Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary

Main Article Content

Anna Górska


Słowa kluczowe : metale szlachetne, subindeksy sektorowe, ceny spot, wskaźniki analizy technicznej
Abstrakt
Inwestowanie w towary może się odbywać na dwa sposoby. Inwestowanie pośrednie polega m.in. na zakupie akcji spółek działających na rynkach towarowych, zaś bezpośrednie na fizycznym zakupie towaru na rynku gotówkowym. W inwestowaniu bezpośrednim najmniej kłopotliwe jest inwestowanie na rynkach metali szlachetnych. Inwestorzy giełdowi w swoich decyzjach inwestycyjnych posiłkują się narzędziami analizy technicznej, których zasady stosowania są analogiczne w przypadku inwestowania w metale szlachetne jak i w akcje spółek. Celem pracy jest zatem wykorzystanie wybranych wskaźników analizy technicznej do oceny inwestycji bezpośrednich i pośrednich w towary. Analiza oparta jest na cenach spot, pochodzących z okresu od marca 2009 do końca lipca 2011 roku. Na ich podstawie są wyznaczone podstawowe wskaźniki i oscylatory, które będą pomocne w wyborze odpowiednich strategii

Article Details

Jak cytować
Górska, A. (2011). Zastosowanie narzędzi analizy technicznej w bezpośrednim i pośrednim inwestowaniu w towary. Zeszyty Naukowe SGGW W Warszawie - Problemy Rolnictwa Światowego, 11(4), 67–76. https://doi.org/10.22630/PRS.2011.11.4.62
Bibliografia

Achelis S.B. [1998]: Analiza techniczna od A do Z. Oficyna Wydawnicza LT&P, Warszawa.

Balarie E. [2007]: Commodities for Every Portfolio. John Wiley&Sons, Hoboken, New Jersey.

Borowski K. [2008]: Rynek złota i monet. [W:] Inwestycje alternatywne. I. Pruchnickia-Grabias (red.). CeDeWu, Warszawa, ss. 179-196.

Czekaj J., Woś M., Żarnowski J. [2001]: Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.

Geman H. [2007]: Commodities and commodity derivatives. John Wiley&Sons, New Jersey.

Górska A., Krawiec M. [2009]: Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela. Zeszyty Naukowe SGGW seria Problemy Rolnictwa Światowego t. 7 (XXII), ss. 13-20. (Crossref)

Górska A., Krawiec M. [2010]: Inwestowanie w towary jako forma dywersyfikacji portfela w warunkach odmiennej koniunktury giełdowej. [W:] Rynek Kapitałowy. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia Nr 28. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 612, ss. 443-456.

Mayo H. B. [1997]: Wstęp do inwestowania. K. E. Liber, Warszawa.

Murphy J. J. [1999]: Analiza techniczna rynków finansowych. WIG – Press, Warszawa.

Schofield N. C. [2007]: Commodity derivatives. John Wiley&Sons, Chichester, West Sussex.

Preś J. [2005]: Wykorzystanie finansowych instrumentów pochodnych opartych na indeksach HDD/CDD do dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. [W:] Inwestycje finansowe i ubezpieczenia – tendencje światowe a polski rynek. Prace naukowe AE we Wrocławiu 1088, t. 2, ss. 166-173.

Tarczyński W. [1997]: Rynki kapitałowe. T. 1. Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa.

Tarczyński W., Łuniewska M. [2006]: Ograniczanie ryzyka inwestycji na rynku kapitałowym – dywersyfikacja ryzyka pionowa i pozioma. [W:] Modelowanie preferencji a ryzyko. T. Trzaskalik (red.). Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.

Tomaszewki J. [2009]: Inwestycje na rynkach towarowych jako instrument dywersyfikacji portfela inwestycyjnego. [W:] Gospodarowanie zasobami finansowymi w rozwoju organizacji. A. Szplit (red.). Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa w Kielcach, Kielce.

Wasendorf R.R., McCafferty T.A. [1997]: Giełdy towarowe od A do Z. K. E. Liber, Warszawa.

Witkowska D., Matuszewska A., Kompa K. [2008]: Wprowadzenie do ekonometrii dynamicznej i finansowej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.

Statystyki

Downloads

Download data is not yet available.
Rekomendowane teksty
Inne teksty tego samego autora