Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego

Main Article Content

Nataliya Fesyuk
Maria Parlińska


Słowa kluczowe : rolnictwo, obszary wiejskie, programy UE
Abstrakt
Celem artykułu jest porównanie perspektyw rozwojowych obszarów wiejskich w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2014-2020 na przykładzie województwa mazowieckiego, określenie najistotniejszych różnic między PROW 2007-2013 a PROW 2014-2020. Artykuł koncentruje się głównie na identyfikacji zmian w zakresie WPR. Proponowany zakres programów ma ogromne znaczenie dla rozwoju polskiego rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, dlatego w odniesieniu do postanowień przedłożonych przez Komisje Europejską, poziom wsparcia dla sektora rolnego w Polsce w znacznym stopniu determinuje potencjał konkurencyjny rolnictwa w państwach Unii Europejskiej. Przeprowadzone porównanie programów wskazuje, iż polityka nowego programu nie odbiega bardzo od programu z lat poprzednich.

Article Details

Jak cytować
Fesyuk, N., & Parlińska, M. (2013). Wykorzystanie środków UE na rozwój obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 13(3), 76–87. https://doi.org/10.22630/PRS.2013.13.3.39
Bibliografia

Dziennik ustaw Nr 48 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi; 2009 r.

Chmielewska B. [2009]: Strategia rozwoju rolnictwa, gospodarstw rolnych oraz obszarów wiejskich na przykładzie województwa mazowieckiego. IERiGŻ-PIB Warszawa.

Kozera M. [2011]: Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków pomocowych Unii Europejskiej, RNR, Seria G, T. 98, z. 3.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013 (PROW 2007-2013), MRiRW, Warszawa 2011 r.

Raport z wyników Województwa Mazowieckiego. Powszechny Spis Rolny 2010. GUS, Warszawa.

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012-2020, MRiRW, Warszawa.

Uchwała nr 163 Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przyjęcia „Strategii zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa” na lata 2012–2020, Monitor Polski z 9 listopada 2012 r., poz. 839.

Wstępny zarys Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 (PROW 2014-2020). MRiRW 2013.

Zegar S.J.[2010]: Wspólna Polityka Rolna po 2013 roku. Wieś i Rolnictwo nr 3 (148), s. 11-25.

http://www.mazovia.pl/.

http://www.prow.mazovia.pl.

http://www.minrol.gov.pl.

www.prow.info.pl.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora