, marchew, pomidory, produkcja, handel, eksport, import
Abstrakt
Warzywa takie jak marchew i pomidory spożywane są od wielu lat. Wraz ze wzrostem świadomości konsumentów o ich właściwościach prozdrowotnych oraz modzie na zdrową żywność ich spożycie, a co za tym idzie produkcja oraz powierzchnia upraw może się zwiększać. W pracy scharakteryzowano wybrane warzywa będące głównym źródłem karotenoidów (marchew i pomidory), określono światową oraz polską produkcję tych warzyw w latach 2009-2013 (dane dla świata) oraz w latach 2000-2013 (dane dla Polski), a także przedstawiono rynek tych produktów, ze szczególnym uwzględnieniem największych globalnych eksporterów i importerów analizowanych warzyw. Ponadto zobrazowano handel marchwią i pomidorami w Polsce w latach 2000-2012 w ujęciu ilościowym i wartości ocen. Wskazano również głównych partnerów Polski w handlu zagranicznym tymi produktami w 2012 r.

Article Details

Jak cytować
Przybysz, M., Konarska, M., Popis, E., & Sakowska, A. (2016). Produkcja oraz handel wybranych warzyw będących głównym źródłem karotenoidów w Polsce i na świecie. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 16(1), 211–223. https://doi.org/10.22630/PRS.2016.16.1.18
Bibliografia

Britton, G. (1995). Structure and properties of carotenoids in relation function. Journal of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 9, 1551–1558. (Crossref)

EUROSTAT (2012). Statistical Office of the European Union. Pobrano listopad 2015 z: http://ec.europa.eu/eurostat/data/database.

FAOSTAT (2012). Food and Agriculture Organization of the United Nations. Pobrano listopad 2015 z: http://faostat3.fao.org/home/E.

Fresh-Market. Pobrano październik 2015 z: http://www.fresh-market.pl/owoce_i_warzywa/warzywa/ skup_marchwi/handel_marchwia_polska_w_ue_w_2012_r,p1672713301.

Gertig, H., Przysławski, J. (2007). Bromatologia: zarys nauki o żywności i żywieniu. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa.

Hasło ogrodnicze. Pobrano październik 2015 z: http://www.ho.haslo.pl/article.php?id=427.

Kączkowski, J. (1992). Biochemia roślin. Tom I: Przemiany typowe. Wyd. V zmienione. PWN, Warszawa.

Mohanty, I., Joshi, S., Trivedi, D., Srivastava, S., Gupta, S.K. (2002). Lycope prevents sugar-induced morphological changes and modulates antioxidant status of human lens epithelial cells. British Journal of Nutrition, 88, 347-354. (Crossref)

Ogrodinfo.pl. Pobrano październik 2015 z: http://www.ogrodinfo.pl/warzywa-polowe/czy-marchew-musi-byc-pomaranczowa.

Ogrodinfo.pl 2. Pobrano październik 2015 z: http://www.ogrodinfo.pl/aktualnosci/warzywa-polowe/zbiory-marchwi-ukraina-przed-polska.

Stahl, W., Sies, H. (2003). Antioxidant activity of carotenoids. Molecular Aspects of Medicine, 24, 345–351. (Crossref)

Stahl, W., Sies, H. (2005). Bioactivity and protective effects of natural carotenoids. Biochimica et Biophysica Acta, 1740, 101–107. (Crossref)

Strefa AGRO. Pobrano październik 2015 z: http://www.podlaskie.strefaagro.pl/artykul/produkujemy-coraz-wiecej-pomidorow-zajmujemy-7-miejsce-w-ue.

World Cancer Research Fund/American Institute for Cancer Research. Food, Nutrition, Physical Activity, and the Prevention of Cancer: a Global Perspective. Washington DC: AICR, 2007.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty